Huset Bernadotte [bɛɳäˈdɔtː] er en slekt som kommer fra fjellandskapet Béarn i Pyreneene. Huset stemmer fra franskmannen Jean Baptiste Bernadotte (1763-1844) som ble marskalk av Frankrike, fyrste av Pontecorvo og tilslutt konge med navn Karl XIV Johan av Sverige og Karl III Johan av Norge. Huset Bernadotte har regjert i Sverige siden 1818, og i Norge mellom 1818 og 1905.

Den svenske kongelige grenen av Bernadottes heraldiske våpen

Juridisk sett er huset Bernadotte en ikkegenealogisk sidelinje at huset Oldenburg (Holstein-Gottorpska ætten), da Jean-Baptiste Bernadotte ble adoptert av Karl XIII av Sverige i 1810.[1]

Etter finskekrigen i 1809 tapte Sverige Finland, som hadde utgjort halvparten av det svenske riket. Sinnet mot kong Gustav IV Adolf førte til et statskupp og Gustav Adolfs onkel, den barnløse Karl XIII, erstattet ham. Dette var bare en midlertidig løsning og i 1810 valgte Standsriksdagen en marskalk av Frankrike, Jean-Baptiste Bernadotte, som arving til den svenske trone.

Slektstre rediger

Karl XIV Johan
x Desideria
│
└─>Oscar I
  x Josefine av Leuchtenburg
  │
  ├─>Karl XV
  │ x Louise av Nederland
  │ │
  │ ├─>Lovise
  │ │ x Frederik VIII av Danmark
  │ │
  │ └─>Carl Oscar
  │
  ├─>Gustaf
  │
  ├─>Oscar II
  │ x Sofia av Nassau
  │ │
  │ ├─>Gustaf V
  │ │ x Victoria av Baden
  │ │ │
  │ │ ├─>Gustaf VI Adolf
  │ │ │ x Margareta av Storbritannia
  │ │ │ x Louise Mountbatten
  │ │ │ │
  │ │ │ ├─>Gustaf Adolf
  │ │ │ │ x Sibylla av Sachsen-Coburg-Gotha
  │ │ │ │ │
  │ │ │ │ ├─>Margaretha
  │ │ │ │ │ x John Ambler
  │ │ │ │ │
  │ │ │ │ ├─>Birgitta
  │ │ │ │ │ x Johann Georg av Hohenzollern
  │ │ │ │ │
  │ │ │ │ ├─>Desirée
  │ │ │ │ │ x Niclas Silfcerschiöld
  │ │ │ │ │
  │ │ │ │ ├─>Christina
  │ │ │ │ │ x Tord Magnuson
  │ │ │ │ │
  │ │ │ │ └─>Carl XVI Gustaf
  │ │ │ │   x Silvia Sommerlath
  │ │ │ │   │
  │ │ │ │   ├─>Victoria
  │ │ │ │   │
  │ │ │ │   ├─>Carl Philip
  │ │ │ │   │
  │ │ │ │   └─>Madeleine
  │ │ │ │
  │ │ │ ├─>Sigvard
  │ │ │ │
  │ │ │ ├─>Ingrid
  │ │ │ │ x Frederik IX
  │ │ │ │
  │ │ │ ├─>Bertil
  │ │ │ │ x Lilian Davies
  │ │ │ │
  │ │ │ └─>Carl Johan
  │ │ │
  │ │ ├─>Wilhelm
  │ │ │ x Maria Pavlovna av Russland
  │ │ │ │
  │ │ │ └─>Lennart
  │ │ │ 
  │ │ └─>Erik
  │ │
  │ ├─>Oscar
  │ │
  │ ├─>Carl
  │ │ x Ingeborg av Danmark
  │ │ │
  │ │ ├─>Margaretha av Sverige
  │ │ │
  │ │ ├─>Märtha
  │ │ │
  │ │ ├─>Astrid
  │ │ │
  │ │ └─>Carl
  │ │
  │ └─>Eugen
  │
  ├─>Eugénie
  │
  └─>August av Sverige
   x Teresia av Sachsen-Altenburg
 
Kongehuset Bernadotte 1837.
 
Jean Baptiste Bernadotte
 
Sveriges blivende kronprins Oscar i barndommen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karl XIV
Johan
1763–1844
 
 
 
Desideria
1777–1860
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oscar I
1799–1859
 
 
 
Josefina
1807–1876
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karl XV
1826–1872
 
 
 
Lovisa
1828–1871
 
Gustaf
1827–1852
 
Oscar II
1829–1907
 
 
 
Sofia
1836–1913
 
Eugénie
1830–1889
 
August
1831–1873
 
Teresia
1836–1914
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lovisa
1851–1926
 
Frederik VIII
1843–1912
 
Carl Oscar
1852–1854
 
Gustaf V
1858–1950
 
 
 
Victoria
1862–1930
 
Oscar
1859–1953
 
Ebba Munck
af Fulkila
1858–1946
 
Carl
1861–1951
 
Ingeborg
1878–1958
 
Eugen
1865–1947
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Margareta
1882–1920
 
 
 
Gustaf VI Adolf
1882–1973
 
Louise
1889–1965
 
Wilhelm
1884–1965
 
Maria
1890–1958
 
Erik
1889–1918
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gustaf Adolf
1906–1947
 
 
 
Sibylla
1908–1972
 
Sigvard
1907–2002
 
Ingrid
1910–2000
 
Frederik IX
1899–1972
 
Bertil
1912–1997
 
Lilian
1915–2013
 
Carl Johan
1916–2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Margaretha
1934–
 
Birgitta
1937–
 
Désirée
1938–
 
Christina
1943–
 
Carl XVI Gustaf
1946–
 
 
 
Silvia
1943–
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Victoria
1977–
 
 
 
Daniel
1973–
 
Carl Philip
1979–
 
 
 
Sofia
1984–
 
 
 
Madeleine
1982–
 
 
 
Christopher
O'Neill
1974–
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estelle
2012–
 
Oscar
2016–
 
Alexander
2016–
 
Gabriel
2017–
 
Julian
2021–
 
Leonore
2014–
 
Nicolas
2015–
 
Adrienne
2018–

Det norske kongehusets avstamming fra Karl XIV Johan (på tre måter) rediger

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haakon VII
1872–1957
 
Olav V
1903–1991
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karl XV
1826–1872
 
Lovisa
1851–1926
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karl XIV Johan
1763–1844
 
Oscar I
1799–1859
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingeborg
1878–1958
 
 
 
 
 
 
 
Harald V
1937–
 
Haakon
1973–
 
Ingrid Alexandra
2004–
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Märtha
1901–1954
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oscar II
1829–1907
 
Carl
1861–1951
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det danske kongehusets avstamming fra Karl XIV Johan (på to måter) rediger

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karl XV
1826–1872
 
Lovisa
1851–1926
 
Christian X
1870–1947
 
Frederik IX
1899–1972
 
 
 
 
 
 
 
 
Karl XIV Johan
1763–1844
 
Oscar I
1799–1859
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Margrethe II
1940–
 
Frederik
1968–
 
Christian
2005–
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oscar II
1829–1907
 
Gustaf V
1858–1950
 
Gustaf VI Adolf
1882–1973
 
Ingrid
1910–2000
 
 
 
 
 
 
 

Det belgiske kongehusets avstamming fra Karl XIV Johan (på to måter) rediger

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karl XV
1826–1872
 
Lovisa
1851–1926
 
Ingeborg
1878–1958
 
 
 
 
 
 
 
Karl XIV Johan
1763–1844
 
Oscar I
1799–1859
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Astrid
1905–1935
 
Albert II
1934–
 
Philippe
1960–
 
Elisabeth
2001–
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oscar II
1829–1907
 
Carl
1861–1951
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Storhertugfamilien av Luxemburgs avstamming fra Karl XIV Johan (på to måter) rediger

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karl XV
1826–1872
 
Lovisa
1851–1926
 
Ingeborg
1878–1958
 
 
 
 
 
 
 
Karl XIV Johan
1763–1844
 
Oscar I
1799–1859
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Astrid
1905–1935
 
Josephine-Charlotte
1927–2005
 
Henri
1955–
 
Guillaume
1981–
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oscar II
1829–1907
 
Carl
1861–1951
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det avsatte greske kongehusets avstamming fra Karl XIV Johan (på to måter) rediger

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karl XV
1826–1872
 
Lovisa
1851–1926
 
Christian X
1870–1947
 
Frederik IX
1899–1972
 
 
 
 
 
 
 
 
Karl XIV Johan
1763–1844
 
Oscar I
1799–1859
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne-Marie
1946–
 
Pavlos
1967–
 
Konstantin-Alexios
1998–
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oscar II
1829–1907
 
Gustaf V
1858–1950
 
Gustaf VI Adolf
1882–1973
 
Ingrid
1910–2000
 
 
 
 
 
 
 

Referanser rediger

 1. ^ Lagerqvist & Åberg i Litet lexikon över Sveriges regenter ISBN 91-87064-43-X s. 40

Litteratur rediger

 • Arne Norlin (2015). Familjen Bernadotte: Makten, myterna, människorna. Stockholm: Fischer & Co. ISBN 978-91-86597-96-2. 
 • Lars Elgklou (1978). Bernadotte: Historien och historier om en familj. Stockholm: Askild & Kärnekull förlag. ISBN 91-7008-882-9. 
 • Stig Fogelmarck (red.) (1988). Från Vasa till Bernadotte: Fem svenska dynastier. Stockholms slott.: Kungl. Husgerådskammaren med Skattkammaren och Bernadottebiblioteket, intendent Ulla Landergren, slottsbibliotekarie Adam Heymowski, heraldiker, fil dr Jan Raneke, arkitekt Krzysztof Laufersweiler. ISBN 91-85726-28-1. 
 • Ulf Sundberg (2004). Kungliga släktband: Kungar, drottningar, frillor och deras barn. Lund: Historiska media. ISBN 91-85057-48-7. 
 • Jörgen Weibull (1971). Bernadotterna på Sveriges tron. Stockholm. 
 • Jörgen Weibull (1991). Bernadotterna: En krönika om vårt kungahus i kultur och politik. Lund: Bonnier. ISBN 91-34-51193-8. 
 • F.U. Wrangel (1889). Från Jean Bernadotte's ungdom. P. A. Norstedt & Söners Förlag. 

Eksterne lenker rediger