Sankt Laurentii kirke (Falkenberg)

kirke i Sverige
Kirken sett fra Storgatan i Falkenbergs gamle by
Fra kirkens indre med kalkmalerier på veggene, og malerier på tre i taket
Moses og stentavlene på venstre korvegg
Døpefont av tre, muligens fra 1500-tallet. På veggen i bakgrunnen ses søyler og vinranker fra kalkmaleriene


Sankt Laurentii kirke (tidligere Sankt Lars kirke) i Falkenberg, i Halland, Sverige, ble trolig anlagt omkring 1300, og var forsamlingskirke i omkring 600 år frem til 1862, hvor den ble erstattet av den nye Falkenberg kirke.

HistorieRediger

Kirken ble viet til Sankt Laurentius og forlenget på 1400- eller 1500-tallet. Den eldste delen er bygget av kløvet gråsten, mens den yngre delen er bygget av sten og tegl på en høy stensokkel. På kirkens sydside har funnets et tilbygg, som muligens var et sakristi eller et sidekapell. Kirkens middelalderlige karakter markeres av de mere enn metertykke murer i tårn og langhus. Kirkens vinduer har opprinnelig også vært betydelig mindre og plassert høyere oppe på murene. Rester av et sånt vindu kan ses på den nordlige langside ved prekestolen.

Kirken brant under Den nordiske syvårskrig. I 1586 fikk byens beboere dog hjelp av blant annet den danske kronens toll til en gjenoppbygging, og det var trolig på dette tidspunkt at kalkmaleriene fra det gamle og nye testamente tilkom. En større renovering ble gjennomført i 1668, og det indre taket ble hvelvet i 1739, som erstatning for et flatt tretak. Tårnet kom til i 1787.

Da den nye kirke ble bygget i Falkenberg, gikk den gamle over til å fungere som gymnastikksal, konserthus, forelesningssal, kino m.m.

KirkerommetRediger

I 1922 ble gymnastikkredskapene fjernet, og fra 1926-28 ble kirken restaurert, så godt som det kunne la seg gjøre. Under oppsyn av Hakon Ahlberg gjenfant man blant annet kalkmalerier bak veggenes puss. De innrammede maleriene har motiv fra Gamle og Nye Testamente og bæres av søyler omkranset av vinranker og drueklaser.

I taket fant man også malerier utført 1753-54 av en kunstner med navn Linkemeyer.

InventarRediger

Lysekronen nærmest koret ble i 1696 skjenket til kirken fra danske venner til falkenbergerne. I 1903 ble den solgt og havnet på Frederiksborg slottsmuseum, men ble kjøpt tilbake igjen i 1932. Senere er det tilkommet lysekroner i både 1952 og 1955.

Døpefonten i tre stammer muligens fra 1500-tallet. Den forgylte duen over fonten er dog fra 1700-tallet.

Etter en innsamling fikk tårnet montert klokker, og i 1978 tilkom en prekestol, skåret i ask av Tore Heby fra samme by. Den illustrerer hvordan Jesus vekker Jairi datter, den 12-årige piken. Alterringen tilkom i 1988 og er skåret av samme kunstner. Kirken fikk også et orgel bygget av Nils Hammarberg.

I korets gulv ligger to gravheller, som ifølge innskriftene tilhører Karl Jacobsen Fordringen, død 1592 og Söhren Söhrenson, død 1755.

LitteraturRediger

  • S:t Laurentii kyrka. En vägledning. Text: Hans Bergfast. Foto: Jan Svensson, museet i Halmstad, 1992, Arne Bergström, 2003

Eksterne lenkerRediger

(en) Kategori:Sankt Laurentii kyrka, Falkenberg, Sweden – bilder, video eller lyd på Wikimedia Commons