Klassifikasjon

Wikipedia-pekerside

Klassifikasjon er det å dele inn ting eller begreper i klasser; eller resultatet av en slik inndeling.

Ordet har flere spesialiserte betydninger som er avledet av denne grunnbetydningen:

Se ogsåRediger

  • Taksonomi, navnsetting av systematiske enheter, opprinnelig systematikk i biologien (systematisk inndeling av planter og dyr)
  • Typologi, typelære

Dette er en pekerside, og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Klassifikasjon.