Brannklassifisering

evne til å motstå brann

Brannklassifisering er en bygningsteknisk definisjon som fastslår bygg og bygningsdelers evne til å motstå brann.

BrannklasserRediger

Ved definisjon av brannklasse legges risikoklassifisering til grunn, da byggets anvendelse sammen med dets størrelse og planløsning vil være avgjørende for hvilke konsekvenser en brann kan få. Et bygg kan da gis en brannklasse fra 1 til 4. Brannklasse 1 gjelder bygg med beskjeden konsekvens ved brann, og brannklasse 4 gjelder bygg der en brann vil få meget omfattende konsekvenser for lokalsamfunnet eller miljøet.

KriterierRediger

Brannmotstanden defineres ut ifra fire kriterier:

R – Bæreevne
E – Integritet
I – Isolasjon
M – Mekanisk motstand

Ved oppgivelse av kriteriene legges motstandstiden til i antall minutter, og det medtas kun de kriterier som er relevante for bygningsdelen. En brannisolerende vegg har ikke nødvendigvis krav om bæreevne eller mekanisk motstand, og vil typisk kunne oppgis med en brannmotstand på EI 30, som betyr at den er motstandsdyktig mot brann i minimum 30 minutter.

BranndørerRediger

Ved klassifisering av branndører benyttes andre prefikser:

A – Ståldør eller dør av annet ikke brennbart materiale
B – Dør produsert i brennbart materiale

Eksterne lenkerRediger