Portal:Arendal

  rediger Arendalsportalen
NO 0906 Arendal.svg
Arendal komm.svg

Arendal er en by og en kommune i Agder fylke, og ett av fylkets administrasjonssentre. Kommunen Arendal omtales gjerne som storkommune etter at fem kommuner, Arendal, Hisøy, Tromøy, Moland og Øyestad, ble slått sammen 1. januar 1992. Antall innbyggere i kommunen er 45 891 per 1. januar 2023. Arendal nevnes første gang som en viktig havn i et tollregnskap fra 1528. I 1610 forteller Peder Claussøn Friis at Arendal var et ladested. Mye tyder på at Arendal er den eldste byen på Agder. Fulle kjøpstadsrettigheter fikk Arendal i 1723 og i 2023 feires byens 300 år som kjøpstad. Les mer...

I 2023 feirer Arendal 300 år som kjøpstad.
  rediger Utvalgt artikkel
Tollboden fotografert tidlig på 1900-tallet av Anders Beer Wilse.

Den gamle Toldboden er en fredet bygning på Tyholmen i Arendal. Huset har adresse Nedre Tyholmsvei 7, og ligger godt synlig på kaikanten mot Pollen. Bygningen ble fredet etter Lov om kulturminner i 1924. Huset eies i dag av Arendal kommune og brukes til frivillige foreninger. Huset er en stor to-etasjes bygård med valmtak og kvister på tre sider. Det ble oppført som kjøpmannsgård i barokkstil av Thomas Ellefsøn i 1679[1] og er et av Arendals eldste hus. Det ble bygd på en av de syv holmer som i dag er Tyholmen. Byggherren var en velstående kjøpmann, og foruten eiendommer og skip eide familien fra 1721 Egelands jernverk i Gjerstad. .. Les mer.....

  rediger Utvalgt bilde
P
Arendal tegnet 1800

Bildearkiv

  rediger Tettsteder i Arendal
Tettsteder i Arendal kommune. Kart fra SSB.
  rediger Visste du at…

Visste du

 • at Arendal i 2023 - sammen med Risør - feirer 300 års jubileum.
 • at Arendalskrakket i 1886 førte byen ut i en langvarig krise. Du kan utforske dette krakket i Kubens utstilling på Langsæ.
 • at et av verdens største rafinerier for silisiumkarbid ligger i Arendal?
 • at Arendals Fossekompani ble etalbert i 1896 av kjøpmenn fra Arendal for å kjøpe opp fosser i Nidellva.
 • at kommunesammenslåingen i 1902, da kommunene Arendal og Barbu ble slått sammen, ble vedtatt i Stortinget etter initiativ fra Barbu kommune og mot ønsket til borgerne i Arendal.
 • at kommunesammenslåingen i 1992 skjedde imot ønsket fra befolkningen i Arendals fire nabokommuner.
 • at kjøpmannsgårdeneTyholmen i Arendal ble reddet fra riving i Arendal bystyre i 1971 med en stemmes overvekt. Et forslag om å bygge nytt kjøpesenter på Tyholmen ble da avvist.
 • på Wikipedia Commons finner du flere bilder fra Arendal.(en) Arendal, Norway – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
  rediger Arendalsnyheter
 • Selskapet Morrow Batteries skal bygge batterifabrikk i Arendal. Selskapet har foreløpig etablert seg med kontor i Havnegata.
 • Byjubileet forberedes. I 2023 er det 300 år siden Arendal fikk status som kjøpstad. Et trebinds bokverk om Arendalsregionens historie er under arbeid. Første og andre bind er i handelen og heter "Arendal før kjøpstaden" og "I sjøfartens tid".
 • Hove er en omstridt område, den gamle campingplassen ligger som et næringsareal inne i Raet nasjonalpark.
 • Glassheisen til Fløyheia ble åpnet av ordfører Nordli 6.august 2021.
 • E18 ble 2.juli 2019 åpnet som firefelts motorvei fra Harebakken i Arendal til Tvedestrand. Veien går i tunnel gjennom Hesthagfjell og Træfjell og før veiarbeidet startet ga arkeologiske utgravinger i traseen ny spennende kunnskap om steinalderen i Aust-Agder og Norge. Dette skjedde bl.a. på Sagene i Austre Moland.
 • Arendalsuka arrangeres midt i august hvert år og avsluttes med partilederdebatt.
 • Ny firefelts motorvei fra Harebakken i Arendal til Grimstad er under planlegging.
  rediger Utvalgt biografi

Birger Emanuelsen (født 26. juli 1982 i Arendal) er en norsk forfatter. Emanuelsen vokste opp på Tromøya ved Arendal, og har arbeidet som forlagsredaktør i Cappelen Damm. Tidligere har han arbeidet som rådgiver i Leger Uten Grenser og som litterær konsulent både for Gyldendal Norsk Forlag (sakprosa) og Oktober forlag (skjønnlitteratur). Han publiserte åtte prosadikt i det litterære tidsskriftet Vinduet i 2005[2]. I 2012 debuterte han med novelle-samlingen For riket er ditt. Boken ble av Dagbladets anmelder C....

…….les mer...

  rediger Kultur i Arendal
  rediger Museer i Arendal
  rediger Kirker i Arendal
  rediger Relaterte portaler


 1. ^ Kulturminnesoek.no Nedre Tyholms vei 7
 2. ^ http://arkiv.vinduet.no/tekst.asp?id=444 Langeland, Henrik H.: «Leder 3/2005» i] Vinduet, besøkt 29. april 2015