Kjøpmannsgård

Kjøpmannsgård er en eiendomstype fra gamle byer, med bygninger tilpasset allsidig handelsvirksomhet, samt andre økonomibygninger.

Foynegården i Tønsberg er et eksempel på en kjøpmannsgård.

Selve kjøpmannsgården er oftest en prektig bygning, preget av tidens stilidealer, og med lokaler ut over hva en familie trenger. Representasjonslokaler er en viktig del av kjøpmannsgården.

Lagerlokaler for kjøpmannsvarer og handel er en viktig del av kjøpmannsgården.

De fleste norske byer var kystbyer, og kjøpmannsgårdene lå oftest i kvartalene ned mot sjøen, fordi sjøen var det viktigste transportvei. Ofte lå eiendommene slik at strandlinja ble utnyttet mest mulig effektivt. Sjøbodene lå tett i tett mot sjøen. Bak dem var det andre bygninger man trengte, og mot gaten høyere opp lå selve kjøpmannsgårdene.