KUBEN i Arendal er en del av den konsoliderte museumsenheten Aust-Agder museum og arkiv (forkortet AAma), etablert i 2015 som fylkesmuseum i Aust-Agder. KUBEN har en historie fra den første etablering av museum i Arendal i 1832 under navnet Arendals skoles offentlige Bibliothek og Museum, forkortet til Arendals Museum. Kuben og AAma har hovedsete på Langsæ gård i utkanten av Arendal sentrum, og omfatter fra 2015 også Setesdalsmuseet og Grimstad bys museer. Ellen Aslaksen ble i 2022 ansatt som direktør for Aust-Agder museum og arkiv.

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN
KUBEN på Langsæ i Arendal ble åpnet 2014
StedArendal
TypeKulturhistorisk museum og arkiv
MuseumsdirektørJan Ledang
Kart
Aust-Agder kulturhistoriske senter
58°28′12″N 8°45′33″Ø
AdresseParkveien 16, NO-4838 Arendal
Nettstedhttp://www.aaks.no/

Hesthaghuset fra Holt i Tvedestrand er en av bygningene i friluftsmuseet Aust-Agder-Tunet på Langsæ i Arendal.
Modell friluftsmuseum slik det var planlagt på Langsæ om lag 1950

Museum og arkiv i KUBEN

rediger

Institusjonens hovedoppgaver er å være å ledende faginstans innen museum og arkiv i den regionen som omfatter tidligere Aust-Agder fylke. Arkivavdelingen, tidligere Aust-Agder-Arkivet er rådgivende organ for fylkeskommunen og kommunene og dessuten depotinstitusjon for deres historiske arkiver. Avdelingen tar også vare på arkivmateriale fra private bedrifter, foreninger og personer. Museumsavdelingen, det tidligere Aust-Agder-Museet, har ansvar for store gjenstandssamlinger og antikvariske bygninger, bl.a. Langsæ gård, Merdøgaard museum og bygningene på gården Østre Angelstad i Holt. Kuben har også et stort fagbibliotek og samlinger av eldre bøker, og har eget bokbinderverksted.

Nytt bygg

rediger

I 2006 ble det avholdt en arkitektkonkurranse et nytt museums- og arkivbygg for Aust-Agder. Fem arkitektfirmaer deltok i konkurransen, som Div. A arkitekter vant. Arkitektfirmaet hadde samarbeidet med den anerkjente britiske arkitekten, David Chipperfield, om utkastet som et var et bygg preget av kuber, eik, glass og betong.[1]

I statsbudsjettet for 2011 ble Aust-Agder tilgodesett og byggingen av et nytt og større kulturhistorisk senter på Langsæ i Arendal tok til september samme år.[2]. Bygget var klar til innflytting 1. april 2014 og ble høytidelig åpnet 19. november 2014 av kronprinsesse Mette-Marit. Det nye bygget fikk navnet KUBEN.[3]

Historie

rediger

Det er en lang og komplisert organisasjonshistorie som ligger bak Kuben i Arendal. Allerede i 1832 fikk Arendal sitt museum, som også var arkiv og bibliotek. Byens skole var eier av institusjonen, som i 1840 kunne flytte inn i eget bygg på toppen av Tyholmen. I 1872 flyttet museet inn i den nye skolebygningen like ved. Arendalskrakket skulle bremse utviklingen, men i 1907 ble Arendal bibliotek utskilt som egen institusjon etter ønske fra Kirkedepartementet. I 1939 vedtok Arendal kommune at et nytt museum skulle bygges på Langsæ gård, men krigen gjorde at dette ble utsatt. Et stort fylkeskomfattende friluftsmuseum rundt Langsæåsen ble planlagt. I 1951 påtok Aust-Agder fylke seg et medansvar for museet, som da fikk et fylkesomfattende ansvar; navnet ble endret til Aust-Agder-Museet og Albert Ugland ble ansatt som fylkeskonservator og museumsbestyrer. På Langsæ sto første byggetrinn ferdig i 1958, samme år som Aust-Agder-Arkivet ble utskilt som egen institusjon. AAA og AAM var, fra 1958 til 1995, underlagt ett styre som var felles for begge institusjonene. I 1995 ble Aust-Agder-Arkivet omgjort til et interkommunalt selskap, og påtok seg oppgaven som depotinstitusjon for kommunale arkiver. I 1997 ble Aust-Agder museumstjeneste opprettet som en fylkeskommunal instans.

I 2003 ble Aust-Agder-Arkivet, Aust-Agder-Museet og Aust-Agder museumstjeneste forenet og konsolidert til en institusjon, under navnet Aust-Agder kulturhistoriske senter (forkortet til AAks)[4] som i 2014 flyttet inn i nybygg på Langsæ og endret navn til KUBEN.

I 2015 fortsatte konsolideringsprosessen og KUBEN i Arendal ble slått sammen med Setesdalsmuseet og Grimstad bys museer til Aust-Agder museum og arkiv.

Utstillinger

rediger

KUBEN har både temporære og permanente utstillinger. I 2022 åpnet "Livstegn", en ny arkeologisk utstilling om livet i østre del av Agder gjennom 10 000 år. Andre permanente utstillinger som må nevnes er Slavegjort, historien om slaveskipet Fredensborg som forliste ved Arendal og ble gjenfunnet av dykkere 200 år seinere. Utstillingen er en modernisert utgave av Med slaver, elfenben og gull. Slaveskipet «Fredensborg»s siste reise.. Utstillingen «Krakket i Arendal 1886 – en fortiet historie» er en historie om hvordan en bankkonkurs og et underslag kan ramme en hel by. Barndom er en utstilling om barndom for barn, Åpent magasin samt en permanent utstilling av skulpturer laget av kunstneren Arne Vinje Gunnerud. I 2023 åpnet den temporære utstillingen "De hvide Seil - Sørlandets siste seilskutetid", som forteller om landsdelens sjøfartshistorie. Utstillingen tar utgangspunkt i de maritime arkivene som er oppbevart på KUBEN. [5]

Den temporære utstillingen "Avtrykk - fra middelalderbrev til digital mørketid" vant i 2016 en nasjonal formidlingspris.[6]

Gjenstandssamlingen

rediger

Gjenstandssamlingen består av godt over 40.000 registrerte objekter. Disse fordeler seg på kunst- og kulturhistorie fra Arendal og Aust-Agder, sjøfart og drakthistorie er to hovedtemaer i samlingen, dessuten geologi og mineralogi, naturhistorie, etnografi, numismatikk. KUBEN har den største arkeologiske samlingen mellom Oslo og Stavanger, samt en av landets største etnografiske samlinger; dette er gjenstander som i stor grad er samlet inn av lokale sjømenn, som senere er gitt i gave til museet.

Arkivsamlingen

rediger
 
Stamboken til Arendals Turnforening. Arkivet er oppbevart på KUBEN og er også innlemmet i Norges dokumentarv

KUBEN oppbevarer tilsammen 8500 hyllemeter med arkivmateriale. I tillegg finnes det en stor kart- og tegningssamling, samt en stor fotosamling på om lag 500.000 fotografier. En stor del av dette er fotografier fra slutten av 1800-tallet og tidlig 1900-tallet. Arkivmaterialet fordeler seg på kommunalt skapt materiale fra alle kommunene i Aust-Agder, samt arkivmateriale fra Aust-Agder fylkeskommune.

I tillegg finnes en stor privatarkivsamling. Dette er arkiver fra privat virksomhet som lag, foreninger, bedrifter og privatpersoner. Det eldste materialet er et skinnbrev fra 1300-tallet. Privatarkivsamlingen omfatter en stor samling med maritime arkiver knyttet til rederidrift, sjøforsikring, skipsbygging og sjøfart. I 2018 ble 13 utvalgte sjøfartsarkiver innlemmet i Norges dokumentarv, under betegnelsen Seilskutearkivene fra Aust‐Agder 1820‐1920. Norges dokumentarv er et register over en del av de viktigste dokumentene i norsk historie, næringsliv, kulturliv og annen samfunnsvirksomhet. Seilskutearkivene fra Aust-Agder inneholder et stort og omfattende materiale med stor dokumentasjonsverdi i nasjonal sammenheng og står samlet som representanter for Norge som sjøfartsnasjon i seilskutetiden.[7]

KUBEN oppbevarer også en betydelig samling av idrettsarkiver fra Aust-Agder. Arkivet etter Arendals Turnforening, landets nest eldste idrettforening, er innlemmet i Norges dokumentarv.[8]

KUBEN oppbevarer også Conrad Nicolai Schwachs selvbiografi "Erindringer af mit Liv", som gir et enestående tidsbilde av Norge i perioden 1790-1830. Selvbiografien ble innlemmet i Norges dokumentarv i 2016.[9]

Nettformidling

rediger
 
KUBEN sett over Langsævannet

KUBEN driver med aktiv nettformidling av sine samlinger og drifter bl.a. kunnskapsportalene Avtrykk.no[10], Gjenstand.no samt den kulturhistoriske matportalen Oselias kokebok som inneholder oppskrifter fra slutten av 1800-tallet. Oppskriftene stammer fra husjomfru Oselia Osuldsen som arbeidet som tjenestepike hos familien Eyde i Arendal. KUBENs kafe, Oselias kafé, er oppkalt etter henne.

Videre gjøres samlingene tilgjengelige på de nasjonale nettportalene, gjenstandsamlingene på DigitaltMuseum og arkivsamlingene på Arkivportalen.

Litteratur

rediger
 • Karl Ragnar Gjertsen og Kjell-Olav Masdalen: Aust-Agder kulturhistoriske senter. Arkiv, bibliotek og museum i 175 år. I Agder Historielag, Årsskrift nr. 83. 2007.

Referanser

rediger
 1. ^ En borg i eik, glass og betong, Avtrykk.no, 19.11.2019
 2. ^ http://www.agderposten.no/nyheter/full-jubel-for-86-millioner-1.6833221 Agderposten, Per Fjermeros: «Full jubel for 86 millioner». 22. september 2010.] (Besøkt 6. september 2013)
 3. ^ KUBEN offisielt åpnet Arkivert 11. desember 2014 hos Wayback Machine.
 4. ^ Drømmen om et unikt historiesenter på Langsæ, avtrykk.no, 20.02.2024
 5. ^ Folkefest og seilskutearkiver, Tidsskriftet Aksess, 01.03.2023
 6. ^ Vant nasjonal formidlingspris, nrk.no, 06.04.2016
 7. ^ Seilskutearkivene fra Aust-Agder Arkivert 13. august 2019 hos Wayback Machine., kulturrådet.no, 07.12.2018
 8. ^ «Arkivet etter Arendals Turnforening 1857-2011 - Norges dokumentarv - kulturradet.no». www.kulturradet.no. Arkivert fra originalen 4. mars 2016. Besøkt 22. mai 2016. 
 9. ^ Conrad Nicolai Schwachs selvbiografi fra tidlig 1800-tall Arkivert 13. august 2019 hos Wayback Machine., www.kulturradet.no, 01.12.2016
 10. ^ Lanserer ny kunnskapsportal Arkivert 13. august 2016 hos Wayback Machine., Arendals Tidende, 20.06.2016

Eksterne lenker

rediger