Arendals Museum

Arendals Museum ble etablert i 1832 med Arendals skoles offentlige Bibliothek og Museum som sitt fulle navn. Dette er de eldste røttene bak dagens institusjon Aust-Agder museum og arkiv med hovedsete i Arendal.

En av de første gaver som Arendals Museum mottok i stiftelsesåret 1832 var en samling glassmalerier med ulike motiver.
Etableringen av Arendals Museum var den første nyhetssaken som ble publisert i avisen Vestlandske Tidende i 1832.

Bak etableringen sto Alexander Christian Møller, Morten Smith Dedekam, Jacob Thue, Andreas Faye og Otto Vincent Lange. Dedekam ble museets første konservator. Museet var det tredje offentlige museum i en by i Norge utenom hovedstaden. Fra før hadde kun Bergen og Trondheim fått museum. Alexander Møller var eidsvollsmann og muligens var det nettopp den kontakten han der fikk med andre fremtredende kulturhistorisk interesserte menn, som stortingspresident W.F.K. Christie, som kan ha vært den utløsende faktor til dannelsen av museum i Arendal. Christie var initiativtakeren til opprettelsen av Bergens Museum i 1825, dette igjen inspirert av British Museum fra 1819.[1]

Fra grunnleggelsen var dette en ABM-institusjon, den hadde spiren i seg til byens museum, arkiv og bibliotek. I 1907 ble Arendal bibliotek skilt ut som en egen institusjon etter krav fra Kirkedepartementet. I 1951 skiftet institusjonen navn til Aust-Agder-Museet og i 1958 ble Aust-Agder-Arkivet en egen institusjon. Museet og arkivet er fra 2003 igjen samlet under navnet Aust-Agder kulturhistoriske senter, som i 2015 endret navn til KUBEN, og ble en del av den konsoliderte enheten Aust-Agder museum og arkiv.

I 1840 flyttet Arendals Museum inn i eget hus bygd til å romme samlingene. Kitty Kallevig ga tomt til ny museumsbygning på Kjeglebanen på toppen av Tyholmen, og den nye bygningen fikk navn etter en av museet stiftere, eidsvollsmann og lege Alexander Møller. [2] I denne bygningen holdt museet og biblioteket til fram til 1882.

I 1882 flyttet museet over i den nye skolebygningen, der utstillingene var i over 50 år. I 1939 ble det vedtatt å flytte museet til Langsæ gård i utkanten av Arendal sentrum. Aust-Agder fylke forpliktet seg til å støtte museumsarbeidet, og planer ble lagt for et stort friluftsmuseum, et fylkesmuseum.

ReferanserRediger

  1. ^ Nytt om gammelt, Agderposten 1983
  2. ^ Karl Ragnar Gjertsen og Kjell-Olav Masdalen: Aust-Agder kulturhistoriske senter. Arkiv, bibliotek og museum i 175 år. I Agder Historielag, Årsskrift nr. 83. 2007.

Eksterne lenkerRediger