Fylkeskonservator

fylkeskommunal museums- og kulturminnefotvaltning

Fylkeskonservator er en lederstilling tilknyttet museums- og kulturminneforvaltning i norske fylker.

Bakgrunn rediger

Fylkeskonservatorstillinger var opprinnelig knyttet til halvoffentlige fylkesmuseer. I 1939 ble betegnelsen første gang brukt om faglig leder ved Vestfold Fylkesmuseum. I Østfold ble det opprettet en slik fylkeskonservatorstilling i 1947. Fra 1962 dekket staten halvparten av lønnsutgiftene til fylkeskonservatorstillinger knyttet til administrasjonen i fylkeskommunene. I den sammenheng fikk man flere fylkeskonservatorer knyttet direkte til fylkesadministrasjonen, uten å være museumsledere. I 1990 fikk Fylkeskommunene (Fylkestingene), delegert myndighet etter kulturminneloven og fylkesrådmannen, kulturdirektøren og fylkeskonservator ble gitt fullmakter.

Virkeområde rediger

Fylkeskonservatoren har regionalt forvaltningsansvar både for museum- og kulturminnefeltet. Fylkeskommunene/Sametinget er regional kulturminnemyndighet som blant annet har delegert myndighet etter kulturminneloven til å fatte vedtak om midlertidig fredning og å forvalte fredede kulturminner fra nyere tid (etter 1537) som ikke er i statlig eie eller båter. I saker som behandles etter plan- og bygningsloven har fylkeskommunene ansvaret for å gjennomføre arkeologiske registreringer hvor dette er nødvendig. Fylkeskommunene har som regional kulturminnemyndighet mulighet til å reise innsigelse til kommuneplaner eller reguleringsplaner som er i konflikt med nasjonale eller vesentlige regionale kulturminneverdier.

Kulturminneseksjonene i fylkene rediger

Følgende fylker har fylkeskonservator i dag: Troms, Østfold, Hordaland, Akershus, Møre og Romsdal, Oppland, Vest-Agder, Aust-Agder og Sogn og Fjordane. Stillinger som tilsvarer fylkeskonservator er: Kulturvernsjef (Nordland), Plan- og kulturminnesjef (Finnmark), seksjonsleder for kulturminner (Trøndelag), Kulturvernleder (Hedmark), Teamleder Kulturminnevern (Buskerud og Telemark), Seksjonsleder for Kulturarv (Vestfold), Seksjonssjef for kulturarv (Rogaland). I Vest-Agder og Hordaland heter også kulturminneseksjonen Fylkeskonservatoren. Kulturminneseksjonene i fylkene er enten lagt til kultur eller planavdelingene i fylkeskommunene.

Se også rediger

Kilder rediger