Antikvar (fra latin «fra eldre tider», av antiquus, «gammel»)[1] er et ord som har hatt ulike betydninger i historien. Romerne brukte i antikken betegnelsen antiquarius om dem som brukte foreldete uttrykk (arkaismer), i middelalderen ble det brukt om dem som kopierte gamle manuskripter, mens det fra renessansen ble brukt om en lærd, som beskjeftiget seg med antikviteter eller fornminner, spesielt gamle kunstverk. På dette tidspunkt var det heller ikke noe skille mellom historikere og arkeologer, så det fungerte også som en betegnelse for en bestemt slags historikere.[2] Et annet ord for antikvar i visse sammenhenger kan være oldtidsforsker.[3] Innehaver av et antikvariat kan også omtales som antikvar.

Ole Worm var oldtidsforsker og utgav i 1643 Monumenta danica, en samling bilder av runesteiner og runeinnskrifter. Hans kuriositetskabinett, Museum Wormianum (1655) besto blant annet av antikvariske gjenstander. Samlingen danner idag grunnstammen til flere, store spesialmuseum i Danmark.

I dag anvendes antikvar om en person som studerer eldre tiders materielle kultur. Stillingsbetegnelsen brukes i våre dager i forbindelser som byantikvar og riksantikvar. Antikvar eller bygningsantikvar kalles også vitenskapelig ansatte hos fylkeskonservatoren eller byantikvaren. Disse er rådgivere i spørsmål som gjelder bevaring av antikvarisk verdifulle bygninger, anlegg og bygningsmiljøer. Byantikvar finnes i dag i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Kristiansand, Sandnes og Stavanger.[4][5]

Antikvaren jobber med bevaring og utvikling av kulturminner og kulturmiljøer. Antikvaren har mye kunnskap om disse temaene, og styrer arbeidet med å bevare og verne bygg, landskap og annet miljø. Antikvar arbeider innenfor rammen av kulturminneloven og plan- og bygningsloven. Det vil si at antikvaren følger etablerte lover og forskrifter i arbeidet med å se til at kulturminner, historisk bebyggelse, kulturlandskap, miljø, arkeologi og at den generelle egenarten blir bevart.[6]

Referanser Rediger

  1. ^ Søk etter Antikvar i Bokmålsordboka og Nynorskordboka eller i Det Norske Akademis ordbok  
  2. ^ «antiquarian (n.)», Online Etymology Dictionary
  3. ^ «Oldtidsforsker», Synonymbog
  4. ^ «Byantikvaren - Etater og foretak», Oslo kommune
  5. ^ «Byantikvaren i Oslos blogg», Byantikvaren.no
  6. ^ «antikvar»[død lenke], Utdanning.no

Se også Rediger