Seilskutearkivene fra Aust‐Agder 1820‐1920

Seilskutearkivene fra Aust‐Agder 1820‐1920 ble i 2018 innlemmet i Norges dokumentarv, et register over de viktigste dokumentene i norsk historie. Registeret er en nasjonal utgave av UNESCOs verdensminne-program (Memory of the World). Arkivene befinner seg på KUBEN i Arendal.

Jens Christen Nilssøn Strøms håndskrevene navigasjonsbok fra tidlig 1800-tallet inngår i Samling av navigasjonsbøker

Nominasjonen rediger

I nominasjonen skriver juryen: «Det var stor ekspansjon i norsk skipsfart på 1800-tallet. Skipsfarten ble en av Norges viktigste næringer og med en særskilt betydning på Sørlandet. Arkivene inneholder et stort og omfattende materiale med stor dokumentasjonsverdi i nasjonal sammenheng. Seilskutearkivene fra Aust-Agder vil være de første som dokumenterer bredden i de maritime næringer og deres betydning som historisk fenomen. Samlet står arkivene som representanter for Norge som sjøfartsnasjon i seilskutetiden.»[1]

Arkivene rediger

Seilskutearkivene fra Aust-Agder baserer seg på 13 utvalgte arkiver som sammen dokumenterer ulike sider ved seilskutetidens vekst og fall for perioden 1820-1920.[2] Arkivene er geografisk fordelt slik at hele kysten av Aust-Agder er representert. Arkivene representerer både rederidrift, sjøforsikring, skipsbygging, maritimt håndverk, trelasthandel, navigasjonslære, utdannelse og personlige beretninger fra livet til sjøs.

I kolonnen «Referanse» er det lenker til Arkivportalen og kataloginformasjon for de respektive arkivene.

Arkivnavn Beskrivelse Ca årstall Sted Tema Illustrasjon Referanse
Prebensens rederiarkiv Arkivet etter Prebensen rederi er et bedriftsarkiv som dokumenterer etablering, drift og avvikling av et av de største seilskuterederiene i Norge. Virksomheten var organisert som et handelshus og nært knyttet opp mot annen virksomhet som skipsbygging og trelasthandel.[3] 1930-1941 Risør Handelshus   [1]
Stephansen–Eydes arkiv Stephansen–Eydes arkiv er et bedriftsarkiv som dokumenterer etablering og drift av en av pionerene innen spesialisert drift av seilskuter i internasjonal langfart.[4] 1836-1894 Arendal Rederi og verft   [2]
O. Terjesens rederiarkiv Arkivet etter O. Terjesens rederi er et bedriftsarkiv som dokumenterer etablering, drift og avvikling av et lite seilskuterederi.[5] 1863-1916 Lillesand Familierederi   [3]
Fartøysarkivet Fartøysarkivet er en samling med dokumentasjon knyttet til fartøy med tilknytning til Aust-Agder.[6] 1715-1977 Aust-Agder Skipsflåten   [4]
Skipsbygger Anders Henriksen Friisøs arkiv Arkivet etter Anders Henriksen Friisø er et personarkiv som dokumenterer skipsbyggingen i Arendalsområdet på slutten av 1800-tallet.[7] 1890-1911 Neskilen Skipsbygging
Seilmaker Knud Pedersens regnskapsbok Arkivet etter seilmaker Knud Pedersen er et bedriftsarkiv som dokumenterer driften til en av de viktige maritime håndverksgruppene i seilskutetiden.[8] 1812-1849 Hisøy Maritimt håndverk   [5]
Agders gjensidige assuranseforenings arkiv Arkivet etter Agders Gjensidige Assuranceforening er et bedriftsarkiv som dokumenterer etablering, drift og avvikling av et av de store sjøforsikringsselskapene i Norge. En virksomhet som i starten spesialiserte seg på forsikring av seilskuter og i en periode var Norges største sjøforsikringsselskap for seilskuter.[9] 1854-1924 Grimstad Sjøforsikring   [6]
Likningskladder fra Froland kommune Ligningskladdene er en del av kommunearkivet fra innlandskommunen Froland og belyser de nære forbindelsene mellom kyst og innland i skipsfartshistorien i Aust-Agder. Arkivet dokumenterer at innlandsbønder fikk parter i skip i bytte mot varer og tjenester.[10] 1883-1906 Froland Partsrederiet   [7]
Samling av håndskrevne navigasjonsbøker Samlingen består av håndskrevne navigasjonsbøker. De fleste ble skrevet av Austegder som i perioden mellom 1820 og 1891 fikk sin maritime utdannelse.[11] 1760-1891 Aust-Agder Navigasjonslære   [8]
Lillesand offentlige sjømannsskoles arkiv Arkivet etter Lillesand offentlige sjømannsskole er et skolearkiv som dokumenter driften av en av de første offentlige sjømannsskolene i Norge.[12] 1908-1924 Lillesand Sjømannsutdannelse   [9]
Protokoll fra Understøttelseskassen for uheldige sjømenn i Risør Arkivet etter Understøttelseskassen for uheldige sjømenn i Risør er et foreningsarkiv som gir et unikt innblikk i en av de tidlige forsikringsordningene for sjøfolk.[13] 1832-1890 Risør Sjømenn og etterlatte   [10]
Dypvåg sjømannsforenings første forhandlingsprotokoll Forhandlingsprotokollen til Dypvåg sjømannsforening gir et viktig innblikk i sjøfolkenes interessefellesskap i seilskutetida.[14] 1875-1911 Dypvåg Foreningsliv   [11]
Randi Olsen Skjulestads brevsamling Randi Olsen Skjulestads brevsamling er en privat brevsamling som inneholder flere brev skrevet til henne fra hennes brødre som var seilskuteskippere. Brevene gir et innblikk i sjømannens hverdag og opphold i utenlandske havnebyer.[15] 1873-1887 Austre Moland Sjømannslivet   [12]

Referanser rediger

 1. ^ Seilskutearkivene fra Aust-Agder 1820-1920 Arkivert 13. august 2019 hos Wayback Machine., kulturrådet.no, 07.12.18
 2. ^ Seilskutearkivene fra Aust-Agder, kubenarendal.no, 07.12.2018
 3. ^ Arkivet etter Prebensen rederi, kubenarendal.no, 07.12.2018
 4. ^ Stephansen - Eydes arkiv, kubenarendal.no, 07.12.2018
 5. ^ O. Terjesens rederiarkiv, kubenarendal.no, 07.12.2018
 6. ^ Fartøysarkivet - samling, kubenarendal.no, 07.12.2018
 7. ^ Skipsbygger Anders Henriksen Friisøs arkiv, kubenarendal.no, 07.12.2018
 8. ^ Seilmaker Knud Pedersens regnskapsbok, kubenarendal.no, 07.12.2018
 9. ^ Agders gjensidige assuranseforenings arkiv, kubenarendal.no, 07.12.2018
 10. ^ Likningskladder fra Froland kommune, kubenarendal.no, 07.12.2018
 11. ^ Samling av håndskrevne navigasjonsbøker, kubenarendal.no, 07.12.2018
 12. ^ Lillesand offentlige sjømannsskoles arkiv, kubenarendal.no, 07.12.2018
 13. ^ Protokoll fra Understøttelseskassen for uheldige sjømenn i Risør, kubenarendal.no, 07.12.2018
 14. ^ Første møteprotokoll fra Dypvåg sjømannsforening, kubenarendal.no, 07.12.2018
 15. ^ Randi Olsen Skjulestads brevsamling, kubenarendal.no, 07.12.2018

Eksterne lenker rediger

Autoritetsdata