Aust-Agder-Arkivet ble etablert i Arendal i 1938 som den del av Arendals Museum. Aust-Agder-Arkivet ble en egen institusjon i 1958 etter å ha blitt skilt ut fra Aust-Agder-Museet. Aust-Agder-Arkivet var Norges første fylkesarkiv.

Historikk Rediger

Da Aust-Agder-Arkivet ble etablert i 1938 var oppgaven å bevare arkiv fra Aust-Agder, Arendal og eventuelt andre byer i fylket. Bakgrunnen for etableringen var redselen for arkiver fra fylket og Arendal skulle overføres til det nyopprettede Statsarkivet i Kristiansand.[1] På 1950-tallet startet byggingen av et nytt museums- og arkivbygg på Langsæ i Arendal. Bygget stod ferdig i 1958. Samtidig ble Aust-Agder-Arkivet skilt ut som en egen institusjon og Olav Anton Aalholm ble ansatt som fylkesarkivar. Han var i praksis ansatt ved Statsarkivet i Kristiansand, med arbeidsplass i Arendal.[2]

Arkivet hadde felles styrende organer med Aust-Agder-Museet frem til 1995. Da ble Aust-Agder-Arkivet organisert som et interkommunalt selskap, med depotansvar for kommunale arkiver fra hele Aust-Agder.

Ny institusjon Rediger

Som en følge av sentrale føringer og fylkeskommunens uttalte ønske om å skape en kompetent og robust institusjon med fylkesomfattende arkiv- og museumsfaglige oppgaver, ble spørsmålet om en ny samorganisering av museet og arkivet satt på dagsordenen. Aust-Agder museumstjeneste, etablert i 1997, ble trukket inn i denne diskusjonen. Svaret ble Aust-Agder kulturhistoriske senter, organisert som et interkommunalt selskap i 2003, som samorganiserte Aust-Agder-Museet, Aust-Agder-Arkivet og Aust-Agder museumstjeneste til en institusjon.

I 2003 ble Aust-Agder-Arkivet slått sammen med Aust-Agder-Museet og Aust-Agder museumstjeneste til en institusjon, under navnet Aust-Agder kulturhistoriske senter. Bakgrunnen for etableringen var sentrale føringer og fylkeskommunens uttalte ønske om å skape en kompetent og robust institusjon med fylkesomfattende arkiv- og museumsfaglige oppgave. I 2014 flyttet institusjonen inn i nybygg på Langsæ og endret navn til KUBEN.

Referanser Rediger

  1. ^ Da frykten for Kristiansand skapte Aust-Agder-Arkivet, Avtrykk.no, 08.01.2019
  2. ^ En smertefull fødsel, Øverbø, Snorre. Agderposten, 15.09.2017