Fylkesarkiv er en arkivinstitusjon som er opprettet og drives av en fylkeskommune, og som har ett fylke som geografisk virkeområde. Fylkesarkiver samler inn og bevarer arkivmateriale og annet beslektet kulturarvmateriale fra fylket. Det er seks fylkesarkiv i landet.

Fylkesarkiv
OppgaverDepotinstitusjon for arkiv (offentlig og privat) innen ett fylke
OpprettetI perioden 1958-1997
LovhjemmelLov om arkiv, 4. desember 1992
ForvaltningsområdeKultur
ForvaltningsnivåFylkeskommune
EierFylkeskommune

Historie rediger

Det er opprettet seks fylkesarkiv i Norge. Det eldste er Aust-Agder-Arkivet (i dag en del av Aust-Agder museum og arkiv) som ble opprettet som en egen institusjon i 1958. Det yngste er Vestfoldarkivet, opprettet i 1997. De øvrige fylkesarkivene ble etablert på 1980-90- tallet: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane i 1986 (prøveordning fra 1983), Hordaland fylkesarkiv i 1991, Fylkesarkivet i Oppland i 1995.

Det er i dag fylkesarkiv i følgende fylker:

Organisering rediger

Fylkesarkivene er opprettet av fylkeskommunene og eies av disse. Fylkesarkivene ledes som regel av en fylkesarkivar.

Fylkesarkivene er i hovedsak fylkeskommunale institusjoner, som regel underlagt fylkeskommunens kulturavdeling, men kan også være direkte underlagt fylkesrådmannen (Oppland). I Aust-Agder og Vestfold er fylkesarkivene slått sammen med museene i fylket og er organisert som interkommunale selskaper, med fylkeskommunen som største eier.

Fylkeskommuner som ikke har opprettet egne fylkesarkiv, er som regel medlem av et interkommunalt arkiv (IKA). Fylkeskommunens lovpålagte depotoppgaver ivaretas da av det interkommunale arkivet.

Oppgaver rediger

Fylkesarkivene arbeider bredt på arkivfeltet. De er for det første depotinstitusjoner for fylkeskommunene, og ivaretar fylkeskommunenes lovpålagte depotoppgaver iht. bestemmelsene i Arkivloven. Det vil si at de oppbevarer de eldre arkivene etter fylkeskommunenes sentraladministrasjon og ytre virksomheter, som videregående skoler. Fylkesarkivene oppbevarer også arkivene etter institusjoner fylkeskommunen tidligere har hatt ansvar for, slik som barnevernsinstitusjoner, rusomsorgsinstitusjoner, sentralhjem for psykisk utviklingshemmede (HVPU) osv.

De fleste fylkesarkivene arbeider også aktivt med privatarkiver fra sitt fylke, dvs. arkiver etter bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. I tillegg arbeider de ofte med foto, film, lyd, stedsnavn, folkemusikk, minnemateriale m.m. Fylkesarkivene driver aktiv formidling av arkiv og historie med utgangspunkt i institusjonens samlinger.

Flere av fylkesarkivene har en kommunearkivordning (interkommunalt arkiv) knyttet til seg, og er dermed depotinstitusjon for kommunene i sitt fylke. De fleste fylkesarkivene driver også aktiv rådgivning innen arkivdanning.

Se også rediger

Eksterne lenker rediger