Åpne hovedmenyen

Fylkesarkivet i Oppland er et arkivdepot for Oppland fylkeskommune. Fylkesarkivet for Oppland ble opprettet i 1995, og har kontorlokaler og magasiner i Fakkelgården på Lillehammer.

Fylkesarkivet i Oppland ble i utgangspunktet opprettet fordi man hadde behov for å oppbevare arkivet etter OL på Lillehammer i 1994 i forskriftsmessige lokaler. Nå oppbevarer fylkesarkivet i Oppland eldre og avsluttet arkiver fra alle de fylkeskommunale enhetene i Oppland. I tillegg er Fylkesarkivet i Oppland vert og ansvarlig for tjenestetilbudet til IKA Opplandene, som er en interkommunal samarbeidsløsning som fungerer som arkivdepot for de fleste kommunene i Oppland, og for flere kommuner i Hedmark.

KilderRediger