Portal:Alternativ behandling

  rediger Alternativ behandling

Alternativ behandling er en samlebetegnelse på medisinske behandlingsformer som ikke er etablert på et vitenskapelig grunnlag.

Som motsetning til alternativ behandling brukes gjerne betegnelsene konvensjonell behandling, evidensbasert medisin eller skolemedisin. Når alternativ behandling benyttes som supplement til konvensjonell behandling brukes ofte benevnelsen komplimentær behandling.

De fleste alternative behandlingsformer praktiseres utenfor det etablerte helsevesen, men i noen land er enkelte av disse tatt inn i det regulære helsetilbudet. Dette gjelder f.eks. kiropraktikk i Norge eller homøopati i Storbritannia.

Les mer...

  rediger Utvalgt artikkel

Morinda, tidligere Morinda Bioactives og Tahitian Noni International, er et datterselskap av Morinda Holdings Inc. og et multi-level marketing-selskap. Hovedproduktet til Morinda har siden oppstarten vært juice av noni-planten som har vært brukt i folkemedisinen på stillehavsøyene. Denne frukten blir gjerne omtalt som en superfrukt.

Les mer...

  rediger Visste du at…
  rediger Eksterne ressurser
  rediger Utvalgt biografi

Samuel Hahnemann var en tysk lege og farmasøyt. Han er kjent som opphavsmannen til homøopati, en alternativ medisinsk behandling der virkestoffer som er ekstremt uttynnet i væske, ble påstått å kurere sykdommer. Hahnemann var lite fornøyd med kvaliteten på medisinfaget på den tiden, og var spesielt uenig i at pasienter skulle årelates. Han mente at legeyrket han hadde blitt opplært til noen ganger skadet pasienten mer enn den gavnet.

Les mer...

  rediger Kategorier
Alternativ behandling(13 kategorier, 117 sider)
Alternative diagnoser(13 sider)
Aromaterapi(3 sider)
Folkemedisin(1 kategori, 10 sider)
Kosttilskudd(14 sider)
Manuellterapi(5 sider)
Naturlegemidler(6 sider)
NLP(6 sider)
Personer innen alternativ behandling(2 kategorier, 104 sider)
Yoga(13 sider)
  rediger Du kan bidra på Wikipedia

Det er mange artikler om alternativ behandling som trenger betydelige forbedringer. Noen artikler mangler referanser, noen konsentrerer seg mest om norske forhold, noen er dårlig formaterte, og noen kan ha en belærende eller skjønnmalende ordlyd. Det er også et stort underskudd av bilder i artiklene, om du ønsker å bidra med dine egne bilder kan du laste dem opp via Wikipedia Commons. Om du ønsker å opprette nye artikler kan kategoritreet på den engelske utgaven være et sted å starte.

I 2013 ble det opprettet et underprosjekt om alternativ behandling, her finner du oversikt over artikler som mangler eller som trenger utbedring.