Portal:Alternativ behandling

  rediger Alternativ behandling
Brama Livs Elixir.png

Alternativ behandling er en samlebetegnelse på medisinske behandlingsformer som ikke er etablert på et vitenskapelig grunnlag.

Som motsetning til alternativ behandling brukes gjerne betegnelsene konvensjonell behandling, evidensbasert medisin eller skolemedisin. Når alternativ behandling benyttes som supplement til konvensjonell behandling brukes ofte benevnelsen komplimentær behandling.

De fleste alternative behandlingsformer praktiseres utenfor det etablerte helsevesen, men i noen land er enkelte av disse tatt inn i det regulære helsetilbudet. Dette gjelder f.eks. kiropraktikk i Norge eller homøopati i Storbritannia.

Les mer...

  rediger Utvalgt artikkel
Padamasana.jpg

Yoga er en samling mentale og kroppslige teknikker med tilknytning til de indiske religionene buddhisme og hinduisme. I vår tid presenteres yoga i vesten som en ikke-religiøs disiplin for personlig utvikling. Ordet yoga kommer fra sanskrit og har ulike betydninger. En betydning av ordet er å spenne for (som med et seletøy). Det finnes flere ulike retninger innen yoga. Klassisk yoga ble oppsummert og kodifisert i Patanjalis verk Yogasutra, skrevet før 500.

Les mer...

  rediger Visste du at…
Nuvola apps filetypes.svg
  rediger Eksterne ressurser
  rediger Utvalgt biografi
Richard Bandler (2009).jpg

Richard Wayne Bandler er oppfinneren av nevrolingivstisk programmering (NLP). Bandler møtte John Grinder da han var en student ved UCSC. Bandler (og Grinder) møtte Gregory Bateson da de flyttet til en liten landsby på Alba Road i Santa Cruz-fjellene. Bateson hadde stor påvirkning på utviklingen av NLP ved å forsyne dem med et intellektuell fundament og ved å introdusere dem for Milton H. Erickson.

Les mer...

  rediger Kategorier
PICOL-category.svg
Alternativ behandling(11 kategorier, 112 sider)
Alternative diagnoser(9 sider)
Folkemedisin(1 kategori, 9 sider)
Kosttilskudd(12 sider)
Naturlegemidler(6 sider)
NLP(6 sider)
Personer innen alternativ behandling(2 kategorier, 96 sider)
Yoga(8 sider)
  rediger Du kan bidra på Wikipedia
Ambox warning green construction.svg

Det er mange artikler om alternativ behandling som trenger betydelige forbedringer. Noen artikler mangler referanser, noen konsentrerer seg mest om norske forhold, noen er dårlig formaterte, og noen kan ha en belærende eller skjønnmalende ordlyd. Det er også et stort underskudd av bilder i artiklene, om du ønsker å bidra med dine egne bilder kan du laste dem opp via Wikipedia Commons. Om du ønsker å opprette nye artikler kan kategoritreet på den engelske utgaven være et sted å starte.

I 2013 ble det opprettet et underprosjekt om alternativ behandling, her finner du oversikt over artikler som mangler eller som trenger utbedring.