Portal:Alternativ behandling

  rediger Alternativ behandling
Brama Livs Elixir.png

Alternativ behandling er en samlebetegnelse på medisinske behandlingsformer som ikke er etablert på et vitenskapelig grunnlag.

Som motsetning til alternativ behandling brukes gjerne betegnelsene konvensjonell behandling, evidensbasert medisin eller skolemedisin. Når alternativ behandling benyttes som supplement til konvensjonell behandling brukes ofte benevnelsen komplimentær behandling.

De fleste alternative behandlingsformer praktiseres utenfor det etablerte helsevesen, men i noen land er enkelte av disse tatt inn i det regulære helsetilbudet. Dette gjelder f.eks. kiropraktikk i Norge eller homøopati i Storbritannia.

Les mer...

  rediger Utvalgt artikkel
Ita Wegman 1899.jpg

Antroposofisk medisin er en holistisk og salutogenetisk tilnærming (filosofi) til medisin som fokuserer på å styrke pasientens organisme og individualitet. Antroposofisk medisin ble grunnlagt i 1921 av den nederlandske legen Ita Wegman i samarbeid med filosofen Rudolf Steiner, som en utvidelse av konvensjonell medisin basert på den spirituelle filosofien antroposofi.

Les mer...

  rediger Visste du at…
Nuvola apps filetypes.svg
  rediger Eksterne ressurser
  rediger Utvalgt biografi
Simon Singh at the Merseyside Skpetics Society.jpg

Simon Singh er en britisk forfatter av indisk opprinnelse som har spesialisert seg på matematiske og naturvitenskaplige temaer skrevet i en populærvitenskapelig form. Han har skrevet boken Bløff eller behandling?: Alternativ medisin under lupen sammen med Edzard Ernst som er professor i alternativ behandling.

Les mer...

  rediger Kategorier
PICOL-category.svg
Alternativ behandling(11 kategorier, 113 sider)
Alternative diagnoser(9 sider)
Folkemedisin(1 kategori, 9 sider)
Kosttilskudd(12 sider)
Naturlegemidler(6 sider)
NLP(6 sider)
Personer innen alternativ behandling(2 kategorier, 97 sider)
Yoga(8 sider)
  rediger Du kan bidra på Wikipedia
Ambox warning green construction.svg

Det er mange artikler om alternativ behandling som trenger betydelige forbedringer. Noen artikler mangler referanser, noen konsentrerer seg mest om norske forhold, noen er dårlig formaterte, og noen kan ha en belærende eller skjønnmalende ordlyd. Det er også et stort underskudd av bilder i artiklene, om du ønsker å bidra med dine egne bilder kan du laste dem opp via Wikipedia Commons. Om du ønsker å opprette nye artikler kan kategoritreet på den engelske utgaven være et sted å starte.

I 2013 ble det opprettet et underprosjekt om alternativ behandling, her finner du oversikt over artikler som mangler eller som trenger utbedring.