Miljø

Wikipedia-pekerside

Miljø refererer som regel til:

  • Naturmiljø, alt levende og ikke levende som opptrer naturlig
Wiktionary har ordbokoppføringer om miljø

Andre fysiske og kulturelle miljøer rediger

  • Arbeidsmiljø, kulturelle og sosiale forhold i arbeidslivet
  • Brukermiljø, grensesnittet mellom bruker (menneske) og datamaskin
  • Bygningsmiljø, konstruerte omgivelser som gir rammen for menneskelig aktivitet, fra offentlige omgivelser til personlige oppholdssteder
  • Næringsmiljø, forretningslivets forhold og betingelser
  • Sosialt miljø, de sosiale posisjoner og roller som påvirker individer av en gruppe
  • Økologi, en underdisiplin av biologi som studerer interaksjonene mellom organismer og deres biofysiske miljø

Se også rediger


 
Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Miljø.