Miljøforskning

Miljøforskning er en ekspertise som omfatter en rekke fagdisipliner innen vann, luft, jord, økosystemer og globale miljøutfordringer. Vern og forvaltning av kulturminner og samfunnsforskning hører også inn under fagfeltene. I miljøforskningen knyttes naturvitenskapelig forskning sammen med samfunnsfaglige og økonomiske analysemetoder.

Se ogsåRediger