Miljøinstitutter

Miljøinstitutter er en betegnelse på de forskningsinstitutter som arbeider innenfor miljøforskning. I 2001 inngikk flere miljøinstitutt i Norge i aksjeselskapet Miljøalliansen AS for å dra fordel av hverandres spesial- og tverrkompetanse i norsk og internasjonal miljøforskning. Dette var forløperen til CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn.