Næringsmiljø

Næringsmiljø er de driftsmessige rammebetingelsene som en bestemt bedrift har. Disse omfatter næringsarealer, lokalsamfunn, transportmuligheter og andre viktige infrastrukturelementer avhengig av bedriftstypen. Næringsmiljø er den delen av de praktiske driftsbetingelsene som er knyttet til et bestemt lokalsamfunn eller geografisk område.

LokaliseringRediger

En bedrifts lokalisering har betydning for driftsmulighetene. Den geografiske plasseringen kan ha betydning for konkurransekraften sett både i forhold til inntekter og kostnader. Ordet næringsmiljø orienterer problemstillinger knyttet til praktiske muligheter som kommer av:

  • Transportmuligheter
  • Arbeidskraftressurser
  • Tilgjengelige næringsarealer
  • Dekning av andre ressursbehov
  • Eventuelt andre miljøfaktorer, som nabointeresser o.l.

Se ogsåRediger