19. århundre

tidsperiode fra 1. januar 1801 til 31. desember 1900