Liste over verdens største olje- og gasskraftverk

Wikimedia-listeartikkel

Liste over verdens største olje- og gasskraftverk er en liste som rangerer varmekraftverk basert på olje og naturgass i alle verdens land etter deres installerte effekt, målt i megawatt (MW). Det er inkludert 1 138 kraftverk med en ytelse på 400 MW eller mer, hvorav 1 132 er i drift[når?]. Listen inkluderer termiske kraftverk som er enten olje- eller gass-fyrte, samt kraftverk som i tillegg til disse brenselskildene også kan fyres med andre brensler som eksempelvis kull eller biomasse. I denne listen inkluderes alle typer kraftverk som fyres på olje eller gass, uavhengig av hva slags turbintyper eller øvrig teknologi de anvender i forbrenningen av olje eller gass.

Studstrupverket utenfor Århus i Danmark er et relativt lite, men avansert kombinasjonskraftverk som kan fyres på naturgass og råolje, men også på biomasse og kull.

Oftest er gasskraftverkene nyere enn oljekraftverkene, både fordi oljeutvinning og -utnytting har en lengre historie, og fordi gasskraft har fått et sterkt oppsving med den senere tids fokus på global oppvarming og miljø. Gass har et av de største spesifikke energiinnhold av de fossile brenslene,[1][2] og har minst karboninnhold per energiinnhold. Dermed gir avbrenning av gass det minste utslipp av CO2 per produsert energimengde.[3][4] Fyring med naturgass er om lag 65 % så utslippsintensivt som kullfyring og om lag 90 % så utslippsintensivt som oljefyring.[5][6] Fordi gasskraftverk ofte har nyere og mer effektivt utstyr, kan utslippene være så lave som 30 % av kullfyrte kraftverker per produsert kraftmengde.[7] Oljefyrte kraftverk ligger omtrent midt mellom gass- og kullkraftverk hva angår CO2-utslipp.[8] De seneste ti årene[når?] har det nesten bare blitt bygget gasskraftverk i Europa og USA, og mange tidligere kull- eller oljekraftverk har blitt omstilt til gassdrift, ofte ved at det er installert gassturbiner til erstatning for dampturbiner.

Fordeling på verdensdeler rediger

Verdens olje- og gasskraftverk er hovedsakelig konsentrert til utviklede land. Investeringene bak industrien er ofte betydelige, og dessuten er kraftverkene geografisk knyttet til verdens utnyttede olje- og gassfelter fordi lengre rørtransport er kostbart. De mest konsentrerte områdene med gasskraftverk er gassfeltene i Russland, Storbritannia, Nederland, Tyskland, Malaysia, Australia og USA. De aller største oljekraftverkene finner vi nær de store oljefeltene i Midtøsten, Nord-Afrika, Mexico, USA og Russland. Det bygges en del gasskraftverk i Guangdong-provinsen i Kina, hvor det også gjøres omstilling fra kull til gass.[9] Oljekraftverk finner vi ellers i svært mange land, fordi land uten andre energiressurser ofte bare kan dekke sitt energibehov gjennom import av olje sjøveien – som Japan og Irland. Små øystater har ofte kun noen få primitive oljekraftverk, som brenner dieselolje eller andre lett tilgjengelige fyringsoljer.

Fordelingen av i alt 1 142 kraftverk med en effekt over 400 MW fordeler seg slik på verdensdelene og de største varmekraftlandene:


Fargekodene i tabellen nedenfor bidrar til å sortere kraftverkene etter verdensdel.

Verdens største olje- og gasskraftverk rediger

Her oppgis alle kjente olje- og gasskraftverk som har en effekt over 400 MW. I tillegg er en rekke mindre kraftverk tatt med, ikke minst fra Norden og fra verdensdeler og land som ellers ville vært underrepresentert, og delvis for å illustrere kraftpotensialet i små land. Navn i kursiv angir anlegg som ennå ikke er ferdigbygd.

Alle eksisterende kraftverk er rangert. Anlegg under bygging er nummerert (første kolonne) men ikke rangert (andre kolonne). Kraftverk under 400 MW er ikke nummerert eller rangert, fordi denne gruppen ikke er komplett.

Fargekodene som brukes for kontinentene er:

Afrika Asia Europa Nord-Amerika Sør-Amerika Oseania
Velg hvordan du vil se tabellen

Vis A kraftverk under anlegg, D kraftverk i drift, ja N nedlagte kraftverk
Vis X kraftverk under 400 MW
2 0 Ny rangering - - ja ja

Ved å trykke på firkanten ved siden av ordet «Land» i femte kolonne fra venstre får man en oversikt over olje- og gasskraftverk per land.

Rang Navn Kapasitet
(MW)
Land Påbegynt
(år)
Ferdig
(år)
Produksjon
(år, TWh)
Fossil brenseltype
1 1 Kawagoe gasskraftverk[10] 4802 Japan 1989 1997 LNG
2 2 Surgut 2 kraftverk 4800 Russland 1985 olje
3 3 Kashima oljekraftverk[11] 4400 Japan olje
4 4 Al-Shuaibah kraftverk (Shoaiba) 4323 Saudi-Arabia olje
5 5 Az Zour kraftverk 4314 Kuwait olje
6 6 Ghazlan kraftverk 4256 Saudi-Arabia olje
7 7 Tatan gasskraftverk 4200 Taiwan naturgass
8 8 Poryong kraftverk 4000 Sør-Korea 1995 2000 kull, LNG
9 9 Chita kraftverk[10] 3966 Japan 1966 1994 LNG, olje
10 10 Martin County kraftverk (Martin) 3950 USA, Fl kull, naturgass (2.136 MW), olje (1.727 MW)
11 11 Hirono kraftverk[10] 3800 Japan kull (600 MW), olje (3.200 MW)
12 12 Lamma kraftverk 3796 Kina, Hongkong kull, naturgass
13 13 Bang Pakong kraftverk[12] 3675 Thailand naturgass, olje
14 14 Ratchaburi kraftverk 3645 Thailand 1995 2000 naturgass, olje
15 15 Kostroma gasskraftverk 3600 Russland naturgass
16 15 Zaporozje kraftverk 3600 Ukraina 1977 kull, naturgass, olje
17 15 Vuglegorsk kraftverk 3600 Ukraina 1977 kull, naturgass, olje
18 15 Anegasaki kraftverk[10] 3600 Japan naturgass, olje
19 15 Sodegaura kraftverk[10] 3600 Japan LNG
20 20 W. A. Parish kraftverk[13] 3565 USA, Tx 1956 1958, 1968 kull, naturgass
21 21 Futtsu kraftverk[10] 3520 Japan LNG
22 22 Al-Qurayyah kraftverk 3389 Saudi-Arabia olje
23 23 Samchonpo kraftverk 3372 Sør-Korea 23,7 kull, olje
24 23 Didcot kraftverk 3372 Storbritannia 1997 kull, naturgass
25 25 Surgut 1 kraftverk 3280 Russland 1968 1972, 1983 olje
26 26 Cordemais kraftverk 3185 Frankrike 1970 1984 kull, olje
27 27 Riyadh-9 kraftverk (A-F) 3135 Saudi-Arabia 1995 2008 naturgass, olje
28 28 Shin Nagoya kraftverk (7-8) 3058 Japan 1998 1999, 2008 LNG
29 29 Xunchang-1 gasskraftverk[14] 3048 Kina, Sichuan 2009 naturgass
30 29 Xunchang-2 gasskraftverk[14] 3048 Kina, Sichuan 2009 naturgass
31 31 Syrdarja kraftverk 3000 Usbekistan 1981 naturgass, olje
32 32 Sør-Bangkok kraftverk[12] 2990 Thailand 2008 naturgass, olje
33 32 Al Taweelah kraftverk (1-2) 2890 FAE, Abu Dhabi 2001, 2009 naturgass, olje
34 34 Chiba kraftverk 2880 Japan 2000 LNG
35 35 Rjazan kraftverk (Rjazan GRES) 2800 Russland 1970 1981 kull, naturgass, olje
36 35 Yokohama gasskraftverk 2800 Japan 1998 LNG
37 37 Higasi Niigata kraftverk 2790 Japan 2006 LNG
38 38 Eems gasskraftverk[15] 2767 Nederland 1970 1996 naturgass
39 39 Black Point kraftverk 2728 Kina, Hongkong 1993 2006 naturgass, olje
40 40 Sanford kraftverk (3-5) 2720 USA, Fl 1955 1973, 2002 naturgass, olje
41 41 Fort Myers kraftverk 2715 USA, Fl 1958, 2003 naturgass, olje
42 42 Collins kraftverk 2700 USA, Il 1979 naturgass, olje
43 42 Toyama Shinko kraftverk 2700 Japan 1970 1981 kull, olje
44 44 James M. Barry kraftverk[16] 2657 USA, Al kull, naturgass (905 MW)
45 45 Chalk Point kraftverk 2647 USA, Md 1964 kull, naturgass, olje (1.850 MW)
46 46 Grain oljekraftverk 2640 Storbritannia 1984 olje
47 46 Brindisi Sud kraftverk 2640 Italia 1993 kull, olje
48 46 Torrevaldaliga Nord oljekraftverk (Valdaliga) 2640 Italia 1968 olje
49 46 Porto Tolle oljekraftverk 2640 Italia 1984 olje
50 50 Cumberland kraftverk 2600 USA, Tn 1973 kull, naturgass
51 51 Himeji Daini gasskraftverk[10] 2550 Japan LNG
52 52 Dynegy Moss Landing gasskraftverk 2529 USA, Ca 1950 1968, 2002 naturgass
53 53 Kuchurgan kraftverk 2520 Moldova kull, naturgass, olje
105 54 Ravenswood kraftverk (Big Allis)[17] 2485 USA, NY 1969 naturgass, kerosen, olje
nr Tjumen-1 gasskraftverk 2480 Russland 1960 naturgass
54 55 Mystic kraftverk (8-9) 2457 USA, Ma 2003 naturgass, dieselolje
55 56 Union gasskraftverk (Union Power Partners) 2428 USA, Ar 2003 naturgass
56 57 Sultan Salahuddin Abdul Aziz kraftverk 2420 Malaysia 1988 2000 kull, naturgass, olje
57 58 Porcheville oljekraftverk 2400 Frankrike 1982 olje
Emfesz gasskraftverk 2400 Ungarn 2009 2013 naturgass
58 58 Doha Vest kraftverk 2400 Kuwait 1984 naturgass, olje
59 58 Lukoml kraftverk 2400 Belarus 1965 1972 naturgass, olje
60 58 Perm gasskraftverk (SDPP) 2400 Russland 1980 1990 14,25 naturgass
61 58 Zainsk kondensatkraftverk[18] 2400 Russland naturgass, olje
62 58 Karmanovskaja kraftverk 2400 Russland 1962 1973 naturgass, olje
63 58 Irklin gasskraftverk 2400 Russland 10,2 naturgass
64 58 Stavropol gasskraftverk 2400 Russland naturgass
65 58 Konakovo GRES gasskraftverk 2400 Russland 1960 1969 naturgass, olje
66 58 Zmivska kraftverk 2400 Ukraina 1969 kull, naturgass, olje
67 58 Aserbajdsjanskaja gasskraftverk 2400 Aserbajdsjan 1991 naturgass
68 Tjumen-2 gasskraftverk 2395 Russland 1989 naturgass
68 69 Phu-My gasskraftverk (2-4) 2335 Vietnam 1995 2004 naturgass
70 70 Wansley gasskraftverk (6-7, 9) 2324 USA, Ga 2002 naturgass, olje (49 MW)
71 71 Pulau Seraya kraftverk 2300 Singapore 2002 naturgass, olje
72 71 Hines kraftverk (Hines Energy Complex) 2300 USA, Fl 1995 2007 naturgass (2.204 MW), olje
73 71 Shin-Oita gasskraftverk[10] 2295 Japan LNG
74 74 Simmering kraftverk[19] 2239 Østerrike 1977 1992 naturgass, olje, biomasse
75 75 Gila River gasskraftverk 2212 USA, Az 2003 naturgass
76 76 P. H. Robinson gasskraftverk 2211 USA, Tx 1964 1973 naturgass
77 77 Hsinta kraftverk 2210 Taiwan 1999 naturgass, olje (1 blokk)
78 78 Oswego kraftverk (Oswego Harbor) 2204 USA, NY 1979 naturgass, olje (1.695 MW)
79 79 Nishi Nagoya oljekraftverk 2190 Japan 1970 1975 olje
80 80 TETs-26 (Moskva-26) 2160 Russland 1975 1979, 1988 naturgass, olje (mazut)
81 81 Altamira gasskraftverk[20] 2158 Mexico 1976, 2006 naturgass
82 82 Dabhol kraftverk 2150 India, Maharashtra 1999 2007 naturgass, olje
83 83 Lennox kraftverk 2140 Canada, On 1976 0,17 naturgass, olje
84 83 Ninemile Point kraftverk 2140 USA, La 1951 1973 naturgass, olje
85 85 McIntosh kraftverk[21] 2112 USA, Ga kull (163 MW), naturgass (2.050 MW), olje
86 86 El-Kureimat kraftverk 2104 Egypt 1998 2008 naturgass, olje
87 87 Peterhead kraftverk 2102 Storbritannia 1980, 2000 naturgass, olje
88 88 Kirisji gasskraftverk 2100 Russland 1965 naturgass
89 89 Kainan oljekraftverk[10] 2100 Japan olje
90 89 Tuxpan kraftverk[20] (Baja California) 2100 Mexico 1991 1996 naturgass, olje
91 89 Tuxpan gasskraftverk[22] (Veracruz) 2100 Mexico 2003, 2006 naturgass, olje
92 89 Petacalco kraftverk 2100 Mexico 1994 kull, olje
93 89 Yokosuka oljekraftverk 2100 Japan 1955 1970 olje
94 94 Daniel kraftverk (Plant Daniel)[23] 2090 USA, Ms 2001 kull, naturgass (1.080 MW), olje
95 95 Scholven kraftverk 2056 Tyskland 1968 1975 kull, olje
96 96 Littlebrook oljekraftverk 2055 Storbritannia 1984 olje
97 97 Tavazzano kraftverk 2030 Italia 1947 1992 naturgass, olje
98 98 Wang Noi kraftverk[12] 2028 Thailand 1995 2008 naturgass, olje
99 99 Midland gasskraftverk 2025 USA, Mi 1984 1991 naturgass (kogenerasjon)
100 100 Staudinger kraftverk 2000 Tyskland 1962 1992 kull, naturgass
101 101 Fawley oljekraftverk 2000 Storbritannia 1971 olje
102 101 Higashi Ogishima gasskraftverk 2000 Japan 1991 LNG
103 101 Sakaiko gasskraftverk[10] 2000 Japan LNG
104 101 Hsiehho oljekraftverk 2000 Taiwan 1975 1985 olje
106 101 Planta Centro kraftverk 2000 Venezuela 1979 1985 naturgass, fyringsolje
107 107 Le Havre kraftverk 1990 Frankrike 1968 1983 kull, olje
108 108 Turkey Point kraftverk 1957 USA, Fl 2007 naturgass (1.144 MW), olje (813 MW)
109 109 Lumut gasskraftverk 1950 Malaysia 2002 naturgass
110 110 Kingsnorth kraftverk 1940 Storbritannia 1973 olje
111 111 Lauderdale kraftverk 1936 USA, Fl 1990 1993 naturgass, olje
112 112 Kerman kraftverk 1932 Iran 1998 2008 naturgass, olje
113 113 AES Alamitos kraftverk 1922 USA, Ca 1956 1966 naturgass, olje
114 114 Atsumi kraftverk[10] 1900 Japan olje
115 115 Tunghsiao kraftverk 1894 Taiwan 1975 2000 LNG, olje
116 116 Ramin kraftverk 1890 Iran 1970 2002 naturgass, olje
117 116 Sabine gasskraftverk 1890 USA, Tx 1962 1979 naturgass
118 118 Tsjeljabinsk-3 gasskraftverk 1887 Russland 1996 naturgass, ex-kull
119 119 Teesside gasskraftverk 1875 Storbritannia 1993 naturgass
120 120 Franklin gasskraftverk (H. Allen Franklin) 1873 USA, Al 2003 naturgass
121 121 Tasjkent gasskraftverk 1860 Usbekistan naturgass
122 122 Senoko kraftverk 1848 Singapore 2000 naturgass
123 123 H. L. Culbreath Bayside kraftverk 1839 USA, Fl 1967, 2004 naturgass
124 123 Central Puerto kraftverk 1805 Argentina 1951 2000 naturgass, fyringsolje
124 124 Elektrenai kraftverk 1800 Litauen kull, naturgass, olje
124 124 Trypilska kraftverk 1800 Ukraina 1972 kull, naturgass, olje
125 124 TETs-21 (Moskva-21) 1800 Russland naturgass
126 124 Novotsjerkassk kraftverk 1800 Russland 1965 1972 kull, naturgass, olje
127 124 Ulsan kraftverk 1800 Sør-Korea 1970 1981 naturgass, olje
128 124 Pusan gasskraftverk 1800 Sør-Korea 1995 2004 LNG
129 124 Seoincheon kraftverk[24] 1800 Sør-Korea LNG
130 124 Gobo oljekraftverk[10] 1800 Japan olje
131 124 Nanko gasskraftverk[10] 1800 Japan LNG
132 124 Shin-Kokura gasskraftverk[10] 1800 Japan LNG
133 124 Jingmen kraftverk 1800 Kina, Hubei 1979 2007 kull, olje
134 134 Willow Glen kraftverk 1790 USA, La 1960, 1976 naturgass
135 135 Dunamenti kraftverk 1782 Ungarn 1976 naturgass, olje
136 136 Ras Laffan kraftverk (A-B)[25] 1781 Qatar 1996, 2008 naturgass
137 137 Forney gasskraftverk 1762 USA, Tx 2003 naturgass
138 138 Shahid Salimi kraftverk (Neka) 1760 Iran 1981 naturgass, olje
139 139 Rossano Calabro gasskraftverk 1736 Italia 1990 1997 naturgass
140 140 Elwood gasskraftverk 1728 USA, Il 2001 naturgass
141 141 Hatfields's Ferry kraftverk 1728 USA, Pa 1971 kull, olje
142 142 Rovinari kraftverk 1720 Romania 1979 kull, naturgass, olje
143 142 Manatee oljekraftverk 1720 USA, Fl 1977, 2005 olje
144 144 Muskogee kraftverk (4-6) 1716 USA, Ok 1976 1984 kull, naturgass
390 386 Brame kraftverk 1707 USA, La 1982 kull, naturgass
145 145 Connah's Quay kraftverk 1700 Storbritannia, Wales 1996 naturgass, kull (180 MW)
146 146 Gersteinwerk kraftverk 1680 Tyskland kull, naturgass
147 147 PPL Martin's Creek kraftverk 1670 USA, Pa 1954 1976 naturgass, olje
148 148 Belle River kraftverk 1664 USA, Mi 1984, 1999 kull, naturgass (279 MW), olje
149 149 Staythorpe gasskraftverk 1650 Storbritannia 2010 naturgass
150 149 IPA Midlothian gasskraftverk[26] 1650 USA, Tx 2002 naturgass
151 151 Nakoso kraftverk 1625 Japan 1966 1983 kull, olje
152 152 Ricardo Zuloaga kraftverk (Tacoa) 1624 Venezuela 1956 1981 naturgass, fyringsolje
153 153 Ormond Beach kraftverk 1612 USA, Ca 1973 naturgass, olje
154 154 Eesti oljekraftverk 1610 Estland 1973 olje (oljeskifer)
155 155 Brayton Point kraftverk 1601 USA, Ma 1969 kull, naturgass, olje (486 MW)
156 156 Arcos de la Frontera kraftverk 1600 Spania 2005 naturgass, dieselolje
157 157 Nizjnevartov gasskraftverk 1600 Russland 1990 2004 naturgass
158 158 Tsjeljabinsk GRES kraftverk 1590 Russland 1930, 2015 naturgass, ex-kull
158 158 Killingholme gasskraftverk (A+B) 1565 Storbritannia 1988 1993 naturgass
159 159 CNOOC Putian gasskraftverk[27][28] 1560 Kina, Fujian 2009 naturgass, LNG
160 160 Kairo Nord kraftverk (1-2) 1559 Egypt 2000 2005 naturgass, olje
161 161 PSEG Linden kraftverk 1546 USA, NJ 1995, 2006 naturgass, kerosen, dieselolje
162 161 Tula kraftverk[20] (Francisco Pérez Ríos) 1546 Mexico 1991 naturgass, olje
163 163 Powerton kraftverk (5-6) 1538 USA, Il 1975 kull, naturgass
164 164 Torrevaldaliga Sud kraftverk 1532 Italia 1973 naturgass, olje
165 164 Haynes gasskraftverk 1524 USA, Ca 2005 naturgass
166 166 Mannheim kraftverk (GKM) 1521 Tyskland 1954 1993 kull, naturgass, olje
167 167 Balti oljekraftverk (Pribaltiski) 1520 Estland 1966 olje (oljeskifer)
168 168 Ballylumford kraftverk 1510 Storbritannia 1965 1975 naturgass, olje
169 169 Tata Trombay kraftverk[29] 1510 India, Maharashtra 1965 1993 3,83 kull, naturgass, olje
170 170 Sant Adrià de Besòs kraftverk (Besos) 1500 Spania 1976, 2002 naturgass, olje
171 170 El Nubaria kraftverk 1500 Egypt 2006 naturgass, olje
172 170 Al Shuweiat kraftverk (Shuweiat) 1500 FAE, Abu Dhabi 2004 naturgass, olje
173 170 Kawasaki CC kraftverk 1500 Japan 2009 LNG
174 170 San Lorenzo kraftverk (Sta Rita) 1500 Filippinene 2000 naturgass
175 170 Ca Mau kraftverk 1500 Vietnam 2002 2008 10,0 naturgass, olje
176 170 Northport kraftverk 1500 USA, NY 1968, 1977 naturgass, olje
177 177 Verkhnij Tagil kraftverk 1497 Russland 1956 kull, naturgass
178 178 Cedar Bayou gasskraftverk 1495 USA, Tx 1968 1972 naturgass
179 179 Morgantown kraftverk 1492 USA, Md 1971 kull, olje (296 MW)
180 180 Lincoln kraftverk 1488 USA, NC 1995 naturgass, olje Utvidet fra 1.200 MW
181 181 Ostiglia kraftverk 1482 Italia 1960 1974 naturgass, olje
182 182 Eddystone kraftverk 1480 USA, Pa 1960 1976 kull, naturgass, olje
183 183 Seminole kraftverk 1477 USA, Ok 1968 1975 naturgass, olje
184 184 Asnæs kraftverk 1472 Danmark kull, olje
185 185 Barking Reach kraftverk 1470 Storbritannia 1995 naturgass
186 185 Dubai Smelter kraftverk (2) 1470 FAE, Dubai 1985 2008 naturgass
187 187 Goi gasskraftverk 1455 Japan 1968 LNG
188 188 Richmond gasskraftverk (Richmond County) 1453 USA, NC 2002 naturgass
189 189 Eshkol kraftverk 1449 Israel 1958 1974 olje, naturgass
190 189 Shirvan-2 kraftverk 1449 Iran 2006 2010 naturgass, dieselolje
191 191 Himeji Daiichi gasskraftverk[10] 1442 Japan LNG
192 192 Tuas CC kraftverk 1440 Singapore 2005 naturgass
193 192 Zawia kraftverk 1440 Libya 2000 2008 naturgass, olje
194 194 Huntly kraftverk 1435 New Zealand 1982 kull, naturgass
195 194 Lugansk kraftverk 1425 Ukraina 1957 1965 kull, naturgass, olje
196 196 TETs-23 (Moskva-23) 1420 Russland 1962 1966, 1982 naturgass, olje
197 197 Handley gasskraftverk 1404 USA, Tx 1948 1977 naturgass
198 198 Izmir gasskraftverk 1400 Tyrkia 2003 naturgass
199 198 Gebze gasskraftverk 1400 Tyrkia 2002 naturgass
200 198 Al-Shemal kraftverk 1400 Irak olje
201 198 Pyeongtaek kraftverk[24] 1400 Sør-Korea olje
202 198 Chita Daini gasskraftverk (Chita II) 1400 Japan 1983 1984, 1996 LNG
203 198 Yanai kraftverk 1400 Japan 1996 LNG
204 198 Tatan I kraftverk 1400 Taiwan 2006 LNG, olje
205 198 CNOOC Jinjiang gasskraftverk[28] 1400 Kina, Fujian naturgass
207 198 Hengmen gasskraftverk[27] 1400 Kina, Guangdong naturgass
208 198 Kaeng Khoi-2 kraftverk 1400 Thailand 2008 naturgass, olje
Bidadi gasskraftverk[30] 1400 India, Karnataka Planlagt naturgass
209 207 Tradinghouse Creek kraftverk 1383 USA, Tx 1968 1972 naturgass, olje
210 208 Richard Midulla kraftverk (Payne Creek) 1382 USA, Fl 2001 naturgass (882 MW), olje (500 MW)
211 209 Johnsonville kraftverk 1372 USA, Tn 1970 1975, 2000 naturgass, olje
212 210 Nyagan gasskraftverk 1371 Russland 2013 naturgass
212 210 Aramon kraftverk[31] 1370 Frankrike 1977 olje
213 210 TETs-25 (Moskva-25) 1370 Russland 1976 naturgass, olje (mazut)
214 212 Kazerun kraftverk 1370 Iran 1990 2002 naturgass, olje
215 213 TransAlta Centralia kraftverk 1360 USA, Wa 1973 kull, naturgass (268 MW)
216 214 Joliet kraftverk 1358 USA, Il kull, naturgass
217 215 Chesterfield kraftverk 1353 USA, Va 1963 1992 kull, naturgass (462 MW), olje
218 216 Taketoyo oljekraftverk 1345 Japan 1972 olje
219 217 TermoRio gasskraftverk (Leonel Brizola) 1344 Brasil 2005 naturgass
220 218 Santan gasskraftverk 1339 USA, Az 2006 naturgass
221 219 Tambak Lorok kraftverk (Semarang) 1338 Indonesia 4,5 naturgass, olje
222 220 Al Dur kraftverk 1336 Bahrain 2012 naturgass (CCGT)
222 220 Fars kraftverk 1335 Iran 1990 2002 naturgass, olje
223 221 Gezer kraftverk 1332 Israel 2008 naturgass, olje
224 222 Hemweg kraftverk 1330 Nederland 1980 1993 kull, naturgass, olje
225 223 Vojany kraftverk 1320 Slovakia 1974 kull, naturgass, olje
226 223 Changshan kraftverk[32] 1320 Kina 2008 naturgass, kogenerasjon
227 223 Sidi Krir kraftverk (1-4) 1320 Egypt 2001 naturgass, olje
228 223 Egbin gasskraftverk 1320 Nigeria 1986 naturgass
229 227 Cottonwood gasskraftverk 1318 USA, Tx 2003 naturgass
230 228 AES Redondo Beach kraftverk 1316 USA, Ca 1951 1967 naturgass, olje
231 229 Intercession City gasskraftverk 1312 USA, Fl 1970 2000 naturgass (807 MW), olje (505 MW)
232 230 Pittsburg gasskraftverk 1311 USA, Ca 1955 1972 naturgass
233 231 TETs-22 (Dzjerzjinsk TETs) 1310 Russland 1960 8,73 kull, naturgass
234 232 Gilan kraftverk 1305 Iran 1997 naturgass, dieselolje
235 233 E. B. Harris gasskraftverk 1304 USA, Al naturgass
236 234 La Spezia kraftverk[33] 1300 Italia 1965 kull, naturgass
237 234 Shazand kraftverk (Arak) 1300 Iran 2002 naturgass, olje
238 234 Port Everglades kraftverk 1300 USA, Fl 1971 naturgass (509 MW), olje
239 237 Hub Chowki oljekraftverk (Hubco)[34] 1292 Pakistan 1997 8,00 olje
240 238 Vitry-Arrighi kraftverk[31] 1290 Frankrike 1971, 2008 steinkull, olje
241 238 Belovo kraftverk 1290 Russland 1968 kull, olje
242 238 Nevinnomyssk gasskraftverk 1290 Russland 1960 1972 naturgass
243 241 Kiamichi gasskraftverk 1288 USA, Ok 2003 naturgass
244 242 South Humber gasskraftverk 1285 Storbritannia 1990 1997 naturgass
245 242 Bergen kraftverk (Bergen County) 1285 USA, NJ 1955 1995, 2002 naturgass, kerosen
246 244 Vado Ligure kraftverk 1280 Italia 1971 kull, olje
247 244 Piombino oljekraftverk 1280 Italia 1989 olje
248 244 San Filippo del Mela oljekraftverk (San Felipe) 1280 Italia 1965 1976 olje
249 244 Sermide kraftverk 1280 Italia 1985 6,2 naturgass, olje
250 244 Tavazzano kraftverk 1280 Italia 1950 1992 naturgass, olje
251 244 Turbigo Levante gasskraftverk 1280 Italia 1990 1998 naturgass
252 244 Al-Mussaib kraftverk 1280 Irak 1987 1988 olje
253 244 Torrens Island kraftverk 1280 Australia 1967 1981 naturgass, olje
254 252 Claus kraftverk (Maasbracht) 1278 Nederland 977 naturgass, biomasse
255 253 Dan E. Karn kraftverk 1276 USA, Mi 1977 naturgass, olje
256 Grain gasskraftverk 1275 Storbritannia Under bygging naturgass
257 255 Amer kraftverk 1275 Nederland 1980 1993 kull, naturgass, olje
258 256 Altbach-Deizisau kraftverk 1270 Tyskland 1958 1997 kull, olje
259 256 West Burton gasskraftverk 1270 Storbritannia 2010 naturgass
260 258 Northside kraftverk 1263 USA, Fl 1966 2002 kull, naturgass, olje
261 259 Rheinhafen-Karlsruhe kraftverk 1260 Tyskland kull, naturgass
262 259 Njagansk gasskraftverk 1260 Russland 2008 8,6 naturgass
263 259 Bin Qasim kraftverk 1260 Pakistan 1980 1998 naturgass, olje
264 262 Navol kraftverk 1250 Usbekistan naturgass, olje
265 262 Redbud gasskraftverk 1250 USA, Ok 2004 naturgass
266 262 Mesquite kraftverk 1250 USA, Az 2003 naturgass, olje
267 262 KGen Murray gasskraftverk (I-II) 1250 USA, Ga 2002 naturgass
268 262 Costanera kraftverk 2324 Argentina 1960 1985, 1998 naturgass (CCGT), olje
269 267 Anan oljekraftverk 1245 Japan 1960 1976 olje
270 267 Yokkaichi kraftverk[10] 1245 Japan 1963 1988 naturgass, LNG, LPG
271 269 Athens kraftverk 1244 USA, NY 2004 naturgass, olje
272 270 Clark gasskraftverk 1243 USA, Ne 1980, 2008 naturgass Utvidet fra 618 MW
273 271 Roseton kraftverk (Orange) 1242 USA, NY olje
274 272 Hanging Rock gasskraftverk 1240 USA, Oh 2003 naturgass
275 272 Washington gasskraftverk 1240 USA, Oh 2003 naturgass
276 274 New Covert gasskraftverk 1233 USA, Mi 2003 naturgass
277 275 Rayong kraftverk 1232 Thailand 1993 naturgass
278 276 Msila gasskraftverk 1230 Algerie 1986 2010 naturgass (CCGT, OCGT)
278 276 Hadjret En-Nouss gasskraftverk 1227 Algerie 2009 naturgass (CCGT)
278 276 Yorktown kraftverk 1225 USA, Va 1955 1974 kull, olje (819 MW)
279 277 Lagoon Creek kraftverk 1224 USA, Tn 2002 naturgass, olje
280 278 Paiton kraftverk (PLN) 1220 Indonesia 1993 olje
281 279 Greene County kraftverk[16] 1220 USA, Al kull, naturgass (884 MW), olje
282 280 Sagunto gasskraftverk 1212 Spania 2007 LNG
283 281 Acadia gasskraftverk 1210 USA, La 2002 naturgass
284 282 Huaneng Shanghai kraftverk[9] 1209 Kina, Shanghai 2006 naturgass
285 283 Curtis H. Stanton kraftverk 1205 USA, Fl 2003 kull, naturgass
286 284 Baxter Wilson kraftverk 1201 USA, Ms 1971 naturgass, olje
287 285 Salt End gasskraftverk 1200 Storbritannia naturgass
288 285 La Casella oljekraftverk[31] 1200 Italia 1972 olje
289 285 Cartagena gasskraftverk 1200 Spania 2006 LNG
290 285 Escombreras gasskraftverk (GN) 1200 Spania 2006 naturgass
291 285 Palos de la Frontera gasskraftverk 1200 Spania 2005 LNG
292 285 Minsk-4 kraftverk 1200 Belarus 1974 1996 naturgass, olje
293 285 Hamitabat gasskraftverk 1200 Tyrkia 1980 1989 naturgass
294 285 Ako oljekraftverk[10] 1200 Japan olje
295 285 Tamashima oljekraftverk 1200 Japan 1974 olje
296 285 Tanagawa Daini oljekraftverk[10] 1200 Japan olje
297 285 Ilijan kraftverk 1200 Filippinene 2002 naturgass
298 285 Nhon Trach kraftverk 1200 Vietnam 2010 naturgass
299 285 Tuas Steam kraftverk 1200 Singapore 1999 naturgass, olje
300 Muara Tawar kraftverk 1200 Indonesia Utbygges naturgass
301 285 Shoaiba-3 oljekraftverk 1200 Saudi-Arabia 2011 olje
Richard L. Hearn kraftverk (nedlagt) 1200 Canada, On kull, naturgass
302 285 Woodsdale kraftverk 1200 USA, Oh 1992 naturgass (564 MW), olje
303 285 Fairless gasskraftverk 1200 USA, Pa 2004 naturgass
304 285 Lenzie gasskraftverk (Chuck Lenzie) 1200 USA, Ne 2006 naturgass
305 285 Manzanillo I kraftverk[20] (Gen. Manuel Álvarez Moreno) 1200 Mexico 1982 naturgass, olje
306 285 Koudiet Eddraouch gasskraftverk 1200 Algerie 2008 2012 naturgass (CCGT)
306 285 Terga gasskraftverk 1200 Algerie 2012 naturgass (CCGT)
307 301 Little Gypsy kraftverk 1193 USA, La 1969 naturgass
308 302 Irsching kraftverk 1187 Tyskland 2010 naturgass, olje
308 303 Sredneuralsk kraftverk 1182 Russland 1936 1949 6,00 naturgass, olje
309 304 Immingham gasskraftverk 1180 Storbritannia 2004 naturgass
310 304 Naberezjnyje Tsjelny kraftverk[18] 1180 Russland naturgass, olje
311 304 Tanjung Priok kraftverk 1180 Indonesia 1994 7,0 naturgass
312 307 Valley kraftverk 1175 USA, Tx 1960 1971 naturgass, olje
313 307 Canal kraftverk 1175 USA, Ma 1965 1976 naturgass, olje
314 309 Volga Avtozavod kraftverk 1172 Russland 1967 naturgass
315 310 ShenZhen Qianwan kraftverk[27][9][28] 1170 Kina, Guangdong 2007 naturgass, LNG
316 310 Huizhou kraftverk[9][27][28] 1170 Kina, Guangdong Under bygging naturgass, LNG
317 310 Elmer W. Stout kraftverk (Harding Street) 1170 USA, In 1940 1958, 2006 kull, naturgass (385 MW), olje (142 MW)
318 313 Kendall County gasskraftverk 1168 USA, Il 2002 naturgass
319 314 Morgan Creek kraftverk 1166 USA, Tx 1950 1966, 1988 naturgass, fyringsolje Utvidet fra 810 MW
320 315 Newton kraftverk 1151 USA, Il kull, naturgass
321 315 John S. Rainey kraftverk 1151 USA, SC 2000 2004 naturgass, olje
322 317 Port Washington gasskraftverk 1150 USA, Wi 2003 1995, 2005 naturgass, fyringsolje
323 317 Minami Yokohama gasskraftverk 1150 Japan 1973 LNG
324 317 Inchon kraftverk 1150 Sør-Korea 1978 LNG, olje
325 318 Rades kraftverk 1149 Tunisia 1980, 1985 naturgass, olje
325 320 Seabank gasskraftverk 1145 Storbritannia 2001 naturgass
326 321 Shinagawa kraftverk 1140 Japan 2002 LNG
327 322 Bowline kraftverk 1139 USA, NY 1970 1974 naturgass, olje
328 323 Decordova kraftverk 1138 USA, Tx 1975, 1990 naturgass, olje Utvidet fra 800 MW
329 323 Guadalupe gasskraftverk 1138 USA, Tx 2001 naturgass
330 325 Sultan Ismail gasskraftverk 1136 Malaysia 1985 1988 naturgass
331 325 Tamazunchale gasskraftverk 1136 Mexico 2007 naturgass
332 327 Crist kraftverk 1135 USA, Fl 1945 1973 kull, naturgass
333 328 Oneta gasskraftverk 1134 USA, Ok 2002 naturgass
334 329 Sithe Independence gasskraftverk 1131 USA, NY 1994 naturgass
335 330 Hay Road gasskraftverk 1130 USA, De 1989 naturgass, olje
336 331 Harquahala gasskraftverk 1128 USA, Az 2004 naturgass
337 332 Aioi oljekraftverk[10] 1125 Japan olje
338 333 Ras Abu Fontas kraftverk 1120 Qatar 1996, 2004 naturgass, olje
339 334 PSEG Hudson kraftverk 1115 USA, NJ kull, naturgass
340 335 Anclote kraftverk 1112 USA, Fl 1978 naturgass, olje
341 336 Senboku kraftverk 1110 Japan 2003 2009 LNG
342 337 Hermiston kraftverk 1104 USA, Or 1996, 2002 naturgass, olje
343 338 CB Bethlehem Energy gasskraftverk 1103 USA, Pa 2003 naturgass, olje
344 339 Drakelow kraftverk 1100 Storbritannia 1960 1967 kull, naturgass
345 339 Ingolstadt kraftverk 1100 Tyskland 1974 olje
346 339 Sjatura kraftverk 1100 Russland 1925 1986 kull, olje
347 339 Hrazdan varmekraftverk 1100 Armenia 1963, 2010 naturgass, olje
347 339 Kot Addu kraftverk 1100 Pakistan, Punjab 1980 1996 naturgass, LPG, olje
348 339 Hays County gasskraftverk 1100 USA, Tx 2002 naturgass
349 344 Tenaska Georgia kraftverk 1099 USA, Ga olje
350 345 Lawrenceburg gasskraftverk 1096 USA, In naturgass
351 346 George Neal North kraftverk 1092 USA, Ia 1964 1975 kull, naturgass
352 347 Lamar gasskraftverk 1084 USA, Tx 2000 naturgass
353 348 Tracy gasskraftverk 1083 USA, Ne 1994, 2008 naturgass, olje Utvidet fra 565 MW
354 349 Novosibirsk-5 kraftverk 1080 Russland 1982 2003 kull, olje
355 349 Trimble County gasskraftverk 1080 USA, Ky 2004 naturgass
356 351 Kudamatsu oljekraftverk 1075 Japan 1960 1979 olje
357 352 Jeollanam-do gasskraftverk (K-Power) 1074 Sør-Korea 2006 LNG
358 353 Riverside kraftverk 1073 USA, Ok 1976, 2008 naturgass, olje Utvidet fra 882 MW
359 354 Iwakuni oljekraftverk 1070 Japan 1962 1981 olje
901 887 Chouteau kraftverk 1070 USA, Ok 2000 naturgass
360 355 Ingå kraftverk 1064 Finland 1978 kull, olje
361 355 Greenwood gasskraftverk 1064 USA, Mi 1979, 1999 naturgass, olje
362 357 Petsjora gasskraftverk 1060 Russland 1975 1991 naturgass
363 357 TETs-27 (Moskva-27) 1060 Russland 1992 naturgass, biomasse
364 357 Redhawk gasskraftverk (Red Hawk) 1060 USA, Az 2002 naturgass
365 360 Dynegy Morro Bay kraftverk 1056 USA, Ca 1950 1963 naturgass, olje
366 361 Gilbert kraftverk 1055 USA, NJ 1965 1974, 1996 naturgass (607 MW), olje
367 361 Permian Basin kraftverk 1055 USA, Tx 1955 1973, 1990 naturgass, fyringsolje
368 363 Mountainview gasskraftverk 1054 USA, Ca 2006 naturgass
369 364 Gusinooziorsk kraftverk 1050 Russland 1976 1992 kull, olje
370 364 Oi oljekraftverk 1050 Japan 1973 olje
371 364 ShenZhen Øst gasskraftverk[27][28] 1050 Kina, Guangdong naturgass
372 364 Huaneng Shidongkou gasskraftverk[28] 1050 Kina, Shanghai naturgass
373 364 Hangzhou Banshan gasskraftverk[27] 1050 Kina, Zhejiang naturgass
374 364 Coleson Cove kraftverk 1050 Canada, NB 1977 olje
375 370 Aurora gasskraftverk 1047 USA, Il 2001 naturgass
376 371 Neishabur kraftverk 1044 Iran 1995 2003 naturgass, dieselolje
377 373 Herbert A. Wagner kraftverk 1040 USA, Md kull, naturgass, olje (430 MW)
378 373 Maasvlakte kraftverk 1040 Nederland 1975 kull, olje, biomasse
379 375 E. W. Brown gasskraftverk 1039 USA, Ky 1996, 2001 naturgass
Tilbury kraftverk[Note 1] 1038 Storbritannia 1972 kull, olje
380 376 Craiova-Isalnita kraftverk 1035 Romania 1988 kull (lignitt), naturgass
381 377 Ferrera Erbognone gasskraftverk 1030 Italia 2004 naturgass
382 377 Hagit kraftverk 1030 Israel 1992 2007 naturgass, olje
383 379 West Phoenix gasskraftverk 1027 USA, Az 1976, 2003 naturgass
384 380 La Paloma gasskraftverk 1024 USA, Ca 2003 naturgass
385 381 Decker gasskraftverk (Decker Creek) 1023 USA, Tx 1977, 1988 naturgass, olje Utvidet fra 726 MW
386 Thor Cogen gasskraftverk 1020 Storbritannia 2012 naturgass
387 383 Linden Cogen kraftverk 1019 USA, NJ 1992, 2006 naturgass, kerosen, dieselolje
388 384 Cassano d'Adda kraftverk 1015 Italia 1955 1984 naturgass, olje
389 385 Joppa kraftverk 1014 USA, Il kull, naturgass
391 387 Ambes kraftverk[31] 1000 Frankrike naturgass, olje
392 387 Blenod kraftverk 1000 Frankrike 1969 kull, olje
393 387 Martigues oljekraftverk 1000 Frankrike 1974 olje
394 387 Setubal kraftverk 1000 Portugal 1983 naturgass, olje
395 387 Shahid Rajaee kraftverk 1000 Iran 1994 naturgass, olje
396 387 AlBa kraftverk[26] 1000 Bahrain naturgass, olje
397 387 Sohar Port kraftverk 1000 Oman 2008 naturgass, olje
398 387 SEPCO Shengli oljekraftverk[28] 1000 Kina, Shandong olje
399 387 Buzen oljekraftverk[10] 1000 Japan olje
400 387 Kawasaki gasskraftverk[11] 1000 Japan LNG
401 387 Sendai oljekraftverk[10] 1000 Japan olje
402 387 Freestone gasskraftverk 1000 USA, Tx 2002 naturgass
403 387 Odessa gasskraftverk (Odessa Ector) 1000 USA, Tx 2001 naturgass
404 387 Monterrey III gasskraftverk (Dulces Nombres)[26] 1000 Mexico 2002 naturgass
405 401 Tapada do Outeiro kraftverk 990 Portugal 1999 naturgass, olje
406 401 Bugok gasskraftverk 990 Sør-Korea 1995 2008 LNG
407 403 AES Huntington Beach kraftverk 986 USA, Ca 1961 naturgass, olje
408 404 Ruien kraftverk[15] 980 Belgia 1958 1974 kull, naturgass, olje
409 404 Hai Fu gasskraftverk 980 Taiwan 1999 naturgass
410 404 Sun Ba kraftverk 980 Taiwan 2004 LNG
411 407 Magnolia gasskraftverk 969 USA, Ms 2003 naturgass
412 408 Khanooj kraftverk 968 Iran 2007 naturgass
413 408 T. H. Wharton gasskraftverk 968 USA, Tx 1970 1975 naturgass
414 409 Encina gasskraftverk 965 USA, Ca 1951 1958, 1973 naturgass
415 410 Ballylumford-B kraftverk 960 Storbritannia 1965 1975 naturgass, olje
416 410 Fiume Santo kraftverk 960 Italia 1983 1993 kull, olje
417 410 Monfalcone kraftverk 960 Italia 1965 1984 kull, olje, biomasse
418 410 Brǎila kullkraftverk 960 Romania kull, naturgass
419 410 Burrard gasskraftverk 960 Canada, On 1962 1975 naturgass
420 410 Michoudo kraftverk (Michoud) 960 USA, La 1957 1967 naturgass, olje
421 410 Rowan County kraftverk 960 USA, NC 2003 naturgass, olje
422 417 Deer Park gasskraftverk 959 USA, Tx 2003 naturgass
423 418 Isfahan kraftverk[26] 954 Iran 2007 naturgass, dieselolje
424 419 Ghorasal kraftverk 950 Bangladesh 1971 1999 naturgass, olje
425 419 Al Ezzel kraftverk 950 Bahrain 2007 naturgass, olje
426 419 Riverside Generating gasskraftverk 950 USA, Ky 2002 naturgass
427 422 McIntosh 3 kraftverk (C. D. McIntosh jr, 3-5) 941 USA, Fl 1970 1982, 2002 kull (342 MW), naturgass (594 MW), olje (5 MW)
428 423 Nizjnekamsk-1 kraftverk[18] 940 Russland naturgass, olje
429 423 Tenaska Lindsay Hill kraftverk 940 USA, Al 2002 naturgass, olje
430 423 Northeastern gasskraftverk (1-2) 940 USA, Ok 1960 2001 kull (946 MW), naturgass (940 MW)
431 426 Plaquemine gasskraftverk 933 USA, La 2004 naturgass
432 426 River Rouge kraftverk 933 USA, Mi 1958 kull, naturgass, biomasse
433 428 Abu Qir kraftverk 930 Egypt 1980 1991 naturgass, olje
434 429 Lake Hubbard kraftverk 928 USA, Tx 1973 naturgass, olje
435 430 Grati kraftverk (Tanjung-Perak) 924 Indonesia 1990 1997 2,0 olje
436 431 Robert E. Ritchie gasskraftverk 923 USA, Ar 1961, 1970 naturgass
437 432 Aboño kraftverk 922 Spania 1974 1985 kull, naturgass, olje
438 433 Macae gasskraftverk 920 Brasil 1995 2001 naturgass
439 434 Santurce oljekraftverk 919 Spania 1972, 2004 olje
440 435 Arthur Kill kraftverk 912 USA, NY 1969 naturgass, olje
441 436 Tenaska Central Alabama kraftverk 906 USA, Al 2003 naturgass, olje
442 437 Goreway gasskraftverk 905 Canada, On 2009 naturgass
443 438 Al Hidd kraftverk (1-2)[26] 902 Bahrain 1999, 2004 naturgass, olje
444 439 Severo-Zapadnaja gasskraftverk («Nord-Vest») 900 Russland 1997 2006 naturgass
445 439 Ilsan gasskraftverk 900 Sør-Korea 1990 1996 LNG
446 439 Muara Karang kraftverk 900 Indonesia naturgass, olje
447 439 Ataka kraftverk (Suez) 900 Egypt 1989 naturgass, olje
448 439 Dahlberg gasskraftverk 900 USA, Ga 2001 naturgass
449 439 Rockingham kraftverk (Rockingham County CT) 900 USA, NC 2000 naturgass, olje
450 445 TVA Southaven CC gasskraftverk 897 USA, Ms 2003 naturgass (kombinasjonssyklus)
451 446 Connaught Bridge gasskraftverk 895 Malaysia 1953 naturgass
452 447 Mountain Creek gasskraftverk 893 USA, Tx 1938 2003 naturgass
453 448 Frank M. Wilkes gasskraftverk 891 USA, Tx 1962 1971 naturgass
454 449 Langage gasskraftverk 890 Storbritannia 2009 naturgass
455 449 Lansing Smith kraftverk[35] 890 USA, Fl kull, naturgass (531 MW), olje (42 MW)
456 451 Tenaska Virginia kraftverk 885 USA, Va 2004 naturgass, fyringsolje
457 451 Possum Point kraftverk 885 USA, Va 1953 2003 naturgass (540 MW), olje (885 MW?)
458 453 Batesville gasskraftverk 884 USA, Ms 2000 naturgass
459 453 Hassi Messaoud gasskraftverk 884 Algerie naturgass (CCGT, OCGT)
459 454 Juzjnouralsk kraftverk (Tjumen TETs-1) 882 Russland 1959 kull, naturgass, olje
460 455 Veltheim kraftverk 880 Tyskland kull, naturgass, olje
461 455 Termini Imerese gasskraftverk 880 Italia 1996 naturgass
462 455 Gresik kraftverk 880 Indonesia naturgass, olje
463 455 O. W. Sommers kraftverk 880 USA, Tx 1970 1974 naturgass, olje
459 453 Skikda gasskraftverk 880 Algerie 2003 2006 naturgass (CCGT)
464 459 University Park kraftverk 876 USA, Il 2002 naturgass
465 460 Owase Mita kraftverk[36] 875 Japan 1964 1987 olje
466 460 Poletti kraftverk 875 USA, NY 1977 naturgass, olje
467 460 Jasper gasskraftverk 875 USA, SC 2004 naturgass
468 463 Enecogen gasskraftverk 870 Nederland 2010 naturgass
469 463 Hillabee gasskraftverk 870 USA, Al naturgass
470 463 TVA Caledonia CC gasskraftverk[37] 870 USA, Ms 2003 naturgass
471 463 Horseshoe Lake gasskraftverk 870 USA, Ok 1950 1963, 2001 naturgass, olje
472 467 V. H. Braunig kraftverk 867 USA, Tx 1964 1970 naturgass, olje
473 468 Salamanca kraftverk[20] 866 Mexico 1971 naturgass, olje
474 469 Swanbank kraftverk 865 Australia 1965 1973 kull, naturgass, olje
475 469 Taft kraftverk 865 USA, La 2002 naturgass (kogenerasjon)
476 471 Channelview gasskraftverk 863 USA, Tx 2002 naturgass
477 472 Lares gasskraftverk 862 Portugal 2009 naturgass
478 473 Spalding gasskraftverk 860 Storbritannia 2004 naturgass
479 473 Tisza-2 kraftverk 860 Ungarn 1978 naturgass, olje
480 473 Brazi gasskraftverk 860 Romania 2009 2011 naturgass, Under bygging
481 476 Ouachita gasskraftverk[38][39] 858 USA, La 2002 0,80 naturgass
482 477 Delta gasskraftverk 857 USA, Ca 2002 naturgass
483 478 Dickerson kraftverk 853 USA, Md 1962 kull, naturgass, olje
484 479 Nordjyllands kraftverk 851 Danmark kull, naturgass, olje, biomasse
485 480 Lingen gasskraftverk (Emsland) 850 Tyskland 1975, 2010 naturgass
486 480 Cape Canaveral kraftverk 850 USA, Fl 1969 naturgass, olje
487 480 Morgan Energy gasskraftverk 850 USA, Al 2003 naturgass
488 480 Broad River gasskraftverk 850 USA, SC 2004 naturgass
489 480 AEP Waterford gasskraftverk 850 USA, NY 2003 naturgass
490 485 Kawasaki Energy kraftverk 848 Japan 2008 LNG
491 485 Choctaw County gasskraftverk 848 USA, Ms 2003 naturgass
492 487 William F. Wyman kraftverk 846 USA, Me olje
493 488 Velsen kraftverk (NUON)[31] 845 Nederland 1970 1986 naturgass, olje
494 488 Baytown gasskraftverk 845 USA, Tx 2002 naturgass
495 488 Tenaska Gateway gasskraftverk 845 USA, Tx 2001 naturgass, fyringsolje
495 697 San Nicolas gasskraftverk (Parana) 845 Argentina 2001 naturgass, dieselolje
496 491 Marchwood gasskraftverk 842 Storbritannia 2009 naturgass
497 492 Stenungsund oljekraftverk 840 Sverige 1955 1969 olje
498 492 Escombreras Iberdrola gasskraftverk 840 Spania 2006 naturgass
499 492 Gardabani gasskraftverk 840 Georgia 1991 naturgass
500 492 Lake Road gasskraftverk 840 USA, Ct 2002 naturgass
501 493 Marsat varmekraftverk 840 Algerie 1991 naturgass, olje
502 494 Mellach gasskraftverk 838 Østerrike 2012 naturgass
501 496 Doswell kraftverk 834 USA, Va 1990 2001 naturgass, olje
502 497 München Süd kraftverk 833 Tyskland 1975 2005 naturgass, olje
503 498 Paka gasskraftverk 832 Malaysia 1994 naturgass
504 498 AES Red Oak gasskraftverk 832 USA, NJ 2002 naturgass
505 500 R. S. Nelson kraftverk 830 USA, La 1960, 1970 naturgass (603 MW), olje (227 MW)
506 500 Tenaska Frontier gasskraftverk 830 USA, Tx 2000 naturgass, fyringsolje
507 500 Zeeland gasskraftverk 830 USA, Mi 2002 naturgass
508 500 Dow Chemical Texas gasskraftverk 830 USA, Tx 1976 1984 naturgass
509 500 Manuel Belgrano kraftverk 830 Argentina 2000 2009 naturgass, olje
510 505 Rio Nogales gasskraftverk 829 USA, Tx 2002 naturgass
511 506 Rabigh-2 kraftverk 826 Saudi-Arabia 1985 1993 olje
512 506 Sam Bertron gasskraftverk 826 USA, Tx 1960, 1967 naturgass
513 508 Green Country gasskraftverk 825 USA, Ok 2001 naturgass
514 500 Jose de San Martin kraftverk 825 Argentina 2010 naturgass, dieselolje
514 508 Ventanas kraftverk 825 Chile 1966 1974, 2010 kull, olje utvides fra 338/558 MW
515 510 Franken kraftverk (1-2, Gebersdorf) 822 Tyskland 1965 1974 naturgass, olje
516 510 Waterford kraftverk 822 USA, La 1975 naturgass, olje
517 510 Gordon Evans gasskraftverk 822 USA, Ks 1961, 2001 naturgass
518 513 Avedøre kraftverk 820 Danmark kull, naturgass, olje, biomasse
519 513 Mures kraftverk (Ludus-Iernut) 820 Romania 1965 1977 naturgass, olje, utvides til 1200 MW
520 513 Fore River kraftverk 820 USA, Ma 2003 naturgass, dieselolje
San Miguel de Tucumán gasskraftverk 820 Argentina 1990 1998 naturgass
521 516 Tata Dadri kraftverk[29] 818 India, Uttar Pradesh 1996 naturgass, olje
522 516 J. K. Smith gasskraftverk 818 USA, Ky 1999, 2005 naturgass
523 518 Scattergood gasskraftverk 817 USA, Ca 1955 1974 naturgass
524 519 Pulau Sakra kraftverk 815 Singapore 2001 naturgass
525 520 Harculo kraftverk[31] 811 Nederland 1972 1982 naturgass, olje
525 521 Inland Empire gasskraftverk 810 USA, Ca 2008 naturgass
527 521 Hunterstown gasskraftverk 810 USA, Pa 2003 naturgass
528 523 Kuala Langat kraftverk 808 Malaysia 1996 naturgass, olje
529 523 FPL Marcus Hook gasskraftverk 808 USA, Pa 2004 naturgass
530 525 Salem Harbor kraftverk 806 USA, Ma 1969 kull, olje
531 525 Walton County gasskraftverk 806 USA, Ga 2001 naturgass
532 527 Sutton Bridge gasskraftverk 800 Storbritannia 1999 naturgass
533 527 DK6 gasskraftverk (DK6) 800 Frankrike 2005 naturgass
534 527 Hamm-Üntrop gasskraftverk 800 Tyskland 2007 naturgass
535 527 Knapsack gasskraftverk 800 Tyskland 2007 naturgass
536 527 Altomonte gasskraftverk 800 Italia 2006 naturgass
537 527 Scandale gasskraftverk 800 Italia 2010 naturgass
538 527 Livorno Ferraris gasskraftverk 800 Italia 2008 naturgass
539 527 Gissi gasskraftverk 800 Italia 2008 naturgass
540 527 Arrubal kraftverk 800 Spania 2004 naturgass, olje
541 527 Castelnou gasskraftverk 800 Spania 2006 naturgass
542 527 Bahia de Bizkaia gasskraftverk 800 Spania 2003 LNG
543 527 Plana del Vent kraftverk 800 Spania 2007 naturgass, gassolje
544 527 Campo de Gibaltar kraftverk 800 Spania 2004 naturgass
545 527 San Roque gasskraftverk 800 Spania 2002 naturgass
546 527 Juzjnaja kraftverk («Sør») 800 Russland 1978 olje, naturgass
547 527 Al-Hartha kraftverk 800 Irak olje Utvides fra 400 MW
548 527 Kudu gasskraftverk 800 Namibia 2013 naturgass
549 527 Pinelawn gasskraftverk 800 USA, NY 2005 naturgass
550 527 Granite Ridge gasskraftverk 800 USA, NH 2003 naturgass
551 527 Rolling Hills gasskraftverk 800 USA, Oh 2003 naturgass
552 547 Castellon gasskraftverk 795 Spania 2002 naturgass
553 547 Decatur gasskraftverk 795 USA, Al 2002 naturgass (711 MW)
554 548 Jerevan kraftverk 793 Armenia 1963, 2010 naturgass
554 549 Damhead Creek gasskraftverk 792 Storbritannia naturgass
555 550 Rijnmond gasskraftverk 790 Nederland 2004 naturgass
556 550 Dearborn gasskraftverk 790 USA, Mi 2001 naturgass
557 552 Waukegan kraftverk 789 USA, Il kull, naturgass
558 553 Middletown kraftverk 786 USA, Ct olje
559 554 Torviscosa kraftverk 785 Italia 2006 naturgass, olje
560 555 Ribatejo gasskraftverk 784 Portugal 2004 naturgass
561 556 Ravenna gasskraftverk 780 Italia 2005 naturgass
562 556 Shijiazhuang gasskraftverk[32] 780 Kina 2008 naturgass, kogenerasjon
563 556 Wayne County gasskraftverk 780 USA, NC 2000 naturgass, olje
564 556 Norte Fluminense gasskraftverk 780 Brasil 2004 naturgass
565 560 Point Lisas gasskraftverk 779 Trinidad og Tobago 1970 2007 naturgass
566 561 Cristobal Colón kraftverk 778 Spania 1961 2006 naturgass, olje
567 562 Evangeline gasskraftverk (6-7) 775 USA, La 2000 naturgass
568 562 Dock Sud gasskraftverk 775 Argentina 1995 2000 naturgass
569 564 Magic Valley gasskraftverk 771 USA, Tx 2001 naturgass
570 564 Pasadena gasskraftverk 771 USA, Tx 1998, 2000 naturgass (kogenerasjon)
571 566 Wilhelmshaven kraftverk 770 Tyskland 1976 kull, olje
572 566 Baymina gasskraftverk 770 Tyrkia 2004 naturgass
573 566 Telok Gong 2 gasskraftverk[40] 770 Malaysia 2002 naturgass
574 569 Marghera Levante kraftverk 766 Italia 1960 2001 naturgass, olje
575 570 Brandy Branch gasskraftverk 764 USA, Fl 1998 2005 naturgass
576 571 Calenia gasskraftverk 760 Italia 2007 naturgass
577 571 Modugno gasskraftverk 760 Italia 2006 2010 naturgass
578 571 Rizziconi gasskraftverk 760 Italia 2008 naturgass
579 571 Nye Talkha kraftverk 760 Egypt 2007 naturgass, olje
580 571 Greens Bayou gasskraftverk 760 USA, Tx 1971 1976 naturgass
581 576 Amorebieta gasskraftverk 755 Spania 2005 naturgass
582 576 Puerto Madryn gasskraftverk 755 Argentina 2007 naturgass (CCGT), olje
582 577 Zhumadian Zhongyuan gasskraftverk[41][42] 754 Kina, Henan 2006 Utbygges 2,64 naturgass CDM-prosjekt
583 578 Algeciras kraftverk 753 Spania 1975 kull, naturgass, olje
584 579 Lake Catherine gasskraftverk 752 USA, Ar 1953, 1970 naturgass
585 580 Studstrup kraftverk 750 Danmark kull, naturgass, olje, biomasse
586 580 Durnrohr kraftverk 750 Østerrike 1986 kull, naturgass
587 580 Mehrum kraftverk 750 Tyskland 1979 kull, olje
588 580 Priolo Gargallo gasskraftverk 750 Italia 1995 2004 naturgass, olje
589 580 Tjumen-2 gasskraftverk (Tjumen TETs-2) 750 Russland 1989 naturgass
590 580 Rudshur kraftverk 750 Iran 2007 naturgass
591 580 Assalouyeh kraftverk[26] 750 Iran olje
592 580 Al-Khobar-2 kraftverk 750 Saudi-Arabia 1984 naturgass, olje
593 580 Gerald Andrus kraftverk 750 USA, Ms 1975 naturgass, olje
594 580 Bethlehem Energy kraftverk 750 USA, NY 2005 naturgass, olje
595 580 High Desert gasskraftverk 750 USA, Ca 2003 naturgass
596 580 Pastoria gasskraftverk 750 USA, Ca 2005 naturgass
597 580 E. F. Barrett kraftverk 750 USA, NY 1953 1962, 1971 naturgass, olje
598 580 Termobarranquila gasskraftverk 750 Colombia 1998 naturgass
599 594 Rocksavage gasskraftverk 748 Storbritannia 1998 naturgass
600 594 Remington kraftverk 748 USA, Va 1997 2000 naturgass, fyringsolje
601 596 Calhoun gasskraftverk 747 USA, Al naturgass
602 597 Hot Spring gasskraftverk (Dell Power St.) 746 USA, Ar 2006 naturgass
603 597 Wise County gasskraftverk 746 USA, Tx 2004 naturgass
604 599 Keadby gasskraftverk 745 Storbritannia 1996 naturgass
605 600 Krasnodar kraftverk 743 Russland 1954, 2011 naturgass, olje
606 601 Marshall gasskraftverk 742 USA, Ky 2002 naturgass
607 602 Muzaffargarh kraftverk[43] 740 Pakistan 1991 naturgass, olje
608 602 Bowin gasskraftverk[26] 740 Thailand 2003 naturgass
609 602 Cilegon gasskraftverk[44] 740 Indonesia 2004 2007 naturgass
610 602 Atacama kraftverk 740 Chile 2000 naturgass, dieselolje
611 606 Mill Creek kraftverk 739 USA, SC 2003 naturgass, olje
612 607 Esbjerg kraftverk 738 Danmark kull, olje
613 607 Mobin kraftverk 738 Iran 2005 naturgass, olje
614 609 Monterau kraftverk[31] 734 Frankrike 1965 steinkull, naturgass, olje
615 609 Lanco Kondapalli kraftverk[45] (I-II) 734 India, Andhra Pradesh naturgass Økes til 1.476 MW
616 611 Perryville gasskraftverk 732 USA, La 2002 naturgass
617 611 Ladysmith kraftverk 732 USA, Va 1999 2001, 2008 naturgass, fyringsolje
618 613 Coryton gasskraftverk[26] 730 Storbritannia naturgass
619 613 TETs-20 (Moskva-20) 730 Russland 1939 1969 4,23 naturgass, olje
620 613 Gallatin kraftverk 730 USA, Tn 1972 1975, 2000 naturgass, olje
621 613 Wolf Hollow kraftverk 730 USA, Tx 2003 naturgass, olje
622 617 Sultan Iskandar gasskraftverk 729 Malaysia 1977 1981 naturgass
623 618 Fyns kraftverk 728 Danmark kull, naturgass, olje
624 619 NAEA Rock Springs kraftverk 727 USA, Md 2003 naturgass, olje
625 620 Washington County gasskraftverk 726 USA, ga 2003 naturgass
626 621 Lincoln gasskraftverk 725 USA, Il 2000 naturgass
627 621 Choctaw gasskraftverk 725 USA, Ms 2006 naturgass
627 621 Ashuganj gasskraftverk 725 Bangladesh 1970 1986 naturgass
628 623 Sulcis kraftverk 720 Italia 1962 1992 kull, olje
629 623 Fort St. Vrain kraftverk 720 USA, Co 1992 2001 naturgass (brutto 868 MW)
630 623 Renaissance Power gasskraftverk 720 USA, Mi 2002 naturgass
631 623 Samalayuca II gasskraftverk 720 Mexico 1998 naturgass
632 627 Gunsan kraftverk[24] 718 Sør-Korea LNG
633 627 Contra Costa kraftverk 718 USA, Ca 1950 1964 naturgass, olje
634 629 Lee gasskraftverk 716 USA, Il 2003 naturgass
635 630 Rye House gasskraftverk 715 Storbritannia 1994 naturgass
636 630 Tuanku Jafaar gasskraftverk 715 Malaysia 2005 naturgass
637 630 KGen Hot Spring gasskraftverk 715 USA, Ar 2002 naturgass
638 633 Toljatti kraftverk 710 Russland 1960 naturgass
639 633 Nam Phong kraftverk[12] 710 Thailand naturgass, olje
640 633 Perlis gasskraftverk 710 Malaysia 2003 naturgass
641 633 Formosa gasskraftverk 710 USA, Tx 1994, 2004 naturgass
642 633 North Lake kraftverk 710 USA, Tx 1957 1964 naturgass, olje
643 633 AES Ironwood gasskraftverk 710 USA, Pa 2001 naturgass
644 633 East River kraftverk 710 USA, NY 1946 2005 naturgass (365 MW), olje
645 640 A. B. Brown kraftverk 707 USA, In 1976 1986, 2002 kull, naturgass
646 641 Eagle Mountain gasskraftverk 706 USA, Tx 1954 1971 naturgass
647 642 Edge Moor kraftverk 705 USA, De 1973 kull, naturgass, olje
648 643 Stryker Creek kraftverk 704 USA, Tx 1956 1965 naturgass, olje
649 643 Dynegy South Bay kraftverk 704 USA, Ca 1960 1971 naturgass, olje
650 645 Agual del Cajon gasskraftverk 703 Argentina 1990 1999 naturgass
651 646 Galileo Ferraris kraftverk 700 Italia 1997 naturgass, olje
653 646 Xiamen Øst gasskraftverk[27] 700 Kina, Fujian naturgass Utvides til 780 MW
654 646 Jinjiang gasskraftverk[27] 700 Kina, Fujian naturgass
655 646 WangTing gasskraftverk[27] 700 Kina, Jiangsu naturgass
656 646 Zhangjiagang gasskraftverk[27] 700 Kina, Jiangsu naturgass
657 646 Qishuyan gasskraftverk[27] 700 Kina, Jiangsu naturgass
658 646 Jiangyou gasskraftverk[27] 700 Kina, Sichuan naturgass
659 646 Manzanillo II kraftverk[20] 700 Mexico 1989 naturgass, olje
660 646 Villa de Reyes kraftverk[20] 700 Mexico 1986 naturgass, olje
661 646 TECO gasskraftverk 700 Thailand 2000 naturgass
662 656 Talbot County gasskraftverk 698 USA, Ga 2003 naturgass
663 657 Holland kraftverk 695 USA, Il 2002 naturgass
664 658 Carregado kraftverk 690 Portugal 1965 1976 naturgass, olje
665 658 Havana kraftverk 690 USA, Il kull, naturgass, olje (230 MW)
666 660 Medway gasskraftverk 688 Storbritannia 1995 naturgass
667 661 Skærbæk kraftverk 683 Danmark 1970 1997 naturgass, olje
668 661 Vermillion gasskraftverk 683 USA, In 2000 naturgass
669 663 Astoria kraftverk 682 USA, NY 1971, 2006 naturgass (492 MW), kerosen
670 663 Barney M. Davis gasskraftverk 682 USA, Tx 1971 1976 naturgass
670 663 EPEC Pilar kraftverk 682 Argentina 1963 2011 naturgass, olje
671 665 Karlshamn oljekraftverk 680 Sverige 1965 1973 olje
672 665 Little Barford gasskraftverk 680 Storbritannia 1996 naturgass
673 665 Michigan City kraftverk 680 USA, Il 1950 1974 kull, naturgass
674 665 Oleander kraftverk 680 USA, Fl 2002 naturgass, olje (608 MW)
675 665 Vandolah kraftverk 680 USA, Fl 2002 naturgass, olje
676 665 Banias kraftverk 680 Syria 1981 1989 naturgass, olje
677 671 Madison kraftverk 677 USA, Oh 2000 naturgass, olje
678 672 Troy kraftverk (Troy Energy) 676 USA, Oh 2002 naturgass, olje
679 672 Grays Harbor gasskraftverk 676 USA, Wa 2005 2008 naturgass
680 674 Khanom gasskraftverk (KEGCO) 674 Thailand 1995 naturgass
681 675 Ras Djinet varmekraftverk 672 Algerie 1989 naturgass, olje
681 675 Westfalen kraftverk 670 Tyskland 1969 kull, olje
681 675 Sousse kraftverk 670 Tunisia 1980, 1985, 1995 naturgass, olje
682 675 Chiayi gasskraftverk 670 Taiwan 2003 naturgass
683 677 Indian River kraftverk (Florida) 669 USA, Fl 1960 1974 naturgass, olje
684 678 ExxonMobile Beaumont gasskraftverk 668 USA, Tx 1993, 2005 naturgass
685 679 Colongra gasskraftverk 667 Australia 2009 naturgass
686 680 Bisjkek kraftverk 666 Kirgisistan 1961 kull, naturgass, olje
687 680 Limay Bataan kraftverk 666 Filippinene 1995 1,58 olje, kull (omstillingsplan)
688 682 Agua Fria gasskraftverk 663 USA, Az 1955 1975 naturgass
689 683 Bridgeport Harbor kraftverk 662 USA, Ct 1957 1968 kull, olje
690 684 Vest-Georgia gasskraftverk (West Georgia Gen) 661 USA, Ga 2000 naturgass
691 685 Poolbeg kraftverk (A-B) 660 Irland 1968 1978, 1994 naturgass, olje
692 685 Qidfa 1 kraftverk 660 FAE, Fujeirah 2004 naturgass, olje
693 685 Yousfiyya kraftverk 660 Irak olje
694 685 Al Zara kraftverk 660 Syria 2000 naturgass, olje
695 685 Nansha kraftvarmeverk[46] 660 Kina, Guangdong 2009 kull, naturgass
696 685 Kwinana kraftverk 660 Australia 1978 kull, naturgass, olje
697 691 Hobbs gasskraftverk 658 USA, NM 2008 naturgass
698 692 Kawas kraftverk 656 India, Gujarat 1994 naturgass, olje
699 693 Borzesti kraftverk 655 Romania 1955 1969 kull, naturgass
700 693 Paguthan kraftverk (GPEC) 655 India, Gujarat 1998 naturgass, olje
701 695 McWilliams gasskraftverk 654 USA, Al naturgass
702 696 Portlands gasskraftverk 652 Canada, On 2008 naturgass
703 697 Aroskraft kraftverk 650 Sverige 1963 1973 kull, olje
704 697 Awirs kraftverk[15] 650 Belgia kull, naturgass, olje
705 697 Aqaba kraftverk 650 Jordan 1999 olje
706 697 Sahand kraftverk 650 Iran 2005 naturgass, olje
707 697 El Segundo gasskraftverk 650 USA, Ca 1961 1965 naturgass
708 697 Holtsville kraftverk 650 USA, NY olje
709 697 Permain Basin kraftverk (5-6) 650 USA, Tx 1955 1973 naturgass, olje
710 697 Genelba gasskraftverk 650 Argentina 1995 1999 naturgass
712 706 Audrain gasskraftverk 648 USA, Mo 2001 naturgass
713 707 Bergum gasskraftverk[31] 646 Nederland 1975 naturgass
714 708 Ayoun Moussa kraftverk 640 Egypt 2001 naturgass, olje
715 708 Bistoun kraftverk 640 Iran 1995 naturgass, olje
716 708 Uranquinty gasskraftverk 640 Australia 2005 2008 naturgass
717 708 Etiwanda gasskraftverk 640 USA, Ca 1960 1963 naturgass
718 708 George Neal South kraftverk 640 USA, Ia 1979 kull, naturgass
719 708 IPA Tenaska Armstrong gasskraftverk 640 USA, Pa 2002 naturgass
720 714 LaO gasskraftverk 638 USA, La 1966, 1983 naturgass
721 715 Graham gasskraftverk 635 USA, Tx 1969 naturgass
722 716 Termoandes gasskraftverk 633 Argentina 1995 2000 naturgass
723 717 Gelderland kraftverk (Nijmegen)[15] 632 Nederland 1981 kull, olje, biomasse
724 717 Aceca kraftverk 632 Spania 1970 naturgass, olje
725 717 Puerto Libertad kraftverk[20] 632 Mexico 1985 naturgass, olje
726 720 Isalnita kraftverk 630 Romania 1988 kull (lignitt), naturgass
727 720 Smolensk gasskraftverk 630 Russland 1972 1983 kull
728 720 Tsjerepovets kraftverk 630 Russland 1967 1978 kull, naturgass
729 720 MAEK-3 gasskraftverk 630 Kasakhstan 1990 naturgass
730 720 Jamshoro kraftverk[43] 630 Pakistan 720 1987 naturgass, olje
731 720 Columbia Energy gasskraftverk 630 USA, SC 2004 naturgass
732 720 Piedrabuena kraftverk 630 Argentina 1985 naturgass, olje
733 728 Kyndby kraftverk 626 Danmark 1976 naturgass, olje
734 729 Ensted kraftverk 625 Danmark kull,olje
735 729 Putrajaya gasskraftverk 625 Malaysia naturgass
736 729 Desert Basin gasskraftverk 625 USA, Az 2001 naturgass
737 732 Baji kraftverk (Baji GT) 624 Irak 2000 2006 naturgass, olje
738 732 T. H. Allen kraftverk 624 USA, Tn 1972 naturgass, olje
739 734 Irkutsk kraftverk (1-12) 622 Russland 1932 1959 kull, olje
740 735 Riviera kraftverk 621 USA, Fl olje
741 735 Southwestern kraftverk 621 USA, Ok 1954, 2008 naturgass, olje
742 737 Tarbert oljekraftverk 620 Irland 1965 1977, 1994 olje
743 737 Kleen kraftverk 620 USA, Ct 2010 naturgass, olje
744 737 Fayette gasskraftverk 620 USA, Pa 2003 naturgass
745 737 Jack County gasskraftverk 620 USA, Tx 2006 naturgass
746 737 Sim Gideon gasskraftverk 620 USA, Tx 1965 1971 naturgass
747 742 Cherokee kraftverk 617 USA, Co 1968 kull, naturgass
748 743 Bailly kraftverk 616 USA, In 1962 1968 kull, naturgass
749 743 Mazatlán II kraftverk[20] (José Aceves Pozos) 616 Mexico 1976 naturgass, olje
750 745 Klamath gasskraftverk 615 USA, Or 2001 naturgass Utvidet fra 500 MW
751 746 Huckingen gasskraftverk 614 Tyskland 1973 1976 naturgass, koksgass
759 752 Green Power 2 gasskraftverk 611 USA, Tx 2003 naturgass
752 747 Urquhart kraftverk 610 USA, SC 1950 1969, 2002 naturgass, olje
753 748 Channel gasskraftverk 608 USA, Tx 2001 naturgass
754 749 Zouk oljekraftverk (Zuq Musbih) 607 Libanon 1980 1987 olje
755 750 Aweer kraftverk (2) 606 FAE, Dubai 1998 naturgass, olje
756 750 DTE KMP Jackson gasskraftverk[47] 606 USA, Mi 2002 naturgass
757 752 TETs-8 (Moskva-8) 605 Russland 1930, 1986 naturgass
758 752 P. L. Bartow kraftverk 605 USA, Fl 1963 naturgass, olje
760 755 Elektrogorsk gasskraftverk 604 Russland naturgass
761 756 Ontelaunee gasskraftverk 602 USA, Pa 2002 naturgass
762 757 Meppen gasskraftverk 600 Tyskland 1974 naturgass
763 757 Jajvinsk kraftverk (Perm) 600 Russland 1963 kull, naturgass
764 757 Bundang kraftverk 600 Sør-Korea 1993 LNG, olje
765 757 Shanghai Chemical gasskraftverk[27] 600 Kina, Shanghai naturgass
766 757 Wujing gasskraftverk[32] 600 Kina 2008 naturgass, kogenerasjon
767 757 Guangzhou Zhujiang gasskraftverk[27] 600 Kina, Guangdong naturgass, LNG
768 757 Hsin Tao gasskraftverk 600 Taiwan 2002 naturgass
769 Sucat kraftverk 600 Filippinene olje Ute av drift
770 757 Jhabua kraftverk[48] 600 India, Madhya Pradesh 2006 naturgass, kull
771 757 Western Mountain kraftverk 600 Libya 2006 naturgass, olje
772 757 Mohammedia kraftverk 600 Marokko 1986 2,18 kull, olje
774 757 Tracy oljekraftverk 600 Canada, On 1968 olje
775 757 Lower Mount Bethel gasskraftverk 600 USA, Pa 2004 naturgass
776 757 Rocky Mountain gasskraftverk 600 USA, Co 2004 naturgass
777 757 Walter Higgins gasskraftverk 600 USA, Ne 2004 naturgass
778 757 Griffith Energy gasskraftverk 600 USA, Az 2002 naturgass
779 757 Metcalf Energy gasskraftverk 600 USA, Ca 2005 naturgass
780 757 Valley gasskraftverk 600 USA, Ca 2000 2004 naturgass
781 757 Cordova gasskraftverk[49] 600 USA, Il 2001 naturgass
782 757 Aguirre oljekraftverk 600 Puerto Rico 1976 olje
783 757 Santa Cruz oljekraftverk 600 Brasil 1965 1973 olje
784 778 Crawford kraftverk (7-8) 599 USA, Il 1961 kull, naturgass
785 779 Bosque County gasskraftverk 598 USA, Tx 2001 naturgass
786 780 McManus kraftverk[21] 597 USA, Ga olje
787 781 Benghazi Nord kraftverk 595 Libya 1990 2004 naturgass, olje
788 781 Otay Mesa gasskraftverk 595 USA, Ca 2009 naturgass
789 781 PSEG Burlington kraftverk 595 USA, NJ 1965 1972, 2000 naturgass, fyringsolje
790 784 Brazos Valley gasskraftverk 594 USA, Tx 2003 naturgass
791 785 Niznij Novgorod kraftverk (Dzerzjinsk) 590 Russland 1957 2006 naturgass, olje
792 785 Sayreville kraftverk 590 USA, NJ 1972, 1991 naturgass (315 MW), olje (169 MW)
793 787 Rhode Island State gasskraftverk 588 USA, RI 2002 naturgass
794 787 Jijel varmekraftverk 588 Algerie 1994 naturgass, olje
794 788 Sohar kraftverk 585 Oman 2007 naturgass, olje
795 788 Uch I kraftverk 585 Pakistan, Balutsjistan 2000 naturgass, olje
796 788 Liberty gasskraftverk 585 USA, Pa 2002 naturgass
797 791 Avtozavod kraftverk 580 Russland 1931 naturgass, olje
798 791 Dell gasskraftverk (Dell Power St.) 580 USA, Ar 2007 naturgass
799 791 Benning Road kraftverk 580 USA, DC 1960 1981 olje
800 791 Dresden gasskraftverk 580 USA, Oh 2007 2013 naturgass
801 791 Brighton Beach gasskraftverk 580 Canada, On 2004 naturgass
802 796 Flevo kraftverk[15] 579 Nederland 1968 1989 naturgass, olje
803 797 Sutter gasskraftverk 578 USA, Ca 2001 naturgass
804 797 Milford gasskraftverk 578 USA, Ct 2004 naturgass
805 799 St. Francis gasskraftverk 577 USA, Mn 2001 naturgass, olje
806 799 Altura Cogen gasskraftverk 577 USA, Tx 1986 naturgass
807 801 Pinjar kraftverk 576 Australia 1989 naturgass, olje
808 802 Mandalay kraftverk 574 USA, Ca 1959 naturgass, olje
809 802 R. W. Miller kraftverk 574 USA, Tx 1972, 1994 naturgass, fyringsolje
810 804 Tunghsiao-6 gasskraftverk[26] 570 Taiwan LNG, tungolje
811 804 Jugo-Zapadnaja kraftverk («Sørvest») 570 Russland 2010 naturgass
812 804 Kyrene gasskraftverk 570 USA, Az 1949 1954, 2002 naturgass
813 804 Bellingham gasskraftverk 570 USA, Ma 2002 naturgass
814 804 Blackstone gasskraftverk 570 USA, Ma 2001 naturgass
815 804 High Bridge gasskraftverk[50] 570 USA, Mn 2008 naturgass
816 804 Arlington Valley gasskraftverk 570 USA, Az 2002 naturgass
817 804 Luna gasskraftverk 570 USA, NM 2006 naturgass
818 804 Silverhawk gasskraftverk 570 USA, Ne 2004 naturgass
819 804 Sunrise gasskraftverk 570 USA, Ca 2003 naturgass
820 814 Lavrio Megalo gasskraftverk 569 Hellas 1999 naturgass
821 815 Los Medanos gasskraftverk 566 USA, Ca 2001 naturgass
822 815 Putnam gasskraftverk 566 USA, Fl naturgass
823 815 Heard County gasskraftverk 566 USA, Ga 2001 naturgass
824 818 Novo-Kemerovo kraftverk 565 Russland 1955 kull, naturgass, olje (mazut)
825 818 Wansley 3 gasskraftverk 565 USA, Ga 2004 kull (1780 MW), naturgass, olje
826 818 Hawthorn-5 kraftverk 565 USA, Mo 2001 kull, naturgass
827 818 Emery kraftverk 565 USA, Ia 2004 naturgass, olje
828 818 Delta Township gasskraftverk 565 USA, Pa 2011 naturgass
829 823 State Line kraftverk (3-4) 564 USA, Il 1952 1962 kull, naturgass
830 823 Green Power 2 gasskraftverk 564 USA, Tx 2004 naturgass
831 825 Ishikawa kraftverk 562 Japan 1972 1986 kull, olje
832 825 Shady Hills gasskraftverk 562 USA, Fl 2002 naturgass
833 827 Kallo kraftverk[15] 560 Belgia 1977 naturgass, olje
834 827 Fox gasskraftverk 560 USA, Wi 2004 2006 naturgass
835 829 Harrison County gasskraftverk 559 USA, Tx 2000 2003 naturgass
836 830 PSEG Essex kraftverk 558 USA, NJ 1965 1990 naturgass, kerosen
837 831 Ballylumford gasskraftverk 555 Storbritannia, Nord-Irland 2003 naturgass
838 831 Sarlux gasskraftverk 555 Italia 2000 naturgass
839 833 Sør-Kutzbass kraftverk 554 Russland 1939 1956 kull, olje
840 834 Isab Energy gasskraftverk 552 Italia 2000 naturgass
841 834 Lakefield Junction gasskraftverk 552 USA, Mn 2001 naturgass
842 836 București Sud kraftverk 550 Romania 1960 1975 naturgass, olje
843 836 Becancour gasskraftverk 550 Canada, Qb 2006 naturgass
844 836 South Point gasskraftverk 550 USA, Az 2001 naturgass
845 836 Palomar gasskraftverk 550 USA, Ca 2006 naturgass
846 836 Sugar Creek gasskraftverk 550 USA, In 2003 naturgass
848 836 Gregory gasskraftverk 550 USA, Tx 2000 naturgass
849 836 Colorado Bend gasskraftverk 550 USA, Tx 2000 2008 naturgass
850 836 Quail Run gasskraftverk 550 USA, Tx 2000 2008 naturgass
582 576 Loma de la Lata gasskraftverk 550 Argentina 1994, 2011 naturgass (CCGT), olje
583 576 Mortlake gasskraftverk 550 Australia 2012 naturgass
851 845 Zezoun kraftverk 549 Syria 1995 2008 naturgass, olje
852 846 Lageweide gasskraftverk 548 Nederland 1973 1995 naturgass
853 846 Harry L. Oswald gasskraftverk 548 USA, Ar 2003 naturgass
854 846 Grand Tower gasskraftverk 548 USA, Il 1951 1958, 2001 naturgass
855 849 Arvah B. Hopkins gasskraftverk 547 USA, Fl 1977, 2008 naturgass
856 850 Robert P. Mone kraftverk 545 USA, Oh 2002 naturgass, olje
857 850 Lake Side kraftverk 545 USA, Ut 2008 naturgass, olje
858 850 Lost Pines gasskraftverk 545 USA, Tx 2001 naturgass
859 853 Effingham County gasskraftverk 544 USA, Ga 2003 naturgass
860 854 Donaustadt gasskraftverk[19] 542 Østerrike 2001 naturgass
861 855 Volga-1 kraftverk 541 Russland 1959 1962 naturgass, olje (mazut)
862 856 Sewell Creek gasskraftverk 540 USA, Ga 2000 naturgass
863 856 Greater Des Moines gasskraftverk 540 USA, Ia 2004 naturgass
864 856 Osprey gasskraftverk[51] 540 USA, Fl 2004 naturgass
865 856 Bluegrass gasskraftverk 540 USA, Ky 2002 naturgass
866 856 Maine Independence kraftverk 540 USA, Me 2000 naturgass
867 856 Louisa kraftverk 540 USA, Va 2000 2003 naturgass, olje
582 576 Lujan de Cuyo gasskraftverk 540 Argentina 1971, 1998 naturgass, olje
868 862 James A. Vann Jr kraftverk 539 USA, Al 2002 naturgass, olje
869 863 Rusail kraftverk 538 Oman 1980 2001 naturgass, olje
870 863 Mustang kraftverk 538 USA, Ok 1948 1955, 1971 naturgass, olje
871 863 Marsh Run kraftverk 538 USA, Va 2002 2004 naturgass, fyringsolje
872 866 Penuelas kraftverk 537 Puerto Rico 2000 naturgass, LNG
873 866 ExxonMobil Baytown gasskraftverk 537 USA, Tx 1977, 1989 naturgass
874 868 Arthur von Rosenberg gasskraftverk 536 USA, Tx 2000 naturgass
875 869 Galaţi kraftverk 535 Romania naturgass, koks
876 870 Osceola gasskraftverk 534 USA, Fl 1998 2002 naturgass
877 871 Bastrop gasskraftverk 534 USA, Tx 2002 naturgass
878 872 Sand Hill gasskraftverk 533 USA, Tx 2004 naturgass
879 873 Danskammer Point kraftverk 530 USA, NY 1951 1967 kull, naturgass, olje (151 MW)
880 874 Beaver kraftverk 529 USA, Or 1974, 2001 naturgass, olje
881 875 Kahe oljekraftverk 528 USA, Hi 1963 1981 olje
882 876 Louisiana gasskraftverk 527 USA, La 1954, 1982 naturgass
883 877 Serov kraftverk 526 Russland 1954 1985 kull, naturgass
884 878 Aghada kraftverk 525 Irland 1981 naturgass, olje
885 878 Westbrook gasskraftverk 525 USA, Me 2002 naturgass
886 878 NAEA Newington Energy kraftverk 525 USA, NH 2002 naturgass, olje
887 878 Montville kraftverk 525 USA, Ct 1954 1971 naturgass, olje
888 878 Dogwood gasskraftverk 525 USA, Mo 2002 naturgass
889 878 Currant Creek kraftverk 525 USA, Ut 2003 2006 naturgass, olje
890 878 Whiting gasskraftverk 525 USA, In 2002 naturgass
891 885 Reading oljekraftverk 524 Israel 1953 1971 olje
892 886 Venice gasskraftverk 523 USA, Il 2005 naturgass
893 887 Nordsjö gasskraftverk (A-B) 520 Finland 1987 1997 naturgass
894 887 Baglan Bay gasskraftverk 520 Storbritannia, Wales 2003 naturgass
895 887 Ramat Hohav kraftverk 520 Israel 1985 1999 naturgass, olje
896 887 Uruguaiana gasskraftverk 520 Brasil 2000 naturgass
897 887 Stony Brook kraftverk 520 USA, Ma 1982 naturgass, olje
898 887 Bridgeport Energy kraftverk 520 USA, Ct 1999 naturgass, olje
899 887 Chattahoochee gasskraftverk 520 USA, Ga 2003 naturgass
900 887 Chehalis gasskraftverk 520 USA, Wa 2000 2003 naturgass, fyringsolje
901 888 Ain Djasser gasskraftverk 520 Algerie 2014 naturgass, olje
902 887 McClain gasskraftverk 520 USA, Ok 2001 naturgass
903 887 Blythe gasskraftverk 520 USA, Ca 2003 naturgass
904 898 Rockgen gasskraftverk 519 USA, Wi 2001 naturgass, fyringsolje
905 899 Novaky kraftverk 518 Slovakia 1953 1976 kull (lignitt), olje
906 899 Hidalgo gasskraftverk 518 USA, Tx 2000 naturgass
907 899 Riverside Energy gasskraftverk 518 USA, Wi 2004 naturgass, fyringsolje
908 902 DeBary kraftverk 515 USA, Fl olje
909 903 Lanzhou Meiya gasskraftverk[27] 512 Kina, Jiangsu naturgass
910 903 Black Dog kraftverk 512 USA, Mn 1952 1960 kull, naturgass
911 903 KGen Hinds gasskraftverk 512 USA, Ms 2001 naturgass
912 906 Riverside gasskraftverk[52] 511 USA, Mn 2009 naturgass
913 907 Misruata kraftverk 510 Libya 1990 naturgass, olje
914 907 Newport kraftverk (D) 510 Australia 1980 naturgass, olje
915 907 Rockford gasskraftverk 510 USA, Il 2002 naturgass
916 910 Ingleside Cogen gasskraftverk 508 USA, Tx 1999 naturgass, koksgass
917 911 Robert Frank kraftverk (Landesbergen) 507 Tyskland naturgass, olje, biomasse
918 911 Daesan-2 kraftverk 507 Sør-Korea 1998 naturgass, olje
919 911 Darby kraftverk 507 USA, Oh 2002 naturgass, olje
920 912 Sumgait gasskraftverk 506 Aserbajdsjan 2009 naturgass
920 914 Ponti sul Mincio kraftverk 505 Italia 1966 2004 naturgass, olje
921 915 PSEG Edison kraftverk 504 USA, NJ 1971 naturgass, olje
922 916 Zion gasskraftverk 503 USA, Il 2002 naturgass
923 917 Wedel kraftverk 501 Tyskland 1962 1991 kull, olje
924 917 Gleason gasskraftverk 501 USA, Tn 2000 naturgass
925 919 Deeside gasskraftverk 500 Storbritannia, Wales 1994 naturgass
926 919 Komotini gasskraftverk 500 Hellas 2002 naturgass
27 919 Novosibirsk-3 kraftverk (TETs-3) 500 Russland 1939 1942, 2004 kull, naturgass
928 919 Severnaja kraftverk («Nord») 500 Russland 1970 1975 naturgass, olje (mazut)
929 919 Rumaila kraftverk 500 Irak olje
930 919 Gwangyang gasskraftverk 500 Sør-Korea 2000 LNG
931 919 Inch'on gasskraftverk 500 Sør-Korea 2006 naturgass
932 919 Yulchon gasskraftverk 500 Sør-Korea 2005 LNG
933 919 Dahanu kraftverk 500 India, Maharashtra 1996 kull, olje
934 919 Berrouaghia gasskraftverk 500 Algerie 2006 naturgass (OCGT), olje
934 787 Larbaa gasskraftverk 500 Algerie 2010 naturgass (OCGT), olje
934 919 Afam kraftverk 500 Nigeria naturgass, olje
935 919 Astoria Energy kraftverk 500 USA, NY 2006 naturgass, olje
936 919 New York Power Authority kraftverk («500 MW») 500 USA, NY 2005 naturgass, olje
937 919 Apex gasskraftverk 500 USA, Ne 2003 naturgass
938 919 Harry Allen gasskraftverk 500 USA, Ne 2001 naturgass
939 919 Frontera gasskraftverk 500 USA, Tx 2000 naturgass
940 919 Corpus Christi gasskraftverk 500 USA, Tx 2002 naturgass
941 919 Cosumnes gasskraftverk 500 USA, Ca 2006 naturgass
942 919 Elk Hills gasskraftverk 500 USA, Ca 2003 naturgass
943 919 La Laguna II gasskraftverk 500 Mexico 2005 naturgass
944 919 Termopernambuco gasskraftverk 500 Brasil 2004 naturgass
945 939 Ceredo gasskraftverk 498 USA, WV 2001 naturgass
946 939 Carlos Cespedes oljekraftverk 498 Cuba 1955 1975 fyringsolje
947 941 Front Range gasskraftverk 497 USA, Co 2003 naturgass
948 941 Croydon kraftverk 497 USA, Pa olje
949 943 Trakya kraftverk 495 Tyrkia 1999 naturgass, dieselolje
950 943 Termosierra kraftverk 495 Colombia 2000 naturgass, olje
951 945 Abadan kraftverk[26] 492 Iran 2004 naturgass, dieselolje
952 945 Attala gasskraftverk 492 USA, Ms 2001 naturgass
953 945 Ventillana kraftverk 492 Peru 1995 2006 naturgass, olje
954 948 Chang Bin gasskraftverk 490 Taiwan 2004 LNG
955 948 Star Buck kraftverk 490 Taiwan 2009 LNG
956 948 Red Hills kraftverk 490 USA, Ms 2002 kull (lignitt), naturgass
957 948 Mustang Station gasskraftverk 490 USA, Tx 1999 naturgass
958 948 Holyrood oljekraftverk 490 Canada, Nf 1970, 1980 3,0 olje
959 948 Knox Lee gasskraftverk 490 USA, Tx 1950 1956, 1974 naturgass
960 954 Nong Chok kraftverk[12] 488 Thailand naturgass, olje
961 955 Pleasant Valley kraftverk 487 USA, Mn 2002 naturgass, olje
962 955 Cunningham gasskraftverk[53] 487 USA, NM 1955 1997 naturgass
963 957 Colbert kullkraftverk 486 USA, Al 1965 kull (864 MW), naturgass (486 MW)
964 957 Northeast kraftverk 486 USA, Mo olje
965 957 Jones gasskraftverk[54] 486 USA, Tx 1968 1974 naturgass
966 960 Kristinestad kraftverk 485 Finland 1974 1983 kull, olje
967 960 Kemerovo kraftverk 485 Russland 1934 kull, olje
968 962 Potomac River kraftverk 482 USA, Va 1945 1949, 1957 kull, olje
969 963 Brugge-Herdersbrug gasskraftverk[15] 480 Belgia 1998 naturgass
970 963 Kurgan gasskraftverk (Kurgan TETs-1) 480 Russland 1956 naturgass
971 963 Marmara Ereglesi kraftverk 480 Tyrkia 1999 naturgass, olje
972 963 Bandar Imam kraftverk 480 Iran 2000 naturgass, gassolje
974 963 Okpai gasskraftverk 480 Nigeria 2005 naturgass
975 963 Pyeongtaek 2 kraftverk[24] 480 Sør-Korea LNG
976 963 Pelican Point gasskraftverk 480 Australia 2001 naturgass
977 963 Wheatland kraftverk 480 USA, In 2000 naturgass, olje
978 963 BTEC New Albany gasskraftverk 480 USA, Ms 1999 naturgass
979 963 Mérida III kraftverk 480 Mexico 2000 naturgass, olje
980 963 Termoaraucária gasskraftverk 480 Brasil 2003 naturgass
981 975 Newman gasskraftverk 479 USA, Tx 1958 1966, 1975 naturgass
982 976 Ocean State gasskraftverk 478 USA, RI 1991 naturgass
983 977 Elsta gasskraftverk 475 Nederland 1998 naturgass
984 978 Shelby County kraftverk 474 USA, Il 2001 naturgass
985 979 Piratininga kraftverk 472 Brasil 1950 1960 naturgass, olje
986 980 Port Jefferson kraftverk 471 USA, NY 1955 1958, 2002 naturgass, kerosen, olje
987 981 Iru kraftverk 470 Estland 1978 1,2 naturgass, lettolje
988 981 Sabon kraftverk 470 Spania 1975 naturgass, olje
989 983 Jeeralang kraftverk 468 Australia 1975 1980 naturgass, olje
990 984 Seraing kraftverk 465 Belgia 1994 naturgass, olje
991 984 Balakovo oljekraftverk 465 Russland 1962 olje
992 984 Relizane gasskraftverk 465 Algerie 2009 naturgass (OCGT), fyringsolje
992 986 Caoqiao gasskraftverk 464 Kina, Beijing 2005 naturgass
993 987 Drogenbos gasskraftverk[31] 460 Belgia 1993 naturgass
994 987 Elgin gasskraftverk 460 USA, Il 2002 naturgass
995 987 Brownsville gasskraftverk 460 USA, Tn 1999 naturgass
996 987 Lewis Creek gasskraftverk 460 USA, Tx 1968 1971 naturgass
997 987 Sweeny gasskraftverk 460 USA, Tx 2001 naturgass (kogenerasjon)
998 992 Darlington County kraftverk 458 USA, SC 1975, 1997 naturgass, olje
999 993 Nichols gasskraftverk[55] 457 USA, Tx 1957 1968 naturgass
1000 994 AES Barka gasskraftverk[56] 456 Oman 2003 2005 naturgass
1001 995 Stigsnæs kraftverk 455 Danmark kull, olje
1002 995 Sakmarskja kraftverk 455 Russland naturgass, olje
1003 995 Syzran gasskraftverk 455 Russland 1939 1947, 2010 naturgass
1004 995 New Haven Harbor kraftverk 455 USA, Ct 1975 naturgass, olje
1005 999 PSEG Sewaren kraftverk 453 USA, NJ 1949 naturgass, fyringsolje
1006 1000 Lausward D&E kraftverk 450 Tyskland 1967 1976 kull, naturgass
1007 1000 Lichterfelde kraftverk 450 Tyskland 1973 naturgass, olje
1008 1000 Dormagen gasskraftverk 450 Tyskland 2000 naturgass
1009 1000 Lavrio dampkraftverk 450 Hellas 1973 naturgass, olje
1010 1000 Kaliningrad-2 kraftverk 450 Russland 2005 naturgass
1011 1000 Tver-3 kraftverk 450 Russland 1968 1973 olje (mazut)
1012 1000 Arkhangelsk oljekraftverk 450 Russland 1970 olje (mazut)
1013 1000 Jebel Ali D kraftverk 450 FAE, Dubai 2001 naturgass
1014 1000 Gourikwa kraftverk 450 Sør-Afrika 2007 olje, dieselolje
1015 1000 Meghnaghat kraftverk 450 Bangladesh 2002 naturgass
1016 1000 Braemar gasskraftverk 450 Australia 2006 naturgass, kullgass
1017 1000 Sundance gasskraftverk 450 USA, Az 2002 naturgass
1018 1000 Goose Creek gasskraftverk 450 USA, Il 2002 naturgass
1019 1000 Big Cajun kraftverk 450 USA, La 1972, 2001 naturgass
1020 1000 Beesley's Point kraftverk 450 USA, NJ kull, olje
1021 1000 Caledonia gasskraftverk 450 USA, Tn 1999 naturgass
1022 1000 Calpine Texas City Cogen gasskraftverk 450 USA, Tx 1987 naturgass
1023 1000 SRW Cogen gasskraftverk 450 USA, Tx 2001 naturgass
1024 1000 Oscar Machado kraftverk 450 Venezuela 1995 naturgass, olje
1025 1019 Yangpu gasskraftverk[57] 448 Kina, Hainan naturgass
1026 1020 PSEG Kearny kraftverk 446 USA, NJ 1965 1970, 2001 naturgass, olje
1027 1021 Bou Tlelis gasskraftverk 445 Algerie 2014 naturgass (OCGT)
1027 1021 Dhekelia oljekraftverk (A-B) 444 Kypros 1993 olje
1028 1022 Plant X kraftverk[58] 442 USA, Tx 1950 1964 naturgass, olje
1029 1023 Bremer Hafen kraftverk 440 Tyskland 1972 1989 kull, naturgass, olje
1030 1023 Ludwigshafen Mitte gasskraftverk 440 Tyskland 2005 naturgass
1031 1023 Saratov-5 kraftverk 440 Russland 1971 1976 naturgass, olje (mazut)
1032 1023 Telok Gong 1 gasskraftverk[40] 440 Malaysia naturgass
1033 1023 Port Dickson gasskraftverk 440 Malaysia naturgass
1034 1023 Eastman Cogen gasskraftverk 440 USA, Tx 2001 naturgass
1035 1029 Potrero kraftverk (3) 436 USA, Ca 1965 naturgass, olje
1036 1029 Angus Anson kraftverk 436 USA, SD 1990 1994, 2005 naturgass, olje
1037 1031 Khabarovsk-1 kraftverk 435 Russland 1954, 2006 kull, naturgass
1038 1031 Shahid Salimi CC kraftverk (Neka) 435 Iran 1985 2006 naturgass, dieselolje
1039 1031 Deir Ammar oljekraftverk 435 Libanon 1995 2002 olje
1040 1031 Tallawarra gasskraftverk (B) 435 Australia 2009 naturgass
1041 1031 Rawhide gasskraftverk 435 USA, Co 1999 2004 naturgass
1042 1031 Selkirk gasskraftverk 435 USA, NY 1994 naturgass
1043 1031 Tulsa kraftverk 435 USA, Ok 1954 1976 naturgass, olje
1044 1038 Rousch kraftverk 432 Pakistan, Punjab 2000 naturgass, olje
1045 1038 RS Cogen kraftverk 432 USA, La 2002 naturgass (kogenerasjon)
1046 1040 Malženice gasskraftverk 430 Slovakia 2010 naturgass
1047 1040 București Vest kraftverk 430 Romania 1970 2009 naturgass, olje
1048 1040 Pskov GRES gasskraftverk 430 Russland 1996 naturgass
1049 1040 Barnaul-3 kraftverk 430 Russland 1976 kull, naturgass
1050 1040 Teche kraftverk 430 USA, La 1950 1971 naturgass, olje
1051 1045 Merwedekanaal gasskraftverk 427 Nederland 1975 1989 naturgass
1052 1046 Volgodonsk-2 kraftverk 426 Russland 1977 naturgass, olje (mazut)
1053 1046 Manchester Street gasskraftverk 426 USA, RI 1996 naturgass
1054 1048 Rodenhuize kraftverk[31] 425 Belgia 1990 steinkull, naturgass, olje
1055 1048 Hardee gasskraftverk 425 USA, Fl 1993 naturgass
1056 1048 Oyster Creek gasskraftverk 425 USA, Tx 1994 naturgass
1057 1051 Inver Hills kraftverk 423 USA, Mn 1972 naturgass, olje
1058 1052 Coloane kraftverk[59] 422 Kina, Macao 1978 2003 dieselolje
1059 1053 Kårstø gasskraftverk 420 Norge 2007 3,5 naturgass
1060 1053 Great Yarmouth gasskraftverk 420 Storbritannia 2002 naturgass
1061 1053 Amercoeur gasskraftverk[15] 420 Belgia 1968 kull, naturgass, olje
1062 1053 Raozan gasskraftverk 420 Bangladesh naturgass
1063 1053 Barranco de Tirajana oljekraftverk 420 Spania 2007 dieselolje
1064 1053 Sisak kraftverk 420 Kroatia 1976 naturgass, olje
1065 1053 Kazan-3 kraftverk 420 Russland 1965 1968 naturgass, olje (mazut)
1066 1053 Nizjnekamsk-2 kraftverk[18] 420 Russland naturgass, olje
1067 1053 Chittagong gasskraftverk[43] 420 Bangladesh 1987 1994 naturgass, olje
1068 1053 Thomas C. Ferguson gasskraftverk 420 USA, Tx 1974 naturgass
1069 1053 Tiaret gasskraftverk 420 Algerie 1978, 1989 naturgass (OCGT)
1069 1063 Pasir Gudang gasskraftverk 418 Malaysia 1995 naturgass
1070 1063 Sterlington gasskraftverk 418 USA, La 1958, 1974 naturgass
1071 1063 Richland kraftverk 418 USA, Oh 1966, 2001 naturgass, olje
1072 1066 Herdecke Cuno gasskraftverk 417 Tyskland 2007 naturgass
1073 1066 Tufts Cove kraftverk 415 Canada, NS 1965 olje
1074 1066 South Fond du Lac kraftverk 415 USA, Wi 1992 1996, 2004 naturgass, fyringsolje
1106 1084 Rocky Road kraftverk 415 USA, Il 2000 naturgass
1075 1069 Port Westward gasskraftverk 414 USA, Or 2007 naturgass
1076 1070 Saguaro gasskraftverk 413 USA, Az 1955, 1973 naturgass
1077 1071 Theiss kraftverk 412 Østerrike 1974 2000 naturgass, olje
1078 1071 Point-sur-Sambre gasskraftverk 412 Frankrike 2009 naturgass
1079 1073 Clear Lake gasskraftverk 411 USA, Tx 1985 naturgass
1080 1074 Cane Island gasskraftverk 409 USA, Fl 1995, 2002 naturgass
1081 1075 Dublin Bay gasskraftverk (Ringsend) 408 Irland 2002 naturgass
1082 1075 TETs-12 (Moskva-12) 408 Russland 1941 naturgass, olje
1083 1075 Otahuhu kraftverk 408 New Zealand 2000 naturgass
1085 1078 Vladimir-2 kraftverk 406 Russland 1958 1964 naturgass, olje (mazut)
1085 1078 Yazd CC kraftverk 406 Iran 2006 naturgass, dieselolje
1086 1080 Niehl II kraftverk 405 Tyskland 2005 naturgass, olje
1087 1080 Timelkam gasskraftverk 405 Østerrike 2008 naturgass
1088 1082 Tynagh gasskraftverk 404 Irland 2006 naturgass
1089 1083 Ray Olinger gasskraftverk 401 USA, Tx 1965 1976, 2001 naturgass
1090 1084 Cottam gasskraftverk 400 Storbritannia 1999 naturgass
1091 1084 Shoreham gasskraftverk 400 Storbritannia 2002 naturgass
1092 1084 Enfield gasskraftverk 400 Storbritannia 2000 naturgass
1093 1084 Coolkeeragh gasskraftverk 400 Storbritannia, Nord-Irland 2005 naturgass
1094 1084 Langerlo gasskraftverk[15] 400 Belgia 1986 naturgass
1095 1084 Mainz-Wiesbaden gasskraftverk 400 Tyskland 2000 naturgass
1096 1084 Bayet gasskraftverk 400 Frankrike 2011 naturgass
1097 1084 Pietrafitta gasskraftverk 400 Italia 2004 naturgass
1098 1084 Castejon gasskraftverk 400 Spania 2003 naturgass
1099 1084 Tarragona gasskraftverk 400 Spania 2004 naturgass
1100 1084 Tarragona Power gasskraftverk 400 Spania 2004 naturgass
1101 1084 Aceca Fenosa gasskraftverk 400 Spania 2006 naturgass
1102 1084 Aceca Iberdrola gasskraftverk 400 Spania 2005 naturgass
1103 1084 Csepel II kraftverk 400 Ungarn 2000 naturgass, olje
1104 1084 Thessaloniki gasskraftverk 400 Hellas 2005 naturgass
1105 1084 Panoche gasskraftverk 400 USA, Ca 2009 naturgass
1107 1084 Paris kraftverk 400 USA, Wi 1995 naturgass, fyringsolje
Vasklot kraftverk (2-3) 399 Finland 1972, 1982 kull, olje
Gelugor oljekraftverk 398 Malaysia olje
Verbrand Brug gasskraftverk 397 Belgia 1986 2001 naturgass
Narrows kraftverk 397 USA, NY 1972 naturgass, fyringsolje
Shimal gasskraftverk 395 Aserbajdsjan 2003 naturgass
Spindle Hill gasskraftverk 394 USA, Co 2007 naturgass
Vasilikos oljekraftverk (A-B) 390 Kypros 2005 olje
Beijing Jincheng kraftverk 390 Kina, Beijing 2005 naturgass
Tamar Valley kraftverk 390 Australia 2009 naturgass, olje
Gravel Neck kraftverk 390 USA, Va 1987 1989 naturgass, fyringsolje
GMR Rajahmundry gasskraftverk[60][61] 388 India, Andhra Pradesh 2008 naturgass Utvides til 1.156 MW
Concord gasskraftverk 388 USA, Wi 1994 naturgass, fyringsolje
Darbytown kraftverk 387 USA, Va 1988 1990 naturgass, fyringsolje
Queen Elisabeth gasskraftverk 386 Canada, Sk 1959 naturgass
Leini gasskraftverk 385 Italia 2000 2007 naturgass
Esch-sur-Alzette gasskraftverk[15] 385 Luxembourg 2002 naturgass
Penza-1 kraftverk 385 Russland 1944 naturgass, olje
Swanbank gasskraftverk (E) 385 Australia 2002 naturgass
Huntly gasskraftverk (e3p) 385 New Zealand 2007 naturgass
Tahaddart gasskraftverk 384 Marokko 2005 2,92 naturgass
Barbosa Lima Sobrinho gasskraftverk 384 Brasil 1998 2001 naturgass
Mitte gasskraftverk 380 Tyskland 1997 naturgass
Candela gasskraftverk 380 Italia 2005 naturgass
Astrakhan-2 kraftverk 380 Russland 1985 naturgass, olje
Beluga gasskraftverk 380 USA, Ak 1965 1981 naturgass
Stratford kraftverk 375 New Zealand 1998 naturgass
Ocean Peaking gasskraftverk 375 USA, NJ 2003 naturgass
Vartan kraftverk 374 Sverige 1976 1990 kull, olje
Millennium Power kraftverk 374 USA, Ma 2001 naturgass, olje
Gowanus kraftverk (Gowanus Gas Turb) 373 USA, NY 1971 naturgass, olje (373 MW)
Kemper kraftverk (Kemper County) 372 USA, Ms 2002 naturgass, olje
Waiau oljekraftverk 372 USA, Hi 1947 1968 olje
Vresova gasskraftverk 370 Tsjekkia 1996 naturgass
Amman East Power gasskraftverk 370 Jordan 2007 2009 naturgass
Georgetown gasskraftverk 370 USA, In 2001 naturgass
Nueces Bay gasskraftverk 368 USA, Tx 1970 1972 naturgass
Nehuenco kraftverk 368 Chile 1999 naturgass, olje
Nådendal kraftverk (Naantali) 366 Finland 1960 1972 kull, naturgass, olje, biomasse
Corby kraftverk 365 Storbritannia 1994 naturgass, olje
Milazzo kraftverk[62] 365 Italia 1993 naturgass, olje
Pak Gen oljekraftverk[63] 365 Pakistan olje
Hopewell kraftverk 365 USA, Va 1990 naturgass, fyringsolje
DTE East China gasskraftverk 362 USA, Mi 2002 naturgass
Vilnius-3 kraftverk 360 Litauen 1985 naturgass, olje
Rauhalahti kraftverk 360 Finland 1986 kull, olje, biomasse
Peterborough kraftverk 360 Storbritannia 1993 naturgass, olje
Weisweiler gasskraftverk 360 Tyskland 2007 naturgass
Delesto-2 gasskraftverk 360 Nederland 1999 naturgass
Son Reus oljekraftverk 360 Spania 2005 dieselolje
Komsomolsk-3 kraftverk 360 Russland 1980 1988 naturgass
TETs-16 (Moskva-16) 360 Russland 1945 1963 naturgass
Kayamkulam kraftverk 360 India, Kerala 1998 olje
Haripur kraftverk 360 Bangladesh 2001 naturgass
Saint-Ghislain gasskraftverk[15] 360 Belgia 2000 naturgass
Agios Georgios gasskraftverk 360 Hellas 1971 naturgass, olje
Alliant Neenah kraftverk 360 USA, Wi 1998 2000 naturgass, fyringsolje
Termo Norte-II gasskraftverk 360 Brasil 2003 naturgass
Ringvaart kraftverk 359 Belgia 1998 naturgass, olje
Bis Enerji gasskraftverk 357 Tyrkia 1990 2007 naturgass
Doyle gasskraftverk 355 USA, Ga 2000 naturgass
Rex Brown kraftverk 355 USA, Ms 1951, 1959 naturgass, olje
Treasure Coast gasskraftverk 352 USA, Fl 2008 naturgass
Southeast Chicago gasskraftverk 352 USA, Il 2002 naturgass
Caithness Long Island Energy gasskraftverk 352 USA, NY 2009 naturgass
Farge kraftverk 350 Tyskland 1969 kull, olje
Mittelsbüren kraftverk 350 Tyskland 1975 naturgass, olje
Khoy kraftverk 350 Iran 1995 2002 naturgass, olje
Shariati CC kraftverk 350 Iran 1990 2003 naturgass, olje
Prai gasskraftverk 350 Malaysia 2003 naturgass
Brandon kraftverk 350 Canada, Mb 1958 kull, naturgass
Sarpy County kraftverk 350 USA, Ne 1972, 2000 naturgass, olje
Gadsby gasskraftverk 350 USA, Ut 1950 2002 naturgass
ChilcaUno gasskraftverk 348 Peru 2000 2007 naturgass
Jaroslavl-3 kraftverk 345 Russland 1961, 2007 naturgass, olje (mazut)
Bell Bay kraftverk (Tasmania) 345 Australia naturgass
Cass County gasskraftverk 345 USA, Ne 2003 naturgass
Valle de Mexico 4 gasskraftverk 345 Mexico 2002 naturgass
Fredonia kraftverk 344 USA, Wa 1981 1984, 2001 naturgass, fyringsolje
NRG Norwalk Harbor kraftverk 343 USA, Ct olje
Ennis gasskraftverk 343 USA, Tx 2002 naturgass
Leon Creek gasskraftverk 342 USA, Tx 1951 2004 naturgass
Termobarrancas gasskraftverk 342 Venezuela 2007 naturgass
Termoaçu gasskraftverk 342 Brasil 2008 naturgass
Huntstown-1 gasskraftverk 340 Irland 2002 naturgass
Novosibirsk-2 kraftverk 340 Russland 1930 1965 kull, naturgass
Saransk-2 kraftverk 340 Russland 1958 1,71 naturgass, olje (mazut)
Sormovsk kraftverk 340 Russland 1968 1974 naturgass, olje (mazut)
Harry D. Mattison gasskraftverk 340 USA, Ar 2007 2010 naturgass
Sumpter gasskraftverk 340 USA, Mi 2002 naturgass
Barnaul-2 kraftverk 339 Russland 1962 naturgass, olje
PPG gasskraftverk 338 USA, La 1977, 1986 naturgass
Pleasants kraftverk 338 USA, WV 2000 2002 naturgass, fyringsolje
McIntosh gasskraftverk 336 USA, Al naturgass
BTEC Southaven gasskraftverk 336 USA, Ms 2002 naturgass
Big Sandy gasskraftverk 336 USA, WV 2001 naturgass
Zagreb kraftverk (Te-To) 335 Kroatia 1955 1998 naturgass, olje
Sheboygan Falls gasskraftverk 333 USA, Wi 2005 naturgass
Ocotillo gasskraftverk 333 USA, Az 1960, 1973 naturgass
Wilmersdorf oljekraftverk 330 Tyskland 1977 olje
Orel kraftverk 330 Russland 1948 1977 naturgass, olje
TETs-11 (Moskva-11) 330 Russland 1936 naturgass, olje
Pervomajsk kraftverk («Første mai») 330 Russland 1957 naturgass, olje (mazut)
Tanjung Kling gasskraftverk[40] 330 Malaysia 1990 1998 naturgass
neerabup gasskraftverk 330 Australia 2009 naturgass
Hutchinson gasskraftverk 328 USA, Ks 1965, 1974 naturgass
Bellingham kraftverk 328 USA, Ma 1991 naturgass, olje (kogenerasjon)
Termocandelaria kraftverk 328 Colombia 2000 naturgass, olje
Lal Pir oljekraftverk[63] 326 Pakistan olje
King's Lynn kraftverk 325 Storbritannia 1997 naturgass
Jaroslavl-2 kraftverk 325 Russland 1955, 2007 kull, naturgass
Bali oljekraftverk 325 Indonesia dieselolje
Mica Creek gasskraftverk 325 Australia 2000 naturgass
Pinckneyville kraftverk 325 USA, Il 2001 naturgass
Louis Doc Bonin kraftverk 325 USA, La 1965, 1977 naturgass, olje
Mejillones kraftverk 325 Chile 1998 kull, olje
St. Charles gasskraftverk 324 USA, La 1987, 2002 naturgass
W. B. Tuttle gasskraftverk 324 USA, Tx 1952 1963 naturgass
Brestanica kraftverk 323 Slovenia 1940 2001 naturgass, olje
Emporia gasskraftverk 323 USA, Ks 2008 naturgass
Calcasieu gasskraftverk 322 USA, La 2002 naturgass
Wilson kraftverk 321 USA, Ga olje
Rijeka oljekraftverk 320 Kroatia 1978 olje
Distromo gasskraftverk 320 Hellas 2007 naturgass
Jakutsk GRES kraftverk 320 Russland 1965 1970, 2005 naturgass, dieselolje
Samra kraftverk 320 Jordan 2006 naturgass, olje
Kwinana gasskraftverk 320 Australia 1996 naturgass
Laverton North gasskraftverk 320 Australia 2006 naturgass
Raccoon Creek gasskraftverk 320 USA, Il 2001 naturgass
Mint Farm gasskraftverk 320 USA, Wa 2008 naturgass
AES Andres gasskraftverk[64] 319 Den dominikanske republikk naturgass, LNG
Puertollano gasskraftverk 318 Spania 1998 kullgass
Rock River gasskraftverk 318 USA, Wi 1953 1972 naturgass, fyringsolje
Lake Creek kraftverk 317 USA, Tx 1959 naturgass, fyringsolje
H. Wilson Sundt gasskraftverk 316 USA, Az 1955 1972 naturgass
Midt-Georgia gasskraftverk (Mid-Georgia Gocen) 316 USA, Ga 1998 naturgass
South Harper gasskraftverk 315 USA, Mo 2005 naturgass
Cardon Genevapca kraftverk 315 Venezuela 1995 naturgass, olje
Jose Batlle y Ordonoz oljekraftverk 313 Uruguay 1955 1975 fyringsolje
Commonwealth Chesapeake kraftverk 312 USA, Va 1990 1992 naturgass, fyringsolje
Naco-Nogales gasskraftverk 312 Mexico 2001 naturgass
Termofortaleza gasskraftverk 311 Brasil 2003 naturgass
Ensdorf kraftverk 310 Tyskland 1971 kull, olje
GRES-24 gasskraftverk 310 Russland 1988 1990 naturgass
Blue Spruce gasskraftverk 310 USA, Co 2003 naturgass
Noblesville gasskraftverk 309 USA, In 1950, 2003 naturgass
Kern River gasskraftverk 308 USA, Ca 1985 naturgass (kogenerasjon)
Crossroads gasskraftverk 308 USA, Ms 2002 naturgass
Tarapaca kraftverk 308 Chile 1998 kull, olje
Mol kraftverk[15] 306 Belgia 1968 kull, naturgass, dieselolje
Baroda kraftverk 305 India, Gujarat 1997 naturgass, olje
Wading River kraftverk 303 USA, NY olje
Coyote Springs II gasskraftverk 302 USA, Or 2003 naturgass
Port of Spain kraftverk 302 Trinidad og Tobago 1963 1985 naturgass, olje
Aliveri oljekraftverk 300 Hellas 1950 1969 olje
Volgograd-2 kraftverk 300 Russland 1956 naturgass, olje (mazut)
Magnitogorsk kraftverk 300 Russland 1954 kull, naturgass
Dushanzi oljekraftverk[65] 300 Kina, Xinjiang Utbygges kull
Gaotang kraftverk[32] 300 Kina 2008 naturgass, kogenerasjon
Kenitra oljekraftverk 300 Marokko 205 0,71 olje
Azito kraftverk 300 Elfenbenskysten 2000 naturgass, olje
Rehab kraftverk 300 Jordan 1995 2005 naturgass, olje
Penny's Bay kraftverk[66] 300 Kina, Hongkong olje
Yugadanavi oljekraftverk 300 Sri Lanka 2009 olje
Calgary Energy gasskraftverk 300 Canada, Ab 2003 naturgass
Lawrence County gasskraftverk 300 USA, In 2005 naturgass
Jack Watson gasskraftverk 300 USA, Ms 1962, 1970 naturgass
Tenaska Ferndale kraftverk 300 USA, Wa 1991 1994 naturgass, fyringsolje (kogenerasjon)
San Pedro de Macoris kraftverk 300 Den dominikanske republikk 2002 olje
Oakey oljekraftverk 300 Australia 2000 olje
Volgograd-3 kraftverk 296 Russland 1977 naturgass, olje (mazut)
Saratov-2 kraftverk 296 Russland 1955 naturgass
Kathalguri kraftverk 291 India, Assam 1990 1998 naturgass
Fisk Street kraftverk 289 USA, Il olje
Mount Stuart kraftverk 288 Australia 1988 kull, naturgass, olje
Murray Gill gasskraftverk 287 USA, Ks 1959 naturgass
Brooklyn Navy Yard kraftverk 286 USA, NY 1997 naturgass, olje
Tiverton gasskraftverk 285 USA, RI 2000 naturgass
Delesto-1 gasskraftverk 284 Nederland 1994 kullgass
Tomsk GRES-2 kraftverk 281 Russland 1945, 1963 kull, naturgass
Mongstad gasskraftverk 280 Norge 2009 2,3 naturgass
Petrozavodsk kraftverk 280 Russland 1971 1976 naturgass, olje (mazut)
Foshan Shakou kraftverk[67] 280 Kina, Guangzhou 2003 olje, tungolje
Johnson County kraftverk 278 USA, Tx 1996 naturgass, fyringsolje
Yucca gasskraftverk 277 USA, Az 1973, 2008 naturgass
Rathdrum kraftverk 276 USA, Id 2001 naturgass
Verso Paper kraftverk 276 USA, Me 1965, 2001 naturgass, olje, koksgass
Marbach kraftverk 275 Tyskland 1974 olje
Theodore gasskraftverk[16] 274 USA, Al naturgass
Evander Andrews kraftverk 273 USA, Id 2001 naturgass
Lieberman kraftverk 270 USA, La 1949, 1959 naturgass, olje (220 MW)
Buzzard Point kraftverk 270 USA, DC olje
Marsa oljekraftverk (B) 269 Malta 2005 olje
Gilroy gasskraftverk 269 USA, Ca 2003 naturgass
Pavana III oljekraftverk[68] 267 Honduras 2002 2005 tungolje
Novomoskovsk GRES gasskraftverk 261 Russland 1934 naturgass
Merkenich kraftverk 258 Tyskland 1960 1970 naturgass, olje
Vyborg gasskraftverk 255 Russland 1954 naturgass, olje (mazut)
Island Cogen gasskraftverk 254 Canada, Ab 2002 naturgass
Afton kraftverk 252 USA, NM 2002, 2007 naturgass, olje
Germantown kraftverk 252 USA, Wi olje
TETs-9 (Moskva-9) 250 Russland 1933, 1991 naturgass
Najing-2 gasskraftverk[32] 250 Kina 2008 naturgass, kogenerasjon
Wallingford gasskraftverk 250 USA, Ct 2001 naturgass
Paris gasskraftverk 250 USA, Tx 1989 naturgass
Wolf Hills gasskraftverk 250 USA, Va 2001 naturgass
Cambalache oljekraftverk 249 Puerto Rico 1998 olje
Rio Grande kraftverk 246 USA, NM 1958, 1972 naturgass, olje
Novi Sad kraftverk 245 Serbia 1984 naturgass, olje
Coyote Springs kraftverk (I) 245 USA, Or 1995 naturgass, olje
Brunot Island gasskraftverk 245 USA, Pa 1974 naturgass
Termoemcali kraftverk 245 Colombia 1999 naturgass, olje
Greenwood kraftverk 244 USA, Mo 1979 naturgass, olje
Pravoberezjnaja kraftverk («Høyre bredd») 244 Russland 1922 2007 naturgass, (tidl: kull)
Västerås kraftverk (nedlagt i 1992) 242 Sverige 1965 1969 kull, olje
Liberty Power kraftverk 240 Pakistan, Sind 2001 naturgass
Cockburn gasskraftverk 240 Australia 2003 naturgass
Hog Bayou gasskraftverk 237 USA, Al 2001 naturgass
Freeport gasskraftverk 236 USA, Tx 2007 naturgass
AES Los Mina gasskraftverk[69] 236 Den dominikanske republikk 2003 naturgass
Bauang La Union kraftverk[70] 235 Filippinene 1995 tungolje
Jegurupadu kraftverk 235 India, Andhra Pradesh naturgass
Termozipa kraftverk 235 Colombia 1964 1981 kull, dieselolje
George M. Sullivan gasskraftverk 234 USA, Ak 1970 1984 naturgass
Blue Lake kraftverk 233 USA, Mn olje
Kalantissa oljekraftverk 232 Sri Lanka 2003 olje
Maalaea oljekraftverk 230 USA, Hi 1991 olje
La Tablada kraftverk 230 Uruguay 1992 naturgass, olje
Rooscote gasskraftverk 229 Storbritannia 1991 naturgass
Bayboro kraftverk 227 USA, Fl olje
Aureliano Chaves gasskraftverk (Ibirite) 226 Brasil 1995 2003 naturgass
Dynergy Oakland oljekraftverk 223 USA, Ca olje
Kurgan-2 gasskraftverk (TETs 2) 222 Russland 2009 naturgass
Mulla Abdulla kraftverk 222 Irak 2007 naturgass
Port-Est kraftverk[71] 222 Réunion 2008 2010 tungolje
Hagen-Kabel gasskraftverk 220 Tyskland 1982 naturgass
Volga-2 kraftverk 220 Russland 1988, 1991 naturgass, olje (mazut)
Reliance Samalkot gasskraftverk[72] 220 India, Andhra Pradesh 2002 naturgass
Exelon Schuylkill kraftverk 216 USA, Pa olje
Bratislava gasskraftverk 215 Slovakia 1998 naturgass
Pine Bluff gasskraftverk 215 USA, Ar 2001 naturgass
Kalaeloa oljekraftverk 214 USA, Hi 1991 olje
Cromby kraftverk 214 USA, Pa olje
Perryman kraftverk 212 USA, Md olje
Werner kraftverk 212 USA, NJ olje
Mazeikiai oljekraftverk 210 Litauen 1982 olje
Ganadilla oljekraftverk 210 Spania 2005 olje
Negotino kraftverk 210 Republikken Makedonia 1978 naturgass, olje
Suwannee River kraftverk 208 USA, Fl olje
West Valley kraftverk 206 USA, Ut 2002 naturgass
Bogue oljekraftverk 205 Jamaica 1970 2003 olje
Enrique Garcia kraftverk 204 Ecuador 1997 naturgass, olje
Marshalltown kraftverk (Marshall) 202 USA, In 2 olje
Sunbong oljekraftverk[73] 200 Nord-Korea 1968 1977 1,7 dieselolje
Ungga oljekraftverk[73] 200 Nord-Korea olje
Worthington gasskraftverk 200 USA, In 2000 naturgass
Talkha kraftverk 192 Egypt 1980 naturgass, olje
Novgorod kraftverk 190 Russland 1968 kull, naturgass
French Island kraftverk 190 USA, Wi olje
Vienna Operations kraftverk (Dorchester) 183 USA, Md olje
North Pole kraftverk 180 USA, Ak 1970 2007 naturgass, olje
G. E. Turner kraftverk 180 USA, Fl olje
Reliance Kochi gasskraftverk[74] 165 India, Kerala 2001 naturgass
B. L. England kraftverk 165 USA, NJ olje
Weatherspoon kraftverk 164 USA, NC olje
Southdown gasskraftverk 163 New Zealand 1996 naturgass
677 Chesapeake kullkraftverk 163 USA, Va 1958 kull (475 MW), olje (163 MW)
Kamtsjatka-2 kraftverk 160 Russland 1985 olje (mazut)
Tiefstack gasskraftverk 156 Tyskland 2007 naturgass
Whirinaki kraftverk 155 New Zealand 2004 olje
Auburndale gasskraftverk 155 USA, Fl naturgass
West Campus gasskraftverk 150 USA, Wi 2005 naturgass
Sultana del Este kraftverk[75] 149 Den dominikanske republikk 2000 2002 tungolje
Balashi kraftverk 147 Aruba 1955 2000 olje
Cleary Flood kraftverk 146 USA, Ma olje
Nusseirat oljekraftverk 140 Palestina 2004 olje
Svanemølle kraftverk 135 Danmark 1947 1985 naturgass, olje
H. C. Ørsted kraftverk 133 Danmark 1960 1985 naturgass, olje
Stock Island kraftverk 132 USA, Fl olje
Machala gasskraftverk 130 Ecuador 2002 naturgass
Dongguan kraftvarmeverk[76] 120 Kina 2011 kull, kullgass, syngass, kogenerasjon
Suzhou gasskraftverk[32] 120 Kina, Jiangsu 2004 2008 naturgass, kogenerasjon
Ubungo kraftverk 112 Tanzania 1995 naturgass, olje
Honolulu oljekraftverk 104 USA, Hi olje
Piti oljekraftverk[77] 90 Guam 1999 tungolje
Hirgigo kraftverk (Massawa)[78] 90 Eritrea 1998 tungolje
Herning gasskraftverk 89 Danmark 1982 naturgass
Limbe kraftverk 85 Kamerun 2004 tungolje
Hillerød gasskraftverk 77 Danmark 1991 naturgass
Kipevu II kraftverk[78] 74 Kenya 2002 tungolje
Hjørring gasskraftverk 60 Danmark 1996 naturgass
Helsingør gasskraftverk 57 Danmark 1993 naturgass
North Sound kraftverk[79] 53 Caymanøyene 2000 2007 dieselolje
Nuuk kraftverk[80] 22 Grønland 1969 1975 dieselolje

Se også rediger

Noter rediger

 1. ^ Vedtatt nedlagt i 2015.

Referanser rediger

 1. ^ EPPO – «Oil industry conversions», tabellen «Calorific value of fuels» omtrent midt på siden, og spesielt tabellen «Energy values» litt nedenfor midten.
 2. ^ The Engineering Toolbox – «Fuels – Higher Calorific Values», tabellen har energiinnhold for alle fossile brenseltyper.
 3. ^ Natural Gas Supply Association – «Natural Gas and the Environment» Arkivert 3. mai 2009 hos Wayback Machine.: «Natural gas is the cleanest of all the fossil fuels. Composed primarily of methane, the main products of the combustion of natural gas are carbon dioxide and water vapor, the same compounds we exhale when we breathe. Coal and oil are composed of much more complex molecules, with a higher carbon ratio and higher nitrogen and sulfur contents. This means that when combusted, coal and oil release higher levels of harmful emissions, including a higher ratio of carbon emissions, nitrogen oxides (NOx), and sulfur dioxide (SO2).»
 4. ^ ORNL – «Bioenergy Conversion Factors» Arkivert 27. september 2011 hos Wayback Machine., tabellen «Carbon content of fossil fuels and bioenergy feedstocks» helt nederst viser karboninnholdet per terrajoule energi.
 5. ^ Engineering Toolbox – «Combustion Fuels – Carbon Dioxide Emissions», ref høyre kolonne i tabellen.
 6. ^ EPA – «Natural Gas» > Air Emissions: «At the power plant, the burning of natural gas produces nitrogen oxides and carbon dioxide, but in lower quantities than burning coal or oil.».
 7. ^ IFEU Arkivert 12. oktober 2015 hos Wayback Machine. – studie av moderne kullkraftverk i Hamburg-Moorburg, som slipper ut tre ganger mer CO2 per energienhet produsert, sammenliknet med et moderne gasskraftverk. Side 3-4.
 8. ^ Se det amerikanske miljøverndepartementets tall for utslipp fra kraftverk som fyrer med henholdsvis naturgass, olje og kull under avsnittene «Environmental impacts».
 9. ^ a b c d China Energy Data, Statistics and Analysis - «China, Electricity». Besøkt 16. juni 2010.
 10. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u «Principal Thermal Power Plants (1,000MW or greater)». FEPC. udatert. Besøkt 23. januar 2010. 
 11. ^ a b TEPCO Arkivert 19. mars 2011 hos Wayback Machine..
 12. ^ a b c d e «EGAT Power Plants». EGAT. 2009. Arkivert fra originalen 7. april 2010. Besøkt 9. mars 2010. 
 13. ^ Texas Flyer. «W. A. Parish Electric Generating Station», besøkt 15. januar 2010.
 14. ^ a b «Sichuan Coal Group Introduced GE Unit for CBM/CMM Power Generation» - Coal Info, 24. februar 2009.
 15. ^ a b c d e f g h i j k l «Generating facilities». Electrabel. 2009. Arkivert fra originalen 20. mai 2010. Besøkt 25. januar 2010. 
 16. ^ a b c Alabama Power - Plants Arkivert 17. september 2010 hos Wayback Machine..
 17. ^ Installert kapasitet 1 020 MW ved Ravenswood 1, 2 og 4, pluss 980 MW ved Ravenswood 3 («Big Allis»). Snitteffekten gjennom året er 2.485 MW.
 18. ^ a b c d Tatenergo Arkivert 2. januar 2009 hos Wayback Machine. - oversikt over produksjon og kraftverk.
 19. ^ a b Wien Energie Arkivert 14. desember 2010 hos Wayback Machine. - presentasjon av kraftmarkedet i Wien (21. april 2009), besøkt 25. januar 2010.
 20. ^ a b c d e f g h i «Oversikt over statsselskapets varmekraftverk». CFE. 2009. Besøkt 23. januar 2010. [død lenke]
 21. ^ a b Georgia Power - Facts & Figures Arkivert 1. juni 2012 hos Wayback Machine..
 22. ^ Industcards Arkivert 18. desember 2009 hos Wayback Machine. - «CCGT Plants in Southern Mexico».
 23. ^ Fullt navn: Plant Victor J. Daniel Jr.
 24. ^ a b c d «Fast Facts, slide 4» (PDF). KoWePo. udatert. Besøkt 23. januar 2010. [død lenke]
 25. ^ AES Corp ⇒ Qatar Arkivert 5. februar 2010 hos Wayback Machine. (2009), besøkt 25. januar 2010.
 26. ^ a b c d e f g h i j «Referanselste» (PDF). Innospin AG, Tyskland. udatert. Arkivert fra originalen (PDF) 18. oktober 2015. Besøkt 1. juli 2010. 
 27. ^ a b c d e f g h i j k l m n o «Power and Energy». China National Technology Import & Export Corp. 2004. Arkivert fra originalen 25. oktober 2009. Besøkt 16. juni 2010. 
 28. ^ a b c d e f g «Electricity Restructuring in China: The Elusive Quest for Competition». Russell Pitman og Vanessa Zhang, USAs justisdepartement. april 2008. Besøkt 31. august 2010. 
 29. ^ a b Power Projects - Tata Power. Besøkt 25. august 2010.
 30. ^ «Bidadi Combined Cycle Power Plant» Arkivert 10. mars 2010 hos Wayback Machine. - Karnataka Power.
 31. ^ a b c d e f g h i j «European fossil fuel power station database» (PDF). SEI, New York. 1996. Besøkt 25. januar 2010. 
 32. ^ a b c d e f «Chinese Utility Plans - samples». McIlvaines Co. 2006. Besøkt 23. januar 2010. 
 33. ^ Aqua Tech Arkivert 16. august 2009 hos Wayback Machine. Project ENEL La Spezia, besøkt 25. januar 2010.
 34. ^ Hubco - Plant Detalis Arkivert 4. april 2010 hos Wayback Machine., offisiell hjemmeside, besøkt 13. juni 2010.
 35. ^ Gulf Power - Plants Arkivert 11. januar 2010 hos Wayback Machine..
 36. ^ Chuden Arkivert 20100615092609 hos WebCite.
 37. ^ Industcards Arkivert 18. desember 2009 hos Wayback Machine. oppgir kraftverket feilaktig til Tennessee. Det ligger i Lowndes County, Mississippi.
 38. ^ «Entergy Arkansas to purchase Ouachita Power Facility» - Arkansas News, 31. juli 2007.
 39. ^ Entergy Investor Guide 2009 Arkivert 17. oktober 2015 hos Wayback Machine., side 41.
 40. ^ a b c New Strait Times - «http://www.encyclopedia.com/doc/1P1-82573487.html», 28. nov 2000.
 41. ^ FN CDM Zhumadian Zhongyuan CCPP - UNFCCC «Project Description», 14. august 2009.
 42. ^ FN CDM Zhumadian Zhongyuan oversikt - UNFCCC, 2009.
 43. ^ a b c Answers.com
 44. ^ «Cilegon Gas Turbine Combined-Cycle (GTCC) Power Plant, Indonesia». Power Technology (2004), besøkt 24. januar 2010.
 45. ^ Power Operational Projects Arkivert 6. desember 2010 hos Wayback Machine. - Lanco Group. Besøkt 25. august 2010.
 46. ^ China Resource Power Arkivert 1. juni 2009 hos Wayback Machine..
 47. ^ Fullt navn: Kinder Morgan Power Jackson Facility.
 48. ^ Jhabua Coal-based Project - Process Register. Besøkt 26. august 2010.
 49. ^ Også kalt Cordova energisenter - Cordova Energy Center.
 50. ^ High Bridge Plant Arkivert 5. desember 2010 hos Wayback Machine. - Xcel Energy.
 51. ^ Også kalt Osprey energisenter - Osprey Energy Center.
 52. ^ Rvierside Plant Arkivert 5. desember 2010 hos Wayback Machine. - Xcel Energy.
 53. ^ Cunningham Plant Arkivert 5. februar 2010 hos Wayback Machine. - Xcel Energy.
 54. ^ Jones Station Arkivert 5. februar 2010 hos Wayback Machine. - Xcel Energy.
 55. ^ Nichols Station Arkivert 5. februar 2010 hos Wayback Machine. - Xcel Energy.
 56. ^ AES Corp → Oman Arkivert 7. juni 2010 hos Wayback Machine. (2009), besøkt 25. januar 2010.
 57. ^ Yangpu Economic Development Zone Arkivert 28. oktober 2005 hos Wayback Machine., Hainans provinsregjering.
 58. ^ Plant X Arkivert 5. februar 2010 hos Wayback Machine. - Xcel Energy.
 59. ^ Industcards Arkivert 25. april 2010 hos Wayback Machine. - «Diesel and Gas-Engine Power Plants in China»
 60. ^ Vemagiri Power Generation Arkivert 4. september 2010 hos Wayback Machine. - GMR Energy. Besøkt 25. august 2010.
 61. ^ Rajahmundry Ltd Arkivert 27. mai 2011 hos Wayback Machine. - GMR Energy. Besøkt 25. august 2010.
 62. ^ Termica Milazzo Arkivert 9. mai 2009 hos Wayback Machine., Edison (2009), besøkt 25. januar 2010.
 63. ^ a b AES Corp → Pakistan Arkivert 5. april 2010 hos Wayback Machine. (2009), besøkt 25. januar 2010.
 64. ^ AES Corp. ⇒ Dominican Republic Arkivert 5. februar 2010 hos Wayback Machine., 2009), besøkt 25. januar 2010.
 65. ^ «Outstanding Achievements». Northwest Electric Power Design Institute. 2007. Arkivert fra originalen 5. desember 2010. Besøkt 16. juni 2010. 
 66. ^ CLP Group Arkivert 28. desember 2010 hos Wayback Machine. - «Assets». Besøkt 14. juni 2010.
 67. ^ Alstom[død lenke] - «Long-term service agreement for Foshan power plant, China».
 68. ^ Industcards Arkivert 1. september 2016 hos Wayback Machine. - «Diesel and Gas-Engine Plants in Central America».
 69. ^ AES Corp. ⇒ Dominican Republic Arkivert 5. februar 2010 hos Wayback Machine. (2009), besøkt 25. januar 2010.
 70. ^ Industcards Arkivert 17. januar 2010 hos Wayback Machine. - «Diesel and Gas-Engine Power Plants in the Philippines».
 71. ^ Industcards Arkivert 18. desember 2009 hos Wayback Machine. - «Diesel and Gas-Engine Power Plants in Madagascar & Réunion».
 72. ^ Samalkot & Goa Power project Arkivert 19. juni 2010 hos Wayback Machine. - Reliance Power. Besøkt 25. august 2010.
 73. ^ a b FAS.org - «North Korea, Energy and Power», besøkt 29. januar 2010.
 74. ^ Kochi Power project Arkivert 22. juni 2010 hos Wayback Machine. - Reliance Power. Besøkt 25. august 2010.
 75. ^ Industcards Arkivert 27. april 2010 hos Wayback Machine. - «Diesel and Gas-Engine Power Plants in Cuba, the Domincan Republic and Jamaica».
 76. ^ NuCoal Energy - «China to be Site of First Commercial Implementation of TRIG Coal Gasifier», 19. september 2009.
 77. ^ Industcards Arkivert 27. april 2010 hos Wayback Machine. - «Diesel and Gas-Engine Power Plants in Oceania»
 78. ^ a b Industcards Arkivert 28. februar 2010 hos Wayback Machine. - «Diesel and Gas-Engine Power Plants in Africa».
 79. ^ Industcards Arkivert 22. november 2009 hos Wayback Machine. - «Diesel and Gas-Engine Power Plants in the Caribbean - other countries».
 80. ^ Industcards Arkivert 18. desember 2009 hos Wayback Machine. - «Diesel and Gas-Engine Power Plants in the Faroe Islands & Greenland».

Eksterne lenker rediger