Aktor, også kalt anklager eller offentlig anklager, er betegnelser på den personen som representerer påtalemyndigheten i en straffesak.[1] Aktor er ikke i seg selv et yrke, men en rolle man har under en rettssak. Det finnes ulike ordninger for hvem som er aktor. I mange land er det imidlertid slik at bestemte jurister har det å være offentlig anklager som sin primære arbeidsoppgave. I Skandinavia og Tyskland brukes betegnelsen statsadvokat om en høyere embedsmann som har som yrke å representere påtalemyndigheten, og statsadvokat brukes gjerne som oversettelse av tilsvarende stillinger i andre land.

Ralph Albrecht aktorerer under Nürnbergprosessen

I Norge kan personer med følgende stillinger i kraft av sin stilling opptre som aktor: Riksadvokaten, statsadvokater, samt alle jurister ansatt i politiet (politifullmektiger, politiadvokater samt politiinspektører som er jurister).[2] I de fleste tingrettssaker, dvs. på laveste nivå, er det normalt jurister ansatt i politiet som opptrer som aktorer. I høyere domstoler, og i mer alvorlige saker, opptrer som regel statsadvokater som aktorer. Riksadvokaten kan i sjeldne og prinsipielt viktige tilfeller opptre som aktor i Høyesterett.

Referanser

rediger
  1. ^ Straffeprosessloven § 67 Se femte ledd, nest siste punktum.
  2. ^ Straffeprosessloven § 64 Se § 64 til § 67.