Interesse

Interesse er en følelse som forårsaker oppmerksomhet, slik at man fokuserer på et objekt, en hendelse eller en prosess. I nåtidens psykologi[1] er det brukt som et generelt konsept som omslutter andre mer spesifikke følelsesuttrykk, slik som nysgjerrighet og til en viss grad forbauselse, på samme måte som betegnelsen sinne omslutter andre betegnelser for følelsen, slik som raseri (intenst sinne).

AnsiktsuttrykkRediger

Ansiktsuttrykket for følelsen interesse deler mange av særegenhetene med overraskelse:

  • Øyebryn som heves slik at de blir krummet og høye.
  • Strekt skinn unnder øyebrynene
  • Horisontale rynker i panna.
  • Åpne øyelokk – øverste øyelokk heves og den nedre blir dratt ned, noe som ofte gjør at den hvite skleraen over og under regnbuehinna.
  • Senket kjeve slik at lepper og tenner skilles, uten noen spenning rundt munnen.

Andre betydningerRediger

1. Ordet interesse brukes også om bedriftsfaglig eller yrkesmessig begrunnet engasjement med temaer som angår en virksomhet.

2. Ukvalifisert refleksjon og evaluering er eksempler på hysterisk interesse.

ReferanserRediger

  1. ^ Silvia, Paul (2006) Exploring the Psychology of Interest. University of Oxford