Ytre Sandviken (Bergen)

Ytre Sandviken er et strøk i Bergen lengst nord i Bergenhus bydel, som strekker seg fra Munkebotselven (grense mot strøket Sandviken) i sør til den tidligere kommunegrensen (til 1972) mot Åsane i nord. Det er det nordligste strøket i bydelen Bergenhus. Ytre Sandviken er en del av Sandviken som er delt i to. Indre Sandviken i sør og Ytre Sandviken i nord. Indre Sandviken omfatter området fra den gamle bygrensen (til 1877) ved Muleelven i sør, til elven i Munkebotn i nord.

Her ligger blant annet det psykiatriske Sandviken sykehus, det kulturhistoriske Gamle Bergen Museum, Norges Handelshøyskole, Hellen skole, Lønborg videregående skole, Hatleberg studenthjem, Røde kors sykehjem, Hellen fort, badeplassen Helleneset og Biskopshavn kirke. Hovedveien gjennom området er Helleveien. Her lå også den gamle gården Hellemyren fra Amalie Skrams roman Hellemyrsfolket.

Strøket ble innlemmet i Bergen i 1877, og omfatter 15 grunnkretser fra Lønborg til Neevengården med til sammen 6 360 innbyggere 1. januar 2012 og et areal på 2,32 km².

I Ytre Sandviken ligger det friluftmuseet Gamle Bergen Museum ved lyststedet, Elsero og badeplassen, Sandviken sjøbad. Ovenfor dette i øst ligger Sandviken sykehus. Herfra går Munkebotn oppover fjellsiden forbi Sandviksbatteriet, og videre til Sandviksfjellet. Nordover i strøket ligger boligområdene Nyhavn, Moldbakken, Jægermyren, Jægerbakken, Breiviken med Norges Handelshøyskole, Hatleberg studenthjem, idrettsanlegget Stemmemyren, Skytterveien og Øyjorden. Biskopshavn med Biskopshavn kirke, barneskolen Hellen skole og like ved siden av ligger Røde kors sykehjem. Solbakken og Eikebakken ligger på oppsiden av hovedveien mens Eikeviken ligger ned mot sjøen. Hellen festning med flott utsikt over innseilingen til Bergen ligger like nedenfor Øyjordsfjellet og like overfor Marias Minde tilhørende St. Franciskus Xaveriussøstrene. Hellen med badeplassen Helleneset og Lønborg, og Lønborg videregående skole. Her lå også den gamle gården Hellemyren fra Amalie Skrams roman Hellemyrsfolket. Hovedveien gjennom området heter Helleveien og ender opp ved den gamle bygrensen nord for Lønborg.

HistorieRediger

Området Sandviken var opprinnelig en eiendom. Den ble utskilt fra Bergen i 1561. Bergen kommune kjøpte Sandviken tilbake, og ble innlemmet i Bergen by 1.januar 1877. Før dette hørte hele Sandviken til herredet Bergen landdistrikt.

LevekårsoneRediger

Ytre Sandviken utgjør en av kommunens 51 levekårsoner, og har da navnet Hellen. Den omfatter 15 grunnkretser fra Lønborg til Neevengården med til sammen 6 589 innbyggere 1. januar 2015 og et landareal på 2,32 km².

ReferanserRediger


  • Kartbok for Bergen - Utgitt av Bergens Tidende 2002. ISBN82-992152-6-9
  • Ytre Sandviken – Fra Hellemyrsfolket til moderne bydel utgitt av: Bodins forlag 2012 ISBN 978-82-7128-654-5