Nonne

kvinnelig medlem av et kloster

En nonne er en kvinne som har viet seg til et religiøst liv. Betegnelsen blir oftest forbundet med kvinner som har avlagt klosterløftene i en religiøs orden innen den romersk-katolske kirken der en finner flertallet av kristne nonner. Det finnes imidlertid også nonner innen den ortodokse, den anglikanske og den evangelisk-lutherske kirken samt innen ikke-kristne religioner, for eksempel buddhismen, der ordensvesenet også er omfattende, jainismen og taoismen.

Katolske nonner i arbeid i klosteret, malt av Henriette Browne i 1829. Nonnenes tradisjonelle ordensdrakter stammer fra europeisk middelaldermote. Varianten av hodelin på bildet kalles cornette på engelsk.
Tre buddhistiske nonner foran et alter i et buddhisttempel i Kina 2004.

Betegnelser

rediger

På mange språk bruker en ofte betegnelsen nonne om kvinner som lever et kontemplativt liv i kloster, mens de som lever et apostolisk liv i en apostolisk orden, kalles «religiøse søstre» eller bare «søstre». En kan finne begge former for religiøst liv innenfor en og samme kristne orden, for eksempel hos Dominikanerordenen, som i Oslo har nonner i Lunden kloster og søstre på Katarinahjemmet. Overhodet for et nonnekloster kalles abbedisse, som tilsvarer en abbed i et munkekloster, men som ikke har rett til å utøve prestelig virksomhet. Både nonner og andre søstre tiltales som søster; overhodet for et hus tiltales normalt som moder eller moder superior.

Selvet ordet nonne kommer av det latinske nonna, en hunkjønnsform av nonnus, det vil si «munk», som opprinnelig var en tiltaleform for eldre personer. Nonna kunne også bety «dadda» på barnespråk.

Kjente nonner

rediger

Se også

rediger

Eksterne lenker

rediger