Åsane

bydel i Bergen

Åsane var tidligere en kommune i Hordaland og er nå en bydel i Bergen, nord for byens sentrum og er den nordligste bydelen. Bydelen har samme grenser som den tidligere kommunen. Eidsvåg var kommunesenter frem til innlemmelsen i Bergen 1. januar 1972. Åsane kommune hadde da 19 205 innbyggere.

Åsane

Kart over Åsane

LandNorges flagg Norge
FylkeVestland
ByBergen
StatusBydel
InnbyggernavnÅsabu
Areal68,82 km²
Befolkning41 788 (2021)
Bef.tetthet607 innb./km²
Kart
Åsane
60°27′49″N 5°19′19″Ø

Åsane grenser til Bergenhus bydel i sør og Arna bydel i sørøst, og er ellers omgitt av kommunene Askøy i vest, Alver i nord og nordvest og Osterøy i nordøst. og går gjennom Åsane. Omtrent midt i bydelen ligger fjellet Veten. Lokalavisen heter Åsane Tidende.

Åsane hadde 41 788 innbyggere 1. januar 2021.[1] Arealet er 68,82 km² landareal og 2,14 km² ferskvann. Befolkningstettheten for hele bydelen samlet er på 600 innbyggere pr. km² landareal.

Tettbebyggelsen som inngår i tettstedet Bergen er konsentrert om kyststripen fra grensen mot Bergenhus bydel ved Lønborg i sør, rundt Eidsvågen og langs Byfjorden nordover til Hordvik, samt det meste av Sentrale Åsane (området sør for Veten). Den deles gjerne inn i mindre områder som Eidsvåg, Ervik, Åstveit, Tertnes, Morvik, Mjølkeråen, Salhus, Hordvik, Nyborg, Flaktveit, Rolland og Ulset. I kjerneområdet ligger blant annet Åsane Storsenter, IKEA, Gullgruven senter, Åsane Byggsenter, Vestlandshallen, Åsanehallen, Åsane stadion, Åsane kirke, U. Pihl videregående skole og Åsane videregående skole. I Eidsvåg ligger Eidsvåg kirke og Eidsvåg båtlags marina, på Åstveit ligger Bergen golfklubbs bane, og på Tertnes ligger Tertnes videregående skole. Ved Hordvik ligger fabrikken til Rolls-Royce Marine, Tellevik kystfort og Nordhordlandsbrua, og i Salhus ligger Norsk Trikotasjemuseum og Salhus kirke.

De øvrige deler av bydelen består for det meste av høyfjell, skog, ferskvann, jordbruksland og mer og mindre spredtbebygde områder. Det gjelder særlig Jordal, Hjortland, Blindheim og Dalabygda, mens Breistein og Hylkje derimot har tettbebyggelse som inngår i tettstedet Hylkje. Ved Breistein tilrettelegges det nå for storstilt utbygging av bolig- og næringsområder, og etablering av et nytt bydelssenter og videregående skole nær Bergen fengsel, Norsk lærerakademi, Vestlandsheimen, Bergen Travpark, Haukås skole og Eikås motorsportsenter som alle ligger i området. Fra Breistein er det fergeforbindelse til ValestrandsfossenOsterøy. På Hylkje ligger Åsane Folkehøgskole, og på Saurås i Dalabygda like nord for Nyborg ligger Åsane gamle kirke.

Historie

rediger
 
Minnebauta falne under andre verdenskrig i Åsane
 
Steinbuer på Saurås

Åsane er prestegjeld og sokn i Åsane prosti. Åsane fikk status som annekssokn under Hamre prestegjeld 1871, og ble utskilt som eget prestegjeld i 1956. Eidsvåg og Salhus ble skilt ut fra Åsane 1982. Den første Åsane kirke ble antakelig reist i tre i løpet av middelalderen. Den nåværende steinkirken ble innviet i 1795, men brant ned i 1992. En ny kirke, Åsane nye kirke, ble reist ved Åsane senter i 1993, og den gamle ble gjenreist som Åsane gamle kirke to år etter. Salhus kirke ble innviet i 1924.

Åsane hørte tidligere til Hammer herred, men ble egen kommune i 1904. Noen av gårdene som en skulle tro naturlig ville høre til Åsane, ble ikke med i den nye kommunen fra starten. Det var gårdene Breistein, Hylkje og Salhus, de ble overført til Åsane i 1914. Hordvikgårdene og Tellevik ventet helt til 1938 før de ble med i Åsane kommune.

Åsane fikk allerede i 1937 golfbaneÅstveit. Utover siste halvdel av 1900-tallet endret Åsane karakter fra den bygdekommunen den hadde vært til å bli et handelssentrum med store kjøpesentra og et bymessig preg. Fra 1900 og frem til i dag, har folketallet steget fra rundt to tusen til nærmere førti tusen innbyggere.

Under andre verdenskrig opprettet tyskerne to fangeleirer for russiske krigsfanger i Åsane. Disse var lokalisert på Saurås og på Liarinden. Tyskerne bygget også et kystfort, Tellevik kystfort, som var en del av Festung Bergen.

Se også: Liste over ordførere i Åsane kommune.

Kommunikasjon

rediger

Fra 1786 sørget Den Trondhjemske postvei for fast postsamband mellom Bergen og Trondheim. Denne gikk gjennom Åsane, og deler av strekningen er i dag bevart og brukes som turvei.

I tidligere tider var hovedferselsåren fjordene, og fjordabåtene gikk til de fleste bygdene, med Salhus som trafikknutepunkt. I 1920-årene begynte så smått rutebiltrafikken over Munkebotn til byen. I 1930-årene kom veien rundt Eidsvågneset, og i 1958 kom Eidsvågstunnelen, finansiert med bompenger. Utover i 1970-årene sto trafikken i stampe i rushtiden og det ble klart at nye veier måtte komme. I midten av 1980-årene ble motorveien til Vågsbotn åpnet.

Nordhordlandsbrua forbinder Bergen kommune sammen med Alver kommune. Broen kommer i land på Hordvik, og er en del av Europavei 39.

Åsane terminal er bussterminal og trafikk-knutepunkt i bydelen. Herifra går det lokalbusser innad i Bergen kommune. Det er også stoppested for rutebusser fra Bergen til Nordhordland, Sogn og Fjordane, Ålesund, Lillehammer og Trondheim. I forbindelse med Åsane terminal er det også drosje-holdeplass.

Geografi

rediger
 
Flaktveit i Åsane sett fra Vareggen med Veten i bakgrunnen til venstre

Det finnes flere fjelltopper i Åsane, disse er:

I Åsane er det også flere steder det er mulighet for å bade. Disse er:

Attraksjoner

rediger

Grunnkretser

rediger

Bydelen Åsane består av 50 grunnkretser som omfatter delområdene Eidsvåg, Tertnes-Salhus og Åsane. Eidsvåg og Tertnes-Salhus utgjorde sammen bydelen Eidsvåg/Salhus før den ble slått sammen med bydelen Åsane til nåværende Åsane bydel i året 2000.

Nummer Grunnkrets Folketall 1.1.2015[2] Landareal km² Ferskvann km² Delområde Levekårsone[3] Kirkesogn Skolekrets Valgkrets
12010701 Fagerdalshøgda 904 0,29 0 Eidsvåg Eidsvåg Eidsvåg Eidsvåg 1-10 Eidsvåg
12010702 Eidsvågneset 712 0,25 0 Eidsvåg Eidsvåg Eidsvåg Eidsvåg 1-10 Eidsvåg
12010703 Eidsvågskogen 616 0,41 0 Eidsvåg Eidsvåg Eidsvåg Eidsvåg 1-10 Eidsvåg
12010704 Tømmervågen 733 0,71 0,01 Eidsvåg Eidsvåg Eidsvåg Eidsvåg 1-10 Eidsvåg
12010705 Eidsvåg 174 0,54 0,04 Eidsvåg Eidsvåg Eidsvåg Eidsvåg 1-10 Eidsvåg
12010706 Jordalen 130 6,93 0,45 Eidsvåg Eidsvåg Eidsvåg Eidsvåg 1-10 Eidsvåg
12010707 Selvik 167 2,62 0,21 Eidsvåg Eidsvåg Eidsvåg Kalvatræet 1-7, Åstveit 8-10 Eidsvåg
12010708 Ervik 911 1,46 0,06 Eidsvåg Eidsvåg Eidsvåg Kalvatræet 1-7, Åstveit 8-10 Eidsvåg
12010709 Åstveit 666 0,97 0,03 Eidsvåg Eidsvåg Eidsvåg Kalvatræet 1-7, Åstveit 8-10 Eidsvåg
12010801 Tertnes 1 517 1,00 0,04 Tertnes-Salhus Morvik Eidsvåg Tertnes 1-7, Åstveit 8-10 Tertnes
12010802 Danmarksneset 1 286 0,62 0 Tertnes-Salhus Morvik Eidsvåg Tertnes 1-7, Åstveit 8-10 Tertnes
12010803 Kvernevikstemma 581 0,19 0 Tertnes-Salhus Morvik Eidsvåg Tertnes 1-7, Åstveit 8-10 Tertnes
12010804 Morvik 917 0,40 0 Tertnes-Salhus Morvik Eidsvåg Tertnes 1-7, Åstveit 8-10 Tertnes
12010805 Morvikbotnane 604 0,62 0 Tertnes-Salhus Morvik Eidsvåg Haukedalen 1-7, Blokkhaugen 8-10 Tertnes
12010806 Kringstølen 1 535 0,77 0 Tertnes-Salhus Morvik Salhus Mjølkeråen 1-10 Tertnes
12010807 Lokketo 823 0,37 0 Tertnes-Salhus Morvik Salhus Mjølkeråen 1-10 Mjølkeråen
12010808 Toppe 1 060 0,22 0 Tertnes-Salhus Mjølkeråen Salhus Mjølkeråen 1-10 Mjølkeråen
12010809 Slettestølen 993 0,46 0 Tertnes-Salhus Mjølkeråen Salhus Mjølkeråen 1-10 Mjølkeråen
12010810 Hitland 78 2,86 0,06 Tertnes-Salhus Mjølkeråen Salhus Mjølkeråen 1-10 Mjølkeråen
12010811 Mjølkeråen 559 1,52 0,01 Tertnes-Salhus Mjølkeråen Salhus Mjølkeråen 1-10 Mjølkeråen
12010812 Salhus 872 0,81 0 Tertnes-Salhus Mjølkeråen Salhus Salhus 1-7, Mjølkeråen 8-10 Salhus
12010813 Søre Toppe 262 1,84 0,02 Tertnes-Salhus Mjølkeråen Salhus Mjølkeråen 1-10 Mjølkeråen
12010901 Hordvik 2 065 2,96 0 Åsane Hordvik Salhus Hordvik 1-7, Mjølkeråen 8-10 Hordvik
12010902 Veten 490 4,51 0,01 Åsane Hordvik Salhus Hordvik 1-7, Mjølkeråen 8-10 Hordvik
12010903 Hylkje 1 036 1,48 0 Åsane Breistein Åsane Haukås 1-7, Kyrkjekrinsen 8-10 Haukås
12010904 Almås 325 2,29 0 Åsane Breistein Åsane Haukås 1-7, Kyrkjekrinsen 8-10 Haukås
12010905 Haukås 313 3,55 0,12 Åsane Breistein Åsane Haukås 1-7, Kyrkjekrinsen 8-10 Haukås
12010906 Breistein 896 3,02 0,01 Åsane Breistein Åsane Haukås 1-7, Kyrkjekrinsen 8-10 Haukås
12010907 Blindheim 818 6,02 0,31 Åsane Nyborg Åsane Kyrkjekrinsen 1-10 Nyborg
12010908 Vågsbotn 992 0,55 0,04 Åsane Nyborg Åsane Kyrkjekrinsen 1-10 Nyborg
12010909 Dalabygda 415 5,40 0,42 Åsane Nyborg Åsane Kyrkjekrinsen 1-10 Nyborg
12010910 Ulset 610 1,58 0,01 Åsane Nyborg Åsane Kyrkjekrinsen 1-10 Nyborg
12010911 Skinstø 1 406 0,62 0 Åsane Haukedal Åsane Haukedalen 1-7, Blokkhaugen 8-10 Haukedalen
12010912 Haukedal 1 416 0,57 0 Åsane Haukedal Åsane Haukedalen 1-7, Blokkhaugen 8-10 Haukedalen
12010913 Prestestien 1 009 0,21 0 Åsane Haukedal Åsane Ulsetskogen 1-7, Blokkhaugen 8-10 Haukedalen
12010914 Fossekleiva 536 0,20 0 Åsane Haukedal Åsane Ulsetskogen 1-7, Åstveit 8-10 Haukedalen
12010915 Blokkhaugen 868 0,34 0 Åsane Haukedal Åsane Ulsetskogen 1-7, Blokkhaugen 8-10 Haukedalen
12010916 Åstveitskogen 994 0,54 0 Åsane Haukedal Åsane Ulsetskogen 1-7, Åstveit 8-10 Haukedalen
12010917 Kollåsen 1 045 0,59 0,01 Åsane Rolland Åsane Rolland 1-7, Blokkhaugen 8-10 Rolland
12010918 Rolland 826 0,30 0 Åsane Rolland Åsane Rolland 1-7, Blokkhaugen 8-10 Rolland
12010919 Storåsen 809 0,36 0 Åsane Rolland Åsane Rolland 1-7, Blokkhaugen 8-10 Rolland
12010920 Åmundsdalen 960 0,40 0 Åsane Rolland Åsane Rolland 1-7, Blokkhaugen 8-10 Rolland
12010921 Litleåsen 256 0,45 0,10 Åsane Rolland Åsane Kyrkjekrinsen 1-10 Nyborg
12010922 Li 1 004 0,37 0 Åsane Flaktveit Åsane Li 1-7, Kyrkjekrinsen 8-10 Nyborg
12010923 Flaktveit 721 0,26 0 Åsane Flaktveit Åsane Li 1-7, Kyrkjekrinsen 8-10 Nyborg
12010924 Flaktveitrinden 421 0,18 0 Åsane Flaktveit Åsane Li 1-7, Kyrkjekrinsen 8-10 Nyborg
12010925 Flaktveittræet 1 408 0,32 0 Åsane Flaktveit Åsane Flaktveit 1-7, Breimyra 8-10 Nyborg
12010926 Bekkjarkrokane 506 0,13 0 Åsane Flaktveit Åsane Flaktveit 1-7, Breimyra 8-10 Nyborg
12010927 Flaktveitleitet 1 955 0,47 0 Åsane Flaktveit Åsane Flaktveit 1-7, Breimyra 8-10 Nyborg
12010928 Hjortland 377 5,29 0,18 Åsane Gullfjellet Åsane Flaktveit 1-7, Breimyra 8-10 Nyborg
Åsane bydel 40 577 68,82 2,14

Demografi og levekår

rediger

Bydelen Åsane er inndelt i ni levekårsoner, med unntak for grunnkretsen Hjortland som inngår i levekårsonen Gullfjellet (se Arna). For detaljer om hvilke grunnkretser som inngår i hver levekårsone, se tabell i avsnittet Grunnkretser.

Tabellen viser samlet levekårsindeks for hver levekårsone i Åsane bydel i 2011, folketall i 2011 og 2015 og prosentvis befolkningsendring, prosentvis aldersfordeling og andel ikke-vestlige innvandrere i hver sone. Lav verdi på levekårindeksen indikerer gode levekår. Indeksen baseres på følgende 11 indikatorer: 1. Sosialhjelp til unge 2. Barnevernstilfeller 3. Utdanningsnivå 4. Bruttoinntekt 5. Barnefattigdom 6. Barneflytting ut av området 7. Kommunale boliger 8. Kriminalitet 9. Uførepensjon 10. Sykefravær og 11. Dødelighet.[4]

Levekårsone Levekårindeks1 Folketall 2011 Folketall 20152 +/- 0-5 år 6-15 år 16-19 år 20-44 år 45-66 år 67+ år Innvandrerandel
Hordvik 3,3 2 263 2 555 12,9 8,0 16,2 7,1 35,8 25,4 7,5 1,9
Breistein 6,4 2 459 2 570 4,5 8,8 17,4 6,4 36,1 22,3 9,1 3,0
Nyborg 6,8 2 589 2 835 9,5 8,6 16,0 5,9 33,7 24,0 11,9 9,3
Flaktveit 7,2 6 150 6 015 −2,2 8,0 13,9 5,5 33,5 30,8 8,4 9,9
Rolland 4,0 3 927 3 896 −0,8 8,4 13,5 5,4 31,5 29,1 12,1 5,4
Haukedal 6,0 6 177 6 229 0,8 6,8 11,3 5,7 28,2 30,3 17,6 5,3
Mjølkeråen 7,5 3 613 3 824 5,8 7,6 11,2 6,1 33,6 28,4 13,1 7,8
Morvik 3,9 7 030 7 263 3,3 7,1 12,3 5,9 30,1 29,5 15,2 2,7
Eidsvåg 4,4 4 939 5 013 1,5 8,6 14,7 5,6 34,7 23,9 12,5 3,3
Åsane bydel3 39 147 40 200 2,7 7,8 13,5 5,8 32,3 27,9 12,6 5,5
Bergen kommune 260 392 275 112 5,7 7,6 11,7 5,0 37,9 25,4 12,3 7,3
  • 1Jo lavere verdi sonen har på indeksen, jo bedre er levekårene.
  • 2Alle tall i tabellen er for 2011, med unntak av kolonnen Folketall 2015, som viser oppdatert folketall og befolkningsutviklingen i hver sone de siste 4 år sammenlignet med kolonnen Folketall 2011.
  • 3Ikke medregnet grunnkretsen Hjortland.

Åsane bydel har 11,3 % av den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen i Bergen kommune, og 15,0 % av den totale folkemengden i kommunen, ikke medregnet grunnkretsen Hjortland (2011).

Åsanes andel av kommunens befolkning etter alder (2011):

Alder Antall Andel %
0-5 år 3 059 15,4
6-15 år 5 284 17,3
16-19 år 2 288 17,5
20-44 år 12 654 12,8
45-66 år 10 926 16,5
67+ år 4 936 15,4
Totalt 39 147 15,0

Politikk

rediger

Kommunestyrevalget i 2011 ga følgende resultat for kretsene i Åsane bydel (stemmetall # og velgerandel %):[5]

Valgkrets Ap Sp SV R MDG Sum Høyre Frp KrF Venstre Sum Andre Totalt
# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # %
Eidsvåg 652 27,2 18 0,7 82 3,4 79 3,3 30 1,2 861 35,9 986 41,1 254 10,6 104 4,3 173 7,2 1 517 63,2 23 1,0 2 401 100
Haukedalen 1 090 32,7 50 1,5 107 3,2 74 2,2 25 0,8 1 346 40,4 1 172 35,2 406 12,2 199 6,0 148 4,4 1 925 57,8 61 1,8 3 332 100
Haukås 267 26,3 20 2,0 42 4,1 20 2,0 10 1,0 359 35,4 361 35,6 184 18,1 67 6,6 33 3,3 645 63,6 10 1,0 1 014 100
Hordvik 291 26,7 24 2,2 31 2,8 14 1,3 14 1,3 374 34,3 408 37,4 150 13,7 86 7,9 52 4,8 696 63,8 21 1,9 1 091 100
Mjølkeråen 496 28,1 47 2,7 55 3,1 42 2,4 20 1,1 660 37,4 625 35,4 216 12,2 146 8,3 92 5,2 1 079 61,1 27 1,5 1 766 100
Rolland 646 35,4 29 1,6 70 3,8 59 3,2 23 1,3 827 45,3 562 30,8 235 12,9 94 5,1 83 4,5 974 53,3 26 1,4 1 827 100
Salhus 153 40,1 10 2,6 14 3,7 4 1,0 6 1,6 187 49,0 96 25,1 48 12,6 23 6,0 26 6,8 193 50,5 2 0,5 382 100
Tertnes 915 27,1 49 1,5 113 3,4 75 2,2 33 1,0 1 185 35,2 1 410 41,8 392 11,6 178 5,3 167 5,0 2 147 63,7 39 1,2 3 371 100
Nyborg 1 508 35,8 101 2,4 140 3,3 117 2,8 35 0,8 1 901 45,2 1 259 29,9 528 12,5 284 6,7 160 3,8 2 231 53,0 77 1,8 4 209 100
Åsane 6 018 31,0 348 1,8 654 3,4 484 2,5 196 1,0 7 700 39,7 6 879 35,5 2 413 12,4 1 181 6,1 934 4,8 11 407 58,8 286 1,5 19 393 100
Bergen 37 408 28,7 1 777 1,4 5 691 4,4 4 139 3,2 2 550 2,0 51 565 39,6 45 783 35,2 13 477 10,3 7 262 5,6 9 110 7,0 75 632 58,1 3 032 2,3 130 229 100

Det var 29 765 stemmeberettigede velgere i Åsane bydel, som utgjør 14,8 % av Bergen kommunes totale velgermasse. Det ble avgitt 19 393 godkjente stemmer som gir en valgdeltagelse på 65,2 %. Dette inkluderer ikke blanke og forkastede stemmer (totalt 920 stemmer i Bergen kommune samlet) og stemmer som ikke ble kretsfordelt (totalt 4 682 stemmer i Bergen kommune samlet). Om man anslagsvis legger til 14,8 % av disse var den reelle valgdeltagelsen i Åsane bydel 67,9 %.

Høyre ble det største partiet i bydelen med en oppslutning på 35,5 %, Arbeiderpartiet nest størst med 31,0 % og Fremskrittspartiet tredje størst med 12,4 %. Bydelen hadde en borgerlig overvekt på 19,1 prosentpoeng. I Bergen kommune samlet var den borgerlige overvekten 18,5 prosentpoeng.

H, Frp, KrF og V gikk alle til valg for et borgerlig byråd. V ble ikke med etter valget da de ønsket et byråd uten Frp, så H, Frp og KrF fortsatte i flertallsbyråd som sist.

Valgkrets Stemmeberettigede Godkjente stemmer Valgdeltagelse %
Eidsvåg 3 567 2 401 67,3
Haukedalen 4 864 3 332 68,5
Haukås 1 717 1 014 59,1
Hordvik 1 639 1 091 66,6
Mjølkeråen 2 739 1 766 64,5
Rolland 2 764 1 827 66,1
Salhus 606 382 63,0
Tertnes 4 926 3 371 68,4
Nyborg 6 943 4 209 60,6
Åsane 29 765 19 393 65,2
Bergen 201 050 130 229 64,8

Utdanning

rediger

Kommunale grunnskoler

rediger

Fylkeskommunale videregående skoler

rediger

Folkehøyskole

rediger

Høyere utdanning

rediger

Idrettslag i Åsane

rediger

Åsane har mange forskjellige idrettslag, ofte med navn etter lokalbydelen. Største idrettslag er Åsane Fotball. Under følger en liste over noen av dem:

Kjente personer fra Åsane

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ Nina Johnsen (13. april 2018). «Åsane klamrer seg til tredjeplassen». Åsane Tidende. Arkivert fra originalen 14. april 2018. Besøkt 13. april 2018. 
  2. ^ Statistisk sentralbyrå: Statistikkbanken. Folkemengde etter grunnkrets. 1. januar 2015.
  3. ^ «Bergen kommune: Levekårsoner i Bergen» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 1. mars 2018. Besøkt 28. mars 2015. 
  4. ^ «Bergen kommune: Levekår og helse i Bergen, 2011» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 1. mars 2018. Besøkt 28. mars 2015. 
  5. ^ regjeringen.no: Valgresultat for Bergen i Hordaland. Kommunestyrevalget i 2011

Eksterne lenker

rediger