Bygg- og anleggsteknikk

Bygg- og anleggsteknikk er et utdanningsprogramVg1 (første trinn) i norsk videregående skole.

Tømrerlærling i arbeid med spikerpistol.

Kurset kvalifiserer til å gå videre på ett av følgende programområder på Vg2, eller opplæring i bedrift:

Etter Vg2 Anleggsgartner kan man bli lærling i Anleggsgartnerfaget. Etter Vg2 Anleggsteknikk kan man bli lærling i Anleggsmaskinførerfaget, Anleggsrørleggerfaget, Asfaltfaget, Banemontørfaget, Brønn- og borefaget, Fjell- og bergverksfaget, Vei- og anleggsfaget eller Veidrifts- og veivedlikeholdsfaget. Etter Vg2 Betong og mur kan man bli lærling i Betongfaget eller i Murerfaget. Etter Vg2 Overflateteknikk kan man bli lærling i Industrimalerfaget eller i Malerfaget. Etter Vg2 Rørlegger kan man bli lærling i Rørleggerfaget. Etter Vg2 Trearbeid kan man bli lærling i Bøkkerfaget, Møbelsnekkerfaget, Tredreierfaget, Treskjærerfaget eller Orgelbyggerfaget. Etter Vg2 Treteknikk kan man bli lærling i Industrisnekkerfaget, Limtreproduksjonsfaget, Trelastfaget eller Trevare- og bygginredningsfaget. Etter Vg2 Tømrer kan man bli lærling i Tømrerfaget. Etter Vg2 Ventilasjon, tak- og membrantekking kan man bli lærling i Isolatørfaget, i Tak- og membrantekkerfaget eller i Ventilasjons- og blikkenslagerfaget.

Alternativt kan man gå direkte fra Vg1 og ut i lære i bedrift i ett av følgende fag:

  • Byggdrifterfaget
  • Feierfaget
  • Gipsmakerfaget
  • Glassfaget
  • Renholdsoperatørfaget
  • Steinfaget
  • Stillasbyggerfaget

Eksterne lenker rediger