Fangeleir er betegnelsen på et avsperret område (leir) hvor en sperrer inne fanger, slik som kriminelle, krigsfanger eller politiske fanger. Konsentrasjonsleirer er fangeleirer med særlig grufulle forhold, og folk blir ofte sendt dit uten lov og dom. Noen av disse konsentrasjonsleirene blir også kalt dødsleirer, da hele poenget med de var å drepe flest mulig fortest mulig. Dette var særlig tilfelle med noen av de største nasjonalsosialistiske leirene, der flertallet av de sivile fangene ble valgt ut og sendt rett i gasskamrene for å dø uten å en gang ha fått fangenummer eller blitt registrert. Om fangene ble tvunget til å arbeide, kan en fangeleir blir kalt en arbeidsleir.

En fangeleir drevet av FN under Koreakrigen

Se også rediger