Vågen (Kristiansund)

(Omdirigert fra «Vågen i Kristiansund»)
Se også pekersiden Vågen.

Vågen i Kristiansund er en vik med en gammel bydel i Kristiansund kommune. Vågen i Kristiansund karakteriseres som et enhetlig kulturminnemiljø knyttet til kystkultur. Her er det skipsverft, brygger (sjøboder/pakkhus) og ulike typer industri og boliger. Mens tilnærmet hele byens sentrum ble bombet i mai 1940 ble området omkring Vågen spart. Dette er derfor et sammenhengende bymiljø som forteller historien om sjøfartsbyen Kristiansund.

Vågen
Historisk fotografi fra Vågen med Goma smørfabrikk som hovedmotiv.
Beliggenhet
Kart
Vågen i Kristiansund
63°07′09″N 7°43′56″Ø

Skipsverft og kulturminner i Vågen
Mellemværftet er et høydepunkt i Vågen
Jonas Eriksenbrygga er en av bygningene ved Vågen i Kristiansund
Jonas Eriksenbrygga

Midt på 1800-tallet lå tre mindre skipsverft på rad og rekke i Vågen: Øvre Krana, Nedre Krana og mellom dem Mellemværftet. To av byens reperbaner lå nær ved Vågen. Her var også skipssmier og blokkmakerverksted.

Vågen i Kristiansund er av Riksantikvaren definert som et Kulturmiljø av nasjonal interesse (k269).

Vågen - en lun havn rediger

Vågen danner en lun havn som beskytter fartøyer mot vind fra de vanligste vindretningene. Viktigst er at Kirkelandet danner le for vind fra sørvest. Kristiansund hadde fra midt på 1800-tallet og hundre år framover en stor flåte av mindre seilskip, jakter og galeaser, og disse ble benyttet til oppkjøp av fisk i Lofoten og Finnmark til klippfiskproduksjon i hjembyen. Store deler av året lå disse fartøyene i opplag i Vågen.

Kristiansund mekaniske verksted er en bedrift som stadig er i drift og fortsetter tradisjonene i Vågen. Skipsverftet ligger på Vågens østside. Redningsselskapet hadde lenge sin base for vedlikehold av redningsskøyter i Vågen.

Kulturminnene ved Vågen rediger

Blant de mest vesentlige kulturminnene kan nevnes, i rekkefølge fra Gomalandet slik publikum kan oppleve dem rundt Vågen:

 • Milnbrygga, byens eldste og største klippfiskbrygge, eldste del er fra 1700-tallet. Del av Nordmøre Museum, og huser Norsk klippfiskmuseum. Tilhørende vaskehaller fra 1950-tallet og berg for klippfisktørking.
 • Hjelkrembrygga, klippfiskbrygge fra 1800-tallet, eid av Kristiansund kommune, men disponeres av Nordmøre museum.
 • Woldeiendommen, bøkkerverksted og bolig for bøkkermester fra 1880. Del av Nordmøre Museum.
 • Likvorren der kistene med de døde ble tatt i land nedenfor gravstedet.
 • Gomalandet gravsted, gravsted etablert på 1800-tallet, opparbeidet av ballastjord fra klippfiskskuter i retur fra Spania. Derfor heter det seg at de som er gravlagt her hviler i spansk jord.
 • Goma fabrikker som startet som margarinfabrikk og ble til Ello.
 • Mellemværftet, fredet skipsverft fra midt på 1800-tallet. Tilhører Nordmøre Museum.
 • Kranaskjæret kjølhalingsanlegg og mastekran.
 • Brodtkorb-Christiegården, er en fredet kjøpmannsgård fra 1787 og 1834.
 • Flere bolighus, blant annet ved Vidalshaugen.

Kulturminneformidling rediger

Nordmøre museum åpnet i 2018 en skiltet kultursti rundt Vågen. Publikum anbefales å ta sundbåten til Gomalandet og gå rundt Vågen og tilbake til sentrum.

Området inngår i Riksantikvarens liste over "Nasjonale interesser i by", (område K269).

Se også rediger

Litteratur rediger

 • Ole Jan Tønnesen: Kulturlandskap, kystkultur og kulturvern. Vågen i Kristiansund som framtidig kystkultursenter. En begrepsdrøfting og argumentasjonsundersøkelse. Hovedoppgave. Geografisk institutt, Universitetet i Trondheim. Mai 1994.

Eksterne lenker rediger