Blokkmaker

Blokkmaker eller blokkdreier (gammel betegnelse: blokmager) var et håndverksfag som produserte blokkverk, taljer, klodrer, kauser, jomfruer, skipsratt og annet utstyr til seilskuter, heisekraner og liknende. Blokkmakerverkstedene var gjerne lokalisert i nærheten av skipsverft. Tredreiing var blokkmakerens spesialitet: han hadde dreiebenk og dreierjern som sitt viktigste verktøy. Han kunne være underleverandør av dreide deler til møbler og hus.

Blokkmakerens hovedprodukt var blokkverk til skip.

Blokkmakerfaget er nå et utdødd håndverk, det forsvant sammen med seilskutene i første halvdel av 1900-tallet, og er blitt erstattet av industriell produksjon.

LitteraturRediger