Ila (Trondheim)

område i Trondheim

Ila er en bydel i Trondheim vest for Trondheim sentrum, avgrenset av Nidelva i sør, Skansen og byporten i øst, Steinberget, Bymarka og Ilsvikøra i vest.

Mellomila, sett vestover med Bymarka i bakgrunnen.
Ilaparken

Ila ble bebygd i første halvdel av 1700-tallet. På 1800-tallet var bydelen Trondheims fornøyelsessentrum, med Hjorten som viktigste samlingsplass. Det var også mange dansesaler, traktørsteder, ølsjapper og brennevinsbuler i Ila. Mot slutten av 1800-tallet ble området utbygd med bygårder for arbeidsfolk fra industrien. Ila skole åpnet i 1877 som en fortsettele av Ilens Friskole som ble opprettet i 1770, og er tegna av Ole Falck Ebbell. Steinerskolen i Trondheim er også lokalisert i Ila. Ilen kirke ble innviet i 1889 og ligger like vest for byporten.

Bydelen er blant annet kjent for å ha vært åsted for landets første 17. mai-tog, som ble arrangert av Matthias C. Peterson i 1826.

Som bydel har Ila lenge vært merket av tidligere industridrift. I dag er Ila et tett befolket boligområde hvor sporene etter nedlagt industri de siste årene har blitt erstattet av nye grøntområder. I forbindelse med utbyggingen av Nordre avlastningsvei ble Ilabekken lagt åpen etter mange år i rør. Bekken renner nå gjennom Iladalen park, som forbinder Ilevollen med Ilsvika.

I Ila har en flere muligheter til å oppleve en eldre del av byen Trondheim.

Kilder rediger

Eksterne lenker rediger