Nidarosdomen

domkirke i Trondheim


Nidarosdomen, egentlig Nidaros domkirke, i Trondheim er Norges mest sentrale kirke i kraft å være Olav den helliges gravkirke. Den er i dag en luthersk domkirke og menighetskirke og betraktes som Norges nasjonalhelligdom.[4][5] I den norske Grunnloven av 1814 ble det slått fast at Kongeriket Norges regent skal krones i Trondheim. Nidarosdomen ble sist benyttet som kroningskirke i 1906, da Haakon VII ble kronet. Etter at Stortinget i 1908 avskaffet kroningsseremonien, har kirken vært brukt til signing av kong Olav (1958) og kong Harald og dronning Sonja (1991). De norske kronregaliene har vært oppbevart i kirken og er nå utstilt i Erkebispegården like ved.

Nidarosdomen
Die Nidaros Kathedrale in Trondheim. 05.jpg
Område Trondheim kommuneRediger på Wikidata
Bispedømme Nidaros bispedømme, Nidaros erkebispedømmeRediger på Wikidata
Byggeår ca. 1070–ca. 1300
EndringerVesentlige endringer i senmiddelalderen, blant annet etter brannene, ombygginger etter reformasjonen, omfattende restaurering 1869–1968, siste skulptur på plass i 1983
Arkitektur
Periode Romansk/gotisk
Arkitekt ukjent
Teknikkmur, ribbekrysshvelv, åtte traveer i skipet, fem i koret
Byggematerialekleberstein
Mål102m x 50m (med tverrskip) 21m høy under skipets hvelv.
Tårnmidttårn, to vesttårn
Portaltre i vestfronten, én i oktogonen, to i langkoret, nordportal i nordre tverrskip, to i skipet
Korkor og oktogon, ytre diameter 18 m, indre 10 m
Skipmidtskip, tverrskip, sideskip.
Kirkerommet
Prekestolble tatt ned i 1890.
DøpefontVigeland/Ryjord (1905)[1][2]
Alterhovedalter utformet ved domkirkearkitekt Chr. Christie, altertavle midtrelieff. Motiv: Emmausfarerne, apostelfigurer, englerelieffer, ved Christie, utført av Paul Bøe (1882)
Plasser1850[3]
DiverseGlassmalerier av Gabriel Kielland (1908–1934) og Oddmund Kristiansen (1950–1985)
Beliggenhet

Nidarosdomen
63°25′37″N 10°23′49″Ø
Nidarosdomen på Commons
Nidarosdomen i vintersol.
Nidarosdomen på 1700-tallet. Illustrasjon fra Gerhard Schønings bok Beskrivelse over den tilforn meget prægtige og vidtberømte Dom-Kirke i Throndhjem, egentligen kaldet Christ-Kirken, 1762.
Bilde av Nidarosdomen
Nidarosdommen fra øst

Kirken ble påbegynt cirka 1070. Den er blitt utsatt for en rekke store branner og restaureringer. Det største arbeidet må være gjenoppbyggingen av skipet, som hadde stått som en takløs ruin i nesten fire hundre år etter brannen i 1531.[6] Nidaros domkirkes restaureringsarbeider startet i 1869, og den siste statuen på vestfronten ble satt opp i 1983.

Fram til reformasjonen i 1537 hadde kirken også det høystemte tilnavnet «Cor Norvegiae» (Norges hjerte), fordi St. Olavs skrin var plassert bak høyalteret. Et vanligere navn var Kristkirken i Nidaros; selv om kirken var sterkt knyttet til Hellig Olav, var den ikke viet til ham, men til den hellige treenighet.

Kirken i middelalderenRediger

Kirken og Olavs grav ble et viktig pilegrimsmål for hele Nord-Europa, skjønt det også er belagt at det kom pilegrimer fra mange andre deler av den kristne verden. I middelalderen var Nidarosdomen katedral for en katolsk erkebiskop (før 1153: biskop), og erkebispedømmet Nidaros' kirkeprovins omfattet suffraganbispedømmer i hele Norge og på daværende eller tidligere norske skattland. Ansvaret for Domkirkens korbønn ble ivaretatt av augustinerkorherrene og av sekulargeistligheten, ved at disse to kategorier innen presteskapet utgjorde hver sin halvpart av domherrene. Augustinerkorherrene hadde sitt kloster på Helgeseter, på den annen side av Nidelven.

Erkebispegården, som var erkebiskopens residens, ble lagt umiddelbart sør for kirken.

Etter reformasjonenRediger

Etter reformasjonen fortsatte kirken som domkirke i Trondhjems stift for den lutherske superintendent, som erstattet biskopen. Fra 1578 ble kirken menighetskirke for et luthersk kirkesogn – Nidaros Domkirkes menighet – og er det fremdeles. Superintendent-embetet fikk tilbake biskops tittel i 1660 i det lutherske bispedømmet, men den lutherske biskop hadde ikke erkebiskops rang og var heller ikke primas. Kongen i København var kirkens overhode, og Trondheim var ikke lenger Norges kirkelige hovedstad.

Nidarosdomen er en katedral i europeisk sammenheng, selv om den i størrelse ikke kan måle seg med de største og prektigste katedralene i Frankrike, Tyskland og England. Av de middelalderske bispekirkene i den norske kirkeprovins er det ellers bare Stavanger domkirke og MagnuskatedralenOrknøyene som har overlevd. Katedralen i Bergen er nesten helt forsvunnet, og Hallvardskatedralen i Oslo og domkirken på Hamar er det bare ruiner igjen av. Nidarosdomen er også den eneste kirken i Norge som har en fullt utviklet gotisk basilikaform med strebebuer.[7]

Til forskjell fra alle andre lutherske kirkesogn i Norge er det bygningsmessige ansvar ikke et kommunalt ansvar, men fra 1869 ivaretatt over statsbudsjettet, med etableringen av bygghytten Nidaros domkirkes restaureringsarbeider.

Stedsvalg knyttet til Olav den helligeRediger

Nidarosdomen er bygget over det antatt første midlertidige gravstedet for Olav Haraldsson, som ble drept i slaget ved Stiklestad i 1030. Han ble først lagt i en sandmæl ved Nidelven litt ovenfor Trondheimskaupangen, angivelig der koret i Nidarosdomen er i dag. Dette er imidlertid diskutert; en mulig alternativ plassering er på mælen ovenfor Olavskilden ved Hadrians plass ved Nidelven. Vannet fra kilden er i nyere tid ført ned til stedet der den i dag kan sees. Snorre Sturlason beretter inngående om de jærtegn som hadde funnet sted med kongens hellige levninger: En herlig duft strømmet fra hans legeme. Han var rød i kinnene som om han nettopp hadde sovnet. Han ble – etter noen måneder – flyttet, men fire år etter helligkåringen 3. august 1031 ble han flyttet tilbake til et kapell som etterhvert vokste og ble Nidarosdomen.[trenger referanse]

Nidarosdomen reiser seg, Norge blir egen kirkeprovinsRediger

Omkring 1070 lot kong Olav Kyrre bygge en større Kristkirke. Den var av stein og stod ferdig om lag i 1090. Olavsskrinet med Hellig-Olavs legeme stod på høyalteret i Kristkirken.[8]

Det var Olavs helgenstatus som gjorde at pilegrimer flokket til Nidaros. Helgenkongens grav ble en vekstfaktor for byen og gjorde den til det selvfølgelige sete for en biskop nordenfjells. I 1152/53 ble bispesetet i Nidaros opphøyd til erkebispesete og metropolitansete for den nyopprettede norske kirkeprovins. De to første erkebiskopene, Jon og Øystein, satte i gang et stort byggeprosjekt for å gjøre Kristkirken større. De nye delene ble bygd i anglonormannisk romansk stil.[9]

I 1183 kom erkebiskop Øystein hjem fra England. Byggestilen ble lagt om til unggotikk. Kirken sto antakelig ferdig omkring år 1300.[8]

Ved reformasjonen forsvant både den norske katolske kirke og dens erkebiskop.

Beskrivelse og bygningshistorieRediger

Kirken er bygget etappevis over en lang periode. Slik den står nå, er den en restaurert og i store stykker rekonstruert utgave av den tredje kirken som ble reist på stedet.[7]

Bygningshistorie i middelalderenRediger

Opprinnelig ble det reist en trekirke, nærmest et kapell, over helgenkongens opprinnelige hvilested (allerede på 1030-tallet). Etter få år ble den erstattet med en lang steinkirke. Av den er det i dag lite eller intet igjen, men fundamenter kan lett identifiseres under gulvnivå.[7]

Mot midten av 1100-tallet begynte byggingen av den kirken som står i dag. Den består av følgende deler:[7]

 • Langkoret med tårn, 1220–1240
 • Tverrskipet, 1140–1180
 • Kapittelhuset, 1170–1180
 • Oktogonen, 1183–1210
 • Skipet med Vestfronten, 1248–1320

Kirken ble flere ganger herjet av brann i middelalderen, noe som førte til reparasjoner og av og til nybygg. Den brant i 1328, 1432, 1451 (antagelig), og i 1531.[8] Kirken brant også etter reformasjonen: I 1708 brant hele katedralen, unntatt steinmurene. Kirken brant på nytt i 1719 etter lynnedslag.[8]

Restaurering i nyere tidRediger

Utdypende artikkel: Restaureringen av Nidarosdomen

 
Rekonstruksjon av østre del av sydsiden av arkitekt Christie.

En stor restaurering av katedralen begynte i 1869. Oppdraget ble gitt til arkitekten H.E. Schirmer.[6] I perioden 1869–1871 ledet han restaureringen av kapittelhuset. Det ble reist kritikk mot Schirmer fordi han tok seg for store kunstneriske friheter i restaureringsarbeidet og hans kontrakt ble ikke fornyet. I 1872 overtok arkitekt Christian Christie arbeidet.[6]

Det ble seinere vedtatt å gjenreise skipet og vestfronten. Fra 1908 ble arbeidet ledet av arkitekt Olaf Nordhagen.[6] På det meste arbeidet det 90 mann ved restaureringsarbeidene, derav 50 steinhoggere.[6] Skipet sto ferdig i 1930, og etter å ha fått sitt forslag til utforming av vestfronten godkjent, tok arkitekt Helge Thiis over arbeidet samme år.[6] Vestfronten med de to vesttårnene var ferdig i 1965,[6] og siste statue på vestfronten ble satt opp i 1983.

Først i 2001 ble restaureringsarbeidene offisielt «avsluttet». Men restaurering av restaureringen er i gang: utskifting av dårlig stein og forsterkning av svake punkter pågår fortsatt, etter en restaureringsplan – utarbeidet i 1998 ved Øivind Lunde og Per Storemyr – for perioden 1999–2019.[10]

De enkelte delerRediger

KoretRediger

 
Nidarosdomen interiør

Koret ble bygget i to perioder; den første fra 1140 til slutten av 1180-åra, den andre fra omkring 1200. Noen mener at kirken først ble påbegynt etter at Nidaros var blitt erkebispesete i 1152. Koret er i gotik og viser stor likhet med Lincolnkatedralen i England.[9] Bygghytta i Nidaros er trolig gjennom hele 1200-tallet blitt forsynt med håndverkere herfra.

Koret ble skjønnsomt reparert etter brannen i 1328. Det ble gjort enkelte forsøk på reparasjoner av tårnet og koret etter en ny brann i 1531. I 1708 brant hele katedralen, unntatt de ytre murveggene. Den brant igjen i 1719 som følge av et lynnedslag, og da restaureringsarbeidene tok til i 1869, var tårnet et lappverk av ulike nødreparasjoner, og hvelvene i koret hadde rast sammen.[7]

TverrskipetRediger

Tverrskipet er romansk i stilen. Det er to sidekapell i tverrskipet.

Kapellet på sørsida kalles Johanneskapellet. En innskrift viser at det ble innviet av erkebiskop Øystein Erlendsson i 1161 – den eneste innskrift i kirken med et årstall som kan brukes til datering.[2] Den latinske innskriften forteller at kapellet ble innviet 26. november 1161 til både Døperen Johannes, den hellige Vincent av Zaragoza og den hellige pave Sylvester. Dette knippet av helgener var et klart og sterkt programmatisk utsagn fra erkebiskopens side om kirkens selvstendighetsambisjoner. Den hellige Johannes Døperen ble myrdet av den urettferdige konge Herodes Antipas, den hellige Vincens ble torturert i hjel av en annen myndighetsperson, den romerske guvernør Dacian i Spania, som gjorde sitt ytterste for å utrydde kristendommen. Om den hellige Sylvester er det nødvendig å kjenne til (den feilaktige, men i middelalderen alminnelig aksepterte) historien om Den konstantinske skjenkelse (Donatio Constantina): Den hevdet at keiser Konstantin overdro til pave Sylvester og hans etterkommere primatet over de store kirkelige patriarkater, men også den verdslige makt og myndighet over byen Roma og alle italienske eller vestlige regioner med tilhørende provinser, byer og steder. Dermed ble middelalderpavenes herskerkrav underbygd.

Ved denne dedikasjonen av det første ferdigstilte kapell i den nye Kristkirken under bygging markerte erkebiskopen overfor den norske kongemakt at den verdslige makt, som stadig hadde latt troens mennesker lide, ville gjøre rett i fullt ut å anerkjenne Kirkens selvstendighet og rettmessige stilling.

Kapellet i den nordre tverrskipsarmen – lektoriet – ble fullført omkring 1130–1150.[2]

Tverrskipene ble noe modifisert i retning av gotikk for å tilpasse dem til det tilbygde koret, og de viser interessante overgangsformer mellom romansk og gotisk arkitektur.[9]

Kvinnenes Minnekapell i lektoriet, Nordre tverrskipRediger

Etter andre verdenskrig ønsket Norske Kvinners Nasjonalråd å hedre de norske kvinnene som hadde mistet livet som følge av okkupasjonen. Etter å ha vurdert ulike alternativer, besluttet Rådet å innrede et av de tomme kapellene i Nidarosdomen. Valget falt på lektoriet i Nordre tverrskip. Den 6. desember 1952 startet Nasjonalrådet en innsamlingsaksjon for å finansiere minnekapellet. I desember året etter ble pengeinnsamlingen avsluttet med en matiné. Til sammen lyktes Nasjonalrådet å samle inn 52 000 kroner, som i sin helhet ble brukt til innredningen av lektoriet i Domen. Kunstneren Asbjørg Borgfeldt fikk oppdraget med å utsmykke kapellets alter. Hun modellerte et alterfrontal bestående av ti relieffer utført i forgylt bronse. Videre ble det innkjøpt et krusifiks laget i Limoges på 1400-tallet, og selve alteret ble bygget i grå og hvit Fauske-marmor. Det ble bestilt puter i blått vevet stoff, og Bærum Kvinneråd skjenket en alterduk med broderte, brennende hjerter i hvitt og gyldne toner. Lysestakene til alteret ble tegnet av domkirkearkitekten. Kapellet ble utstyrt med en minneplate med påskriften Dette kapell er viet minnet om de kvinner og menn som ofret sitt liv for fedrelandet 1940-1945. Nasjonalrådet hadde under innsamlingen opprettet en Givernes bok som viste hvem som hadde bidratt til å realisere minnesmerket. Det ble også laget en annen bok, den såkalte Gylne boken, der navnene på 11 000 falne ble oppført. Dette skrivearbeidet påtok en frivillig ved navn Herman Matzow seg. Begge bøkene ble bundet inn i pergament dekorert med gullskrift og blå emaljerammer, og lagt til forvaring i minnekapellet. Kapellet ble innviet den 26. februar 1957.[11][12][13]

Samisk alter i Søndre tverrskipRediger

Samefolkets dag, 6. februar 2017, innvies et samisk alter i Nidarosdomen. Innvielsen skjer under en gudstjeneste som inngår i markeringen av Tråante 2017 (100-årsjubileet for samenes første landsmøte). Utsmykkingen har fått plass i Søndre tverrskip, til siden for Johanneskapellet. Alteret er utformet av kunstneren Folke Fjällström, som vant en utsmykkingskonkurranse om oppdraget i mars 2015. Alteret er laget i oljet bjørk, prydet med samisk ornamentikk. Midt på alteret står en treskulptur som er 85 cm høy. Hele alteret har en høyde på 2,35 meter.[14][15]

 
Nidarosdomen 1857, kapittelhuset og Oktogonen nærmest

KapittelhusetRediger

Kapittelhuset ligger som et frittstående tilbygg på nordsiden av koret; bygd som en miniatyrkirke med kor, tverrskip og skip.[9] Utvendig er det helt romansk, med tykke murer og rundbuete vinduer. Men innvendig har det spissbuer i hvelvene. Kapittelhuset er etter nordiske forhold et uvanlig tidlig eksempel på det forestående stilskiftet.[7] Det omtales også som Mariakapellet.[2]

 
Nidarosdomen 1892, Oktogonen har fått nytt tak[16]

OktogonenRediger

Oktogonen er den åttekantede avslutningen av kirken mot øst. Fischer mener at biskop Øystein (Erlendsson) fikk ideen til denne uvanlige koravslutningen i sitt eksil i England i 1180–83. Ved Canterburykatedralen var et martyrium for Thomas Becket under oppføring på denne tida, og dette kan ha gitt en impuls til oktogonen.[9] Den kan også ha vært inspirert av strukturen rundt Jesu grav i Gravkirken i Jerusalem, eller av Aachenkatedralen.[9] Øystein Ekroll sier at rotunden i gravkirken og oktogonen har nøyaktig samme utvendige diameter. Mange hadde besøkt Jerusalem, blant annet Sigurd Jorsalfare, og oktogonen er eksempel på internasjonal påvirkning. Ekroll tror at den åttekantede Klippedomen, som etter det første korstog ble brukt som kirke og oppfattet som etterfølger til det jødiske tempelet - «Templum Domini», har blitt kombinert med rotunden i gravkirken. Salomos tempel ble i middelalderen vanligvis fremstilt som en oktogonal bygning.[17][18][19]

Innvendig har oktogonen en blindarkade – dvs. en dekorativ buegang som springer fram i relieff på hel vegg – med spissbuer med blondeutsmykning og kapitéler med bladutsmykning. Utvendig dominerer figurative utsmykninger – dyrekropper, menneskemasker og bladverk. Et par mannshoder i naturalistisk stil finnes bevart.[7]

Hensikten med denne utfomingen var å skape et ambulatorium, en koromgang, for de mange pilegrimer som slik kunne komme nær opptil Olavsskrinet, som var anbragt på høyalteret. På sin gang rundt høyalteret kom pilegrimene også til en brønn inkorporert i sørøstveggen, over kirkens olavskilde.[2]

Mye tyder på at det under arbeidet med oktogonen utover på 1200-tallet oppsto en egen steinhoggerskole i Nidaros, med figurframstillinger som det hverken i Frankrike eller England finnes direkte forbilder for.[7]

Etter brannen i 1328 ble det utført omfattende reparasjonsarbeider inne i oktogonen. Det ble også oppført en gjennombrutt skillevegg (screen) ut mot koret. Denne ble vakkert restaurert under erkebiskop Erik Walkendorf mellom 1510 og 1521, det siste arbeidet som ble utført på Nidarosdomen før forfallet satte inn i etterreformatorisk tid. Ettersom denne delen av kirken tok mindre skade av seinere branner, framstår oktogonen i dag som den mest autentiske delen av Nidarosdomen.[7]

Skipet med VestfrontenRediger

 
Kun få statuer gjensto på vestfronten.

Skipet utgjorde en storstilt utvidelse av kirken da det ble påbegynt under erkebiskop Sigurd Erlendsson i 1248. Stilen karakteriseres som høygotikk, med klare engelske forbilder. Blant annet kan englerelieffene på buegangene referere til «englekoret» i Lincolnkatedralen og til Westminster Abbey, som ble påbegynt i 1245. I løpet av 1700-tallet raste hvelvene i skipet sammen, slik at bare en del av ytterveggene sto igjen midt på 1800-tallet.[7]

På 1800-tallet var Vestfronten svært redusert og ødelagt. Bare fem av de opprinnelig 30–40 statuene var i behold. Det var derfor stor tvil om hvordan veggen kunne ha sett ut i middelalderen. En tegning av Jacob Maschius fra 1661 viser én skulpturrekke og to lave tårn over arkaden, og det ga noen holdepunkter. Men da restaureringsarbeidet tok til, oppsto en langvarig ekspertstrid som ikke ble avsluttet før Helge Thiis' forslag med tre skulpturrekker over arkaden ble godkjent i 1928.[9]

Det er enighet om at Vestfronten har vært en skjermfront («screen wall») av dekorativ art foran skipet, og at denne også har dekket nedre del av vesttårnene. Inspirasjonen til en slik skjermfasade kom fra England, særlig Lincolnkatedralen og Wellskatedralen.[9]

Kapeller i triforiehøydeRediger

I «annen etasje» av kirken, det som på arkitektspråket kalles triforiet, er det tre kapeller som vanligvis ikke er tilgjengelige for besøkende. Det mest forseggjorte er Mariakapellet på nordre tverrskips østside. Kapellet er istandsatt med moderne glassmalerier av kunstneren Oddmund Kristiansen.[2] Kristiansen har også laget glassmaleriene i Olavskapellet, som har tilsvarende plassering i søndre tverrskip.[20]

Det tredje kapellet er svært lite og ikke videre klargjort for liturgisk bruk. Det er Mikaelskapellet, helt mot nord i nordre tverrskip, over inngangspartiet. Det er i katolske land vanlig å se Mikaelskapeller på sørsiden av større kirker, ettersom Erkeengelen Mikael ble anropt som vern mot helvetes makter.[9]

GlassvindueneRediger

Rosevinduet: I 1903 forelå et utkast til utforming av vestfronten fra arkitekt Christie. Dette var uten rosevindu, men Jens Thiis mente at et slikt var nevnt i 1500-talls kilder. Dette førte til en heftig debatt som etterhvert ble kalt rosekrigen. Problemet var at en ikke hadde arkeologisk belegg for hvordan vestfronten hadde sett ut. Til slutt godkjente Stortinget Olaf Nordhagens vestfrontutkast fra 1911 med rosevindu.[7]

Glassmaleriene ble utført av Gabriel Kielland i perioden 19071934.[21][9] Han hadde også ansvaret for vinduene i skipet og rosevinduene i sør og nord.[22] Vinduet i vestfronten har temaet dommedag fordi det er vendt mot solnedgangen.[23] I nord finner vi jomfru Maria med barnet omgitt av forfedre og gammeltestamentlige konger. I vinduene under det nordlige rosevinduet finner vi gammeltestamentlige profeter.[23] I syd er temaet Den oppstandne Kristus omgitt av scener fra evangeliene. Apostlene er i vinduet under.[23]

Vinduene er inspirert av de franske katedralene, spesielt Chartres-katedralen.[21] De ble laget i glasshytten ved Nidarosdomen og er ikke direkte kopier av noen bestemte glassmalerier fra middelalderen.[23]

SkulptureneRediger

Utdypende artikkel: Vestfronten på Nidarosdomen

 
Vestfronten på Nidarosdomen.
 
Vestfronten på Lichfieldkatedralen, et mulig forbilde for Nidarosdomen.

Vestfronten har 76 skulpturer; bare fem av dem er bevart fra middelalderen.[22] Under restaureringen måtte en skaffe til veie skulpturer for å fylle vestfronten. Det ble laget et skulpturprogram som var inspirert av middelalderens stil.[7]

Over midtportalen står en fremstilling av korsfestelsen ved Wilhelm Rasmussen, i gavlen over rosevinduet en dommedagsscene, og øverst i den øverste gavlen Kristus i triumf ved Kristofer Leirdal.[7]

Skulpturene fyller tre etasjer. Her finner vi helgener med tilknytning til Norge, som St. Olav og St. Sunniva, apostlene, biskoper og patriarker.

Mange av disse skulpturene er portretter av kjente personer i billedhuggernes samtid. St. Klemens er et portrett av dikteren Olav Aukrust. Biskop Sigurd har tre avhugne hoder på et fat, og de har trekk fra arkitektene Gudolf Blakstad, Herman Munthe–Kaas og Helge Thiis. Bronseskulpturen av Erkeengelen Mikael som kneiser helt øverst over nordre vestfronttårn, modellert av Kristofer Leirdal, bærer Bob Dylans ansiktstrekk.

Bakgrunnen for å la billedhuggerne ta seg slike friheter var at forgjengerne i middelalderen også hadde moro av å lage portretter av samtidige biskoper, byggmestre og arkitekter. I middelalderen laget en ikke realistiske portretter ved å overføre modellenes ansiktstrekk til skulptur eller maleri, men snarere typeportretter som fortalte noe om personenes samfunnsposisjon som biskoper eller konger.

Skulpturene på oktogonen: Oktogonen er det rikest dekorerte middelalderske arkitekturverk i stein som fremdeles eksisterer i Norge. Skulpturer er plassert i et bånd under vinduene, og under gesimsen finner vi konsoller som er hugget ut som manns- og kvinnebyster.[7]

Søylene i eksteriøret har ingen statisk funksjon, men er rent dekorative elementer. De er av hvit trøndersk marmor. I engelsk gotikk var det vanlig å bruke mørkegrønne søyler i kontrast til den lyse kalksteinen. Dette var et tema innført av arkitekt Guillaume de Sens i Canterbury-katedralen (1174 – 1178). På Nidarosdomen laget man den omvendte kontrastvirkningen med hvite søyler mot den grågrønne klebersteinen.[7]

PortalerRediger

Kirken har fem portaler, tre i vestfasaden, en i nord og en i sør.[9]

Portalen i nordre tverrskip kalles ofte nordportalen og er i anglonormannisk stil, den utgaven av romansk arkitektur som ble utviklet i Normandie og England på 1000-tallet. Portalen har sik-sak-border (chevron), foldekapiteler og løvemasker.[7]

OrglerRediger

Nidarosdomen har to store pipeorgler.[24] Det eldste ble bygd av den tyske orgelbyggeren Johann Joachim Wagner i 173839 og ble satt opp av mestersvennen Peter Migend i 1741. Det har 30 stemmer, 2 manualer og pedal, og står på et galleri i det nordlige tverrskipet. Etter å ha vært lagret i kirken fra 1930 ble det i 1994 restaurert og satt opp igjen av Jürgen Ahrend. Galleriet er utformet av domkirkearkitekt Arne Gunnarsjaa.

Til 900-årsmarkeringen av slaget på Stiklestad i 1930 ble et nytt stort orgel bestilt fra den tyske orgelfabrikken Steinmeyer. Da det stod ferdig, hadde det 127 stemmer, 4 manualer og pedal. Under en svær ombygging på 1960-tallet ble Steinmeyer-orgelet flyttet til et nytt galleri i vestenden av kirken, og mange stemmer ble fjernet. Dette ødela mye av helheten i instrumentet. Det har lenge vært strid i miljøet rundt Domkirken om «orgelsaken». Orgelet ble restaurert i 2013-2014, og ble gjeninnviet 18. mai 2014 i forbindelse med Grunnlovsjubileet.[25]

Påvirkning fra andre kirkerRediger

 
Relieff fra Englekoret i Lincolnkatedralen.
 
Relieff fra Vestfronten på Nidarosdomen

Sannsynligvis er det mange kirker som har tjent som forbilder for Nidarosdomen. Hovedtrekkene i kirken følger et vanlig domkirkeskjema, men den har bare ett tverrskip. Det var vanlig med to i engelske kirker. Den mangler også et retrokor eller Lady Chapel. I stedet har den oktogonen som koravslutning i øst. Dette er spesielt for Trondheim, selv om oktogonformen har sine forbilder på kontinentet og i Gravkirken i Jerusalem. En rekke små middelalderkirker bygget i Midt-Norge og annetsteds i Norge har former som er blitt inspirert av oktogonen i Nidarosdomen.[26]

Imidlertid kan det påvises sterk påvirkning fra katedralen i Lincoln og fra koret i katedralen i Canterbury. I skipet finnes likhetspunkter med «englekoret» i Lincoln. Men murene i Trondheim er tynnere, noe som er mer vanlig i franske kirker.[26]

Det som voldte restaureringsarkitektene mest bry, var vestfronten. Én engelsk katedral har en vestfront som ligner litt på Trondheim, Lichfieldkatedralen. Den er en syntese mellom de franske totårnsfasadene og den engelske skjermfasaden. Noen forskere mener at Nidarosdomens vestfront kan ha hatt likheter med denne, men at det er to bygninger med ulik byggehistorie som heller må betraktes som paralleller.[26]

Nidarosdomen kan også ha fellestrekk med Christ Church Cathedral i den eldste del av Dublin (som fra 800-tallet inntil 1170 i hovedsak var en norrøn by (Østmannabyen - Oxmanstown)[27] Nidarosdomen kalles også Kristkirken i Nidaros, som er et tvillingnavn til Kristkirken i Dublin. Kristkirken i Dublin ble bygget fra 1030-tallet av etterkommerne etter vikinger som bosatte seg omkring Irskesjøen, og sto i nær kontakt med Norge til godt etter svartedauden. Den som oppsøker Christ Church i Dublin, vil kjenne igjen byggemåte og stil.

Nidarosdomens grunnplanRediger

 
Grunnplan med gravstedene avmerket. Merk: Sør er opp på denne tegningen.NidarosdomenRediger

Bruken av kirken i dagRediger

Nidarosdomen er i dag menighetskirke i Nidaros domkirke og Vår Frue menighet.[28] Kirkemusikk er en viktig del av gudstjeneste- og musikklivet i kirken. Kirken har fem kor: Nidaros domkor, Nidarosdomens Guttekor, Nidarosdomens jentekor, Nidarosdomens oratoriekor og Schola Sanctae Sunnivae. Det er stor konsertaktivitet i kirken året rundt, både ved korene, kantorene og andre utøvere fra inn- og utland.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

 1. ^ Wikborg, Tone (1930-) (1992). Gustav Vigeland i Nidarosdomen. [Trondheim]: Nidaros domkirkes restaureringsarbeiders forlag. ISBN 8276930107. 
 2. ^ a b c d e f Suul, Torgeir (1921-2006) (1991). Nidarosdomen i farger: norsk - English - Deutsch - français. [Trondheim]: Nidaros domkirkes restaureringsarbeider. ISBN 8299077303. 
 3. ^ (no) «Nidarosdomen». Kirkesøk. Den norske kirke. 
 4. ^ Kulturdepartementet (6. april 2016). «Kulturministerens tale til Kirkemøtet 2016». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 26. juni 2016. «Dette er også en nasjonalhelligdom, et levende monument over troen og de verdiene vi som samfunn har arvet fra tidligere slekter og gjort til våre egne.» 
 5. ^ Kommunal- og moderniseringsdepartementet (12. oktober 2013). «Prop. 1 S FAD (2013-2014)». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 26. juni 2016. «Målsettingen med tilskuddene er å styrke den kirkelige og musikalske virksomheten ved domkirkene i Nidaros og Oslo utover det som følger av kommunenes økonomiske ansvar. Tilskuddene har bakgrunn i Nidarosdomens karakter som nasjonalhelligdom og i at Oslo domkirke har enkelte riksdekkende oppgaver.» 
 6. ^ a b c d e f g Restaureringshistorien Arkivert 24. november 2015 hos Wayback Machine.; nidaorosdomen.no
 7. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p Lidén, Hans-Emil (1981). Norges Kunsthistorie, 2. side 69-84
 8. ^ a b c d Nidarosdomens historie Arkivert 24. november 2015 hos Wayback Machine.; nidarosdomen.no
 9. ^ a b c d e f g h i j k Nidaros domkirke og erkebispegården. Trondheim: Nidaros domkirkes restaureringsarbeiders forl. 1995. ISBN 8276930158. 
 10. ^ Storemyr, Per (1998). Restaureringsplan for Nidarosdomen 1999-2019. Trondheim: Nidaros domkirkes restaureringsarbeider. 
 11. ^ «Kvinnenes Minnekapell». Norske kvinners nasjonalråd 1904-1954. Oslo: NKN. 1957. s. 268–273. 
 12. ^ Suul, Torgeir 1921-2006; Aarseth, Ivar Joys.; Kjenstad, Nils Kolbjørn.; Mogstad, Egil. (1991). Nidarosdomen i farger: norsk - English - Deutsch - français. Trondheim: Nidaros domkirkes restaureringsarbeider. ISBN 8299077303. 
 13. ^ Fischer, Dorothea P. 1903-1992 (1969). Nidarosdomen i tekst og bilder. Trondheim: Nidaros domkirkes restaureringsarbeider. s. 16. 
 14. ^ «Gudstjeneste med innvielse av samisk utsmykking - Tråante 2017 - Nidarosdomen». www.nidarosdomen.no (norsk). Besøkt 4. februar 2017. «Det var biskop Tor Singsaas og daværende prest i Samisk menighet i sør-samisk område (Saamien Åålmege), Bierna Biente, som tok initiativ til en samisk utsmykning i Nidarosdomen. I desember 2014 ble det så utlyst en konkurranse blant samiske kunstnere. I alt sju forslag var sendt inn, og en enstemmig jury valgte i mars 2015 en treskulptur av den sør-samiske kunstneren Folke Fjällstrøm fra Vålådalen i Sverige. Kunstverket er laget i bjørk, det er oljet og bearbeidet etter samiske tradisjonskunnskaper, og har samisk ornamentikk som budskapsbærende og identitetsskapende element. Det har en høyde på 2,35 meter inkludert sokkel, og den midstilte figuren er 85 cm.» 
 15. ^ NRK (4. februar 2017). «Historisk alter inn i Nidarosdomen». NRK (norsk). Besøkt 4. februar 2017. «Historisk alter inn i Nidarosdomen: For alle første gang får et samisk alter plass i Nidarosdomen i Trondheim.» 
 16. ^ Nidarosdomen 1070, Nasjonalbiblioteket (Galleri NOR), Norsk Folkemuseum
 17. ^ «Mener Nidarosdomens historie må skrives om». NRK (norsk). 17.01.2016. Besøkt 29. juli 2017. 
 18. ^ Museum, NRK P2, 29. juli 2017 (opprinnelig sendt 2016).
 19. ^ Ekroll, Øystein (2015): The Octagonal Shrine Chapel of St Olav at Nidaros Cathedral: An Investigation of its Fabric, Architecture and International Context. dr.philos. thesis, NTNU.
 20. ^ Oddmund Kristiansen; Norsk kunstnerleksikon
 21. ^ a b Storemyr, Per (1998). Restaureringsplan for Nidarosdomen 1999-2019. Trondheim: Nidaros domkirkes restaureringsarbeider. s. 27-28. 
 22. ^ a b Vestfronten Arkivert 24. november 2015 hos Wayback Machine.; nidarosdomen.no
 23. ^ a b c d Suul, Torgeir (1921-2006) (1983). Nidarosdomen: glassmaleriene. [Trondheim]: Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider. ISBN 8290536003. 
 24. ^ Orgler Arkivert 6. oktober 2015 hos Wayback Machine.; nidarosdomen.no
 25. ^ Innvielse Steinmeyerorgelet Arkivert 6. oktober 2015 hos Wayback Machine.; nidarosdomen.no
 26. ^ a b c Lidén, Hans-Emil (1981). Norges Kunsthistorie, 2. side 83
 27. ^ «Christ Church Cathedral». Arkivert fra originalen 10. februar 2006. Besøkt 30. desember 2005. 
 28. ^ Menigheten Arkivert 6. oktober 2015 hos Wayback Machine.; nidarosdomen.no

LitteraturRediger

 • Danbolt, Gunnar (1997). Nidarosdomen, fra Kristkirke til nasjonalmonument. Oslo. ISBN 82-7694-024-2. 
 • Dybdahl, Audun, red. (2002): Nidaros Domkirkes og geistlighets kostbarheter. Belyst ved 17 skriftlige kilder 1307 - 1577 med oversettelser og kommentarer. Trondheim. ISBN 82-519-1817-0
 • Ekroll, Øystein (2006). «Arkeologi og myter. Hva skjedde omkring Nidarosdomen før år 1200?». Trondhjemske samlinger. Trondheim. s. 7–30. ISBN 82-997479-0-2. 
 • Ekroll, Øystein (2002). Nidaros domkirke : Norges nasjonalhelligdom. Trondheim: Nidaros domkirkes restaureringsarbeiders forlag. ISBN 9788276930528. 
 • Ekroll, Øystein Stige, Morten Havran, Jiři (2000). Kirker i Norge. 1. Oslo. ISBN 82-91399-09-3. 
 • Fischer, Gerhard (1965). Domkirken i Trondheim, Kirkebyggeriet i middelalderen. 1–2. Oslo. 
 • Hauglid, Kjartan Magnus Prøven (2007). Romanske konsollfriser og en tolkning av konsollfrisen på Nidarosdomens oktogon. Oslo.  [Hovedoppgave i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo]
 • Krüger, Sverre (2006): Elefantene i Nidarosdomen. Fra steinhuggerlivet ved St. Olavs katedral. Trondheim. ISBN 82-92400-24-9
 • Lidén, Hans-Emil (1981). Norges Kunsthistorie. 2. Oslo. ISBN 82-05-12266-0. 
 • Lysaker, Trygve (1973). Domkirken i Trondheim Fra Katedral til Sognekirke 1537-1869. 3. Oslo. 
 • Schøning, Gerhard, (1762): Beskrivelse over Den tilforn meget prægtige og vidtberømte Dom-Kirke i Throndhjem, Egentligen kaldet Christ-Kirken. Throndhjem, Trykt hos Jens Christensen Winding.
 • Suul, Torgeir Flekk (1983): Nidarosdomen - glassmaleriene. Trondheim. ISBN 82-90536-003

Eksterne lenkerRediger