Martyrium

Martyrium vil si å ofre livet for sin tro. Ordrett betyr det underliggende greske ordet vitnemål. Den som lider et martyrium, blir martyr.

I arkitekturen betegner et martyrium et minnesmerke over en hellig person, reist på det stedet han er gravlagt eller har lidd martyrdøden.

Martyriene hadde gjerne en rund eller oktogon form. Bygningstypen går tilbake til oldkirken.