Åpne hovedmenyen
Arkiv over Utvalgt sted i Portal:Danmark

Dette arkivet har 12 oppføringer, hver oppføring vil vises ca. 30 dager i året på portalsiden, med mindre feltet er konfigurert for tilfeldig valg. Hvis oppføringen du har lagt til ikke har dukket opp i denne telleren ennå kan du prøve å oppdatere. Hvis det ikke fungerer, sjekk at du har lagt til malen {{les mer}} i oppføringen.1

København er Danmarks hovedstad og har 518 574 innbyggere i den sentrale kommunen (2009). Tettstedet København (Hovedstadsområdet) er Danmarks største by med sine 1 167 569 innbyggere (2009).

København ligger på østkysten av Sjælland med utsikt over Øresund til Malmö, Skåne og Sverige. Sørøst for sentrum ligger den landfaste øyen Amager med flyplassen Kastrup, Sydhavnen og nye næringsområder. Tradisjonelle industriområder ligger i nordøst, villastrøk i sør og vest.

Les mer


rediger · flytt · historikk · diskusjon · Vises (+-2 dager) mellom: 1. januar og 31. januar

2

Slagelse er en by på Sydvest-Sjælland med 31 918 innbyggere (2010) og samtidig en av Danmarks eldste byer. Byen er Sjællands åttende største og ligger i Slagelse kommune, som hører under Region Sjælland. Navnet «Slagelse» kommer av det olddanske ordet slagh som betyr «senkning i terrenget» og av else som er et annet ord for «løse».

Som handelsby har den et stort oppland og er et naturlig sentrum med sine gågater og innkjøpssentre.

I den sydøstlige delen av Slagelse finner man Antvorskov kaserne hvor Gardehusarregimentet holder til. Kasernen har 200 ansatte og kan huse opp til 2 000 soldater. Byen er videre preget av en rekke utdanningsinstitusjoner, slik som pedagogseminariet, handelshøyskolen, sykepleieskolen, Slagelse Gymnasium og Slagelse Tekniske Skole samt en rekke offentlige og private skoler.

Les mer


rediger · flytt · historikk · diskusjon · Vises (+-2 dager) mellom: 1. februar og 2. mars

3

Gedser ligger på Falster og er en by med 835 innbyggere (2009) Byen ligger på sydspissen av øyas landtange. Gedser er Danmarks sydligste by. Den ligger i Guldborgsund kommune og tilhører Region Sjælland. Byen er sentrert rundt hovedgaten, Langgade, og har bl.a. en butikk og en kirke. Gedser kirke ble bygget i 1914 og er tegnet av arkitektene P.V. Jensen Klint og Carl Christian Thorvald Andersen.

Gedser er først og fremst en fergeby og frem til 12. desember 2009 var byen endestasjon for den østlige delen av Lolland-Falsters jernbaneforbindelse. Byen har dessuten en lystbåthavn og en fiskerihavn med en større redningsstasjon tilknyttet. Fra trafikkhavnen er det fergefart til den nordtyske byen Rostock (tidligere fergeleie ved Warnemünde). I Gedser finnes Gedser Vandtårn som i dag fungerer som utsiktstårn for turister, og Det Sorte Museum som er et lokalgeologisk museum med rav, forsteininger og forskjellige steintyper. Sydøst for byen ligger Gedser Odde, Danmarks og dermed også Skandinavias sydligste punkt.

Les mer


rediger · flytt · historikk · diskusjon · Vises (+-2 dager) mellom: 3. mars og 2. april

4

Randers er en by og kommunesenter i Randers kommune i Århus amt. Byen har en befolkning på 59 842 (2009) innbyggere og ligger på det sentrale Jylland. Basert på antall innbyggere, så er Randers Danmarks 6. største by.

Randers ble grunnlagt på 1000-tallet. Knut den hellige preget motivet på myntene fra byen, og opprørere mot ham samlet seg der i 1086.

Byen var befestet under det meste av middelalderen og var sikret av en voll. Der er ingen spor av vollen i dag. Ved å følge gatenavnene kan man imidlertid følge en sirkel rundt bykjernen. Denne sirkelen viser antagelig vollens plassering. En årbok skrevet på Essenbæk kloster kan bl.a. fortelle om flere bybranner i Randers. Byen ble utslettet hele tre ganger på 1200-tallet, som i 1246 da byen ble satt fyr på av Abels tropper, i borgerkrigen mot Erik Plogpenning.

Les mer


rediger · flytt · historikk · diskusjon · Vises (+-2 dager) mellom: 3. april og 2. mai

5

Roskilde ligger i Midtsjælland og er en av Danmarks eldste byer med en beliggenhet ut mot den sydøstlige delen av Roskilde Fjord. Den er hovedby for Roskilde kommune midt mellom København, Ringsted, Holbæk og samtidig den 10. største byen i landet med 46 292 innbyggere (2009). Byen tilhører Region Sjælland.

Før byen Roskilde ble anlagt fantes det et herredsting på samme sted. Det er ikke funnet arkeologiske beviser på når byen ble grunnlagt, men i følge Adam av Bremen og Saxo Grammaticus kom Harald Blåtann980-tallet reisende fra Jelling til Roskilde, hvor han bygget en kongsgård og en kirke (på stedet hvor Roskilde Domkirke står nå).

Les mer


rediger · flytt · historikk · diskusjon · Vises (+-2 dager) mellom: 3. mai og 2. juni

6

Århus er en by i Århus kommune i Jylland i Danmark og er landets nest største med 239 865 innbyggere i selve byen (302 618 i kommunen) (2009). Det bor 800 000 innbyggere innenfor 30 minutters avstand fra sentrum. Byen har siden 1. januar 2007 ligget i den nydannede Region Midtjylland og er denne regionens økonomiske sentrum. Byens innbyggere kalles århusianere.

Før 1. januar 2007 var byen også administrasjonssenter for det nå oppløste Århus amt.

Les mer


rediger · flytt · historikk · diskusjon · Vises (+-2 dager) mellom: 3. juni og 2. juli

7

Skive er en dansk by på den midtjyske halvøya Salling, nær Karup Ås utløp i Limfjorden. Byen er administrasjonssenter for Skive kommune.

Byen har 20 572 innbyggere (skibonitter) (2006). Navnet «Skive» kommer av det oldnordiske skifa som i denne sammenheng betyr «innhegning av palisader» i betydningen «forsvarsverk». Skive ligger på jernbanestrekningen mellom Viborg og Struer, er hovedby i Skive kommune og regnes som «Sallings hovedstad». Byen huser Danmarks største kaserne og er dessuten kjent for herregården Krabbesholm, som ligger like ved industrihavnen i byens østlige ende. De fleste hus i bykjernen er oppført fra 1880-1914 og sammen med beliggenheten ved fjorden gir det en spesiell stemning, særlig om sommeren tiltrekker byen seg mange turister fra inn- og utland. Fjorden og elven skaper gode betingelser for bading, båtliv og fritidsfiske.

Les mer


rediger · flytt · historikk · diskusjon · Vises (+-2 dager) mellom: 3. juli og 1. august

8

Frederiksværk er en by i Nordsjælland med 12 190 innbyggere beliggende mellom Arresø og Roskilde Fjord. Byen ligger i Halsnæs kommune i den nordvestlige del av Region Hovedstaden i Danmark.

Frederiksværk oppsto på midten av 1700-tallet etter at Frederik IV i 1717 bestemte at det skulle graves en kanal fra Arresø og ut til Roskilde Fjord. Dette foregikk i årene 1717-1719, et arbeid som ble utført av et stort antall danske soldater og svenske krigsfanger. Siden ble det etablert forskjellige virksomheter langs kanalen, et diamantsliperi var den første fabrikken som var tilknyttet kanalen, men da det ikke kunne betale seg å importere rådiamanter for å bearbeide dem, ble den nedlagt. Den franske kanonsmeden Peyrembert ble bedt om å starte et verk til fremstilling av kanoner ved kanalen i 1751.

Les mer


rediger · flytt · historikk · diskusjon · Vises (+-2 dager) mellom: 2. august og 1. september

9

Viborg er en av de eldste byene i Jylland. Byen hadde 35 108 innbyggere i 2009 og innbyggertallet for hele Viborg kommune (arealmessig Danmarks største) er på 90 518 innbyggere (2006). Byen er administrasjonssentrum i Region Midtjylland (tidligere i det mindre Viborg amt) og Viborg kommune. Den var hovedsamlingsstedet i regionen fra Knud den stores tid på 1000-tallet. Magnus den gode ble hyllet i 1042 på tinget i Viborg, som frem til midten av 1600-tallet var med på å utpeke kongene.

Navnet på byen er endret mange ganger, fra Wibiærgh og Wybærgh til Wiburgh samt det latinske navnet Wibergis. «Borg» kommer av at byen ligger høyt i terrenget, og det var et mye brukt sted for gudedyrkelse. Fra gammelt av betyr «vi» det samme som helligdom.

Les mer


rediger · flytt · historikk · diskusjon · Vises (+-2 dager) mellom: 2. september og 1. oktober

10

Odense er Danmarks tredje største og Fyns største by, med et innbyggertall på 158 678 (2009). Den er administrasjonssted for Odense kommune og ligger i Region Syddanmark. Fram til 1.januar 2007 var Odense også administrasjonssete for det nå nedlagte Fyns amt.

Domkirken inneholder fire kongegraver: Knut den hellige som kirken er oppkalt etter, Erik Lam - hvis nøyaktige gravsted ikke kjennes - og overført fra den revne Gråbrødrekirke kong Hans og Christian II. Foruten de to førstnevnte døde også Frederik IV i byen, på Odense slott, som i dag er hjemsted for kommunens miljø- og teknikforvaltning og Statsamtet Fyn.

Les mer


rediger · flytt · historikk · diskusjon · Vises (+-2 dager) mellom: 2. oktober og 1. november

11

Gilleleje ligger i Nordsjælland og er en fiskerby med 6 452 innbyggere (2009). Byen ligger i Gribskov kommune og tilhører Region Hovedstaden. Den har tidligere vært hovedby i Græsted-Gilleleje kommune med hjemsted for kommunens rådhus.

Byen ligger på Sjællands nordligste punkt, som er Gilbjerg Hoved litt vest for byen. Øst for byen ligger klinten Nakkehoved med Nakkehoved fyr som sammen med det svenske Kullens fyr på Kullen i Skåne markerer de to sidene av innseilingen til Øresund.

Les mer


rediger · flytt · historikk · diskusjon · Vises (+-2 dager) mellom: 2. november og 1. desember

12

Silkeborg er administrasjonssenter i Silkeborg kommune i Århus amt med 42 396 innbyggere (pr. 2010). Byen er hovedby i Silkeborg kommune og ligger i svært kupert terreng i det midtjyske sjøhøyland omgitt av skogkledde bakker og med Gudenåen rennende tett ved indre by. Det går rutebåter til Silkeborgsøerne og Himmelbjerget fra den lille havnen og blant disse båtene er det gamle dampskipet «Hjejlen» nok den mest kjente.

Silkeborg har stasjon og ligger på jernbanestrekningen mellom Skanderborg og Herning. Den er imidlertid først og fremst kjent som «bilbyen» på grunn av sine mange bilforretninger som ligger rett ved Primærrute 15, som går gjennom den nordlige delen av byen. Silkeborg ligger i Region Midtjylland.

Les mer


rediger · flytt · historikk · diskusjon · Vises (+-2 dager) mellom: 2. desember og 31. desember

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25