Arresø

Innsjø på Sjælland

Arresø er Danmarks største innsjø målt etter areal (39,87 kvadratkilometer). Dens største dybde er på 5,6 m, mens gjennomsnittsdybden er på 3,07 m. Den ligger i kommunene Halsnæs, Gribskov og Hillerød. Sjøen har avløp til Roskilde Fjord gjennom Arresø kanal i Frederiksværk, og vanntilførsel fra flere kilder med Pøleå som den viktigste. Langs Arresøs vestside er der flere høydedrag. Øst for Frederiksværk strekker halvøyen Arrenæs seg ut i Arresø. Navnet består av to ledd, der det første (Arre) er innsjøens opprinnelige navn, med betydningen «Den brune». Det avsluttende leddet -sø ble senere føyet til.[2]

Arresø
Arresø, north Zealand.jpg
LandDanmark Danmark
Areal39,7 km²[1]

Arresø
55°58′29″N 12°06′15″Ø

Arresø, Dronningholm
Arresø, kveldsstemning

HistorikkRediger

I forhistorisk tid

Før yngre steinalder var Arresø et lavvannsområde, Brødemose sund, som forbandat Roskilde fjord og Kattegat. Landhevninger etter siste istid og forandringer av vannstanden i havene medvirket til at sundet ble til fjorden Arrefjord. Denne ble avskåret fra havet for omkring 4000 år siden. I løpet av de siste 2500 årene har sjøen blitt en ferskvannssjø, med en siktdybde på ca. 3 m.

I middelalderen

I denne perioden ble tre festningsanlegg bygget langs innsjøens bredder: Dronningholm slott, AnnisseHovgårds Eng og Asserbo Slottsruin.

1500-tallet

Landområdene ved Kattegattkysten ble preget av omfattende sandforflytninger som blant annet stengte innsjøens avløp, noe som førte til store oversvømmelser. På begynnelsen av 1700-tallet bestemte kongen at en kanal skulle graves for at vannstanden i Arresø skulle stabiliseres. De den gang store endringene i innsjøens vannstand medvirket til frigivelse av næringsstoffer fra jordene rundt den, noe som ga Arresø sin dengang typiske brune farge.

Forurensning fra HillerødRediger

I 1920-årene begynte forurensingen av innsjøen da Hillerød med mange store industrier begynte å slippe kloakk og urenset spillvann ut i Pøleå og dermed i Arresø. I senere år har store tiltak blitt utført for å forbedre tilstanden i sjøen, blant annet ved hjelp av renseanlegg og gjenopprettelse av mindre innsjøer rundt Arresø.

NaturRediger

Området rundt Arresø består stort sett av oppdyrkede jordbruksarealer, men også flere større bysamfunn og store skogområder. Rudnt nesten hele er det områder med takrør.

Flere områder av innsjøen er av ulike grunner fredet, blant annet på grunn av rastende laksand og fiskeørn samt ynglende sivhauk og rørdrum. Et stort antall andre fuglearter yngler eller raster i området.

Arresø er EF-Habitatområde nr. 118 og EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 106.

EF-Habitatområde nr. 118

Omfatter Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose) og er på 4760 hektar.

Utnevnelsen ble gjort på grunn av forekomsten av stor salamander, molinia-enger på kalkrike, torvholdige eller lere- og siltrike jorder samt alkaliske lavmyrer. Bøkeskoger med asperulo-fagetum.

EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 106

Dette området består av et 4610 ha stort område av Arresø. Det ble utnevnt på grunn av forekomstene av ynglende rørdrum og sivhauk samt store forekomster av trekkende laksender. I området har man registrert 12 ulike fiskearter, noe som er høyere enn i en gjennomsnittlig dansk innsjø, men ikke uventet om man tar Arresøs størrelse med i beregningen.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger

Alle lenkene leder til danskspråklige dokumenter