Spillvann

Spillvann er overskuddsvann fra industrielle prosesser og kloakkforurenset vann fra industri og boliger.

Spillvannet transporteres i rør under bakkenivå, ofte via en eller flere pumpestasjoner på vei til et Kloakkrenseanlegg for behandling. Ved kildeseparering blir spillevannet (kloakk) separert i gråvann (fra vask og dusj) og svartvann (fra toalett inkl vakuumtoalett og urinal). Løsningen benyttes i kombinasjon med renseanlegg for gråvann og egen svartvannsbehandling.