En septiktank er et lite kloakkrenseanlegg beregnet for en husstand for oppsamling av toalettavfall. Septiktanker brukes hovedsakelig i spredtbygde strøk, der det ikke er utbygd kommunale rensesystemer, på fly, i båter, på tog og i en del fritidshus som mangler tilknytning til kommunalt avløpsnett eller egen brønn med infiltrering.

En septiktank før installasjon

En septiktank er en slamutskiller, der fast stoff blir liggende igjen, mens væsken føres videre ut til rensing eller i havet. Tanken må tømmes – i de fleste kommuner er dette organisert og utføres av pumpebiler.

I Norge er rundt 20 % av innbyggerne tilkoblet separate (private) avløpsrenseanlegg.

Se også Rediger