Gråvannsrensing

Gråvannsrensing er rensing av gråvann. Spillvann (avløpsvann ) fra husholdning og industri deles vanligvis opp i gråvann (fra vask, dusj og vaskemaskiner) og svartvann (fra toalett ). Rensing av gråvann i egne renseanlegg forutsetter kildeseparering , en avløpsløsning hvor gråvann fra vask og dusj er atskilt fra svartvann (toalett og urinal). Toalettløsningene er mange, avhengig av standard, kostnader og miljøvariabler (biologisk, lavtspylende, vakuumtoalett ). Kildeseparerende løsninger benyttes i kombinasjon med renseanlegg for gråvann. Gråvann har lite fosfor og sykdomsfremkallende, patogene bakterier og kan derfor renses på stedet (ved byggingen) ved hjelp av ulike filterløsning for å oppnå de kvalitetskrav som stilles av både sentrale og lokale myndigheter, for utslipp i bekker og vassdrag. For gjenbruk av gråvann stilles det andre krav.

DokumentasjonRediger

I henhold til forurensningsforskriften §12-10, skal renseløsninger med gråvannsfilter ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet. Forskriften gir ingen videre utdyping av dokumentasjonskrav, eller anbefalinger. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har i samarbeid med Bioforsk har utarbeidet en Ny norm for prefabrikkerte gråvannsrenseanlegg for fritidshus. Bioforsk anbefaler at kommunene etter hvert vil sette krav til at gråvannsrenseanlegg skal være testet etter denne normen.

Eksterne lenkerRediger