Kildeseparering

Kildeseparering er en avløpsløsning hvor gråvann fra vask og dusj er atskilt fra svartvann (toalett og urinal). Løsningen benyttes i kombinasjon med renseanlegg for gråvann, og som desentrale VA-anlegg.

Kildeseparering har sitt utgangspunkt i en tankegang om at alt vi produserer i dag skal kunne omskapes til noe nytt i morgen. På denne måten blir avfall en positiv ressurs, enten vi tilbakefører det til naturen (det store kretsløp) eller omskaper avfall til nye produkt (det lille menneskeskapte kretsløp). Kildeseparering handler om å tenke bruk og gjenbruk i kretsløp, fra vugge til vugge – ikke vugge til grav – som er dagens tradisjonelle tenkning. Det overordnete målet er å bidra med teknologi og kunnskap som gir profitt både miljømessig, økonomisk og sosialt. Dette er bærekraftighet hvor ny teknologi skaper forbedret levevilkår uten at dette tærer på livsgrunnlaget til framtidige generasjoner. Kildeseparering er en integrasjon av vann- og matforbruk og avfallet som dannes av dette. Systemet gir vannreduksjon, og omdanner avfall til rent vann, organisk gjødsel og fornybar energi, ved bruk av vannsparende kraner og dusjer og vakuumtoalett og oppsamling av organisk restavfall fra kjøkken og bad. Dette skjer i såkalte lukkete kretsløp. I slike kretsløp blir det å kaste organisk restavfall og toalettbesøk faktisk økologiske handlinger.

Metodene og teknologienRediger

Metodene og teknologien bidrar til reduksjon og gjenbruk av vann, mens toalettavfall og organisk kjøkkenavfall blir omgjort til organisk gjødsel (fosfor, nitrogen og kalium) og biogass. Avfall blir i denne sammenheng omgjort fra å være et stort samfunnsproblem til noe verdifullt, en kilde til nytt nødvendig vann, lettomdannelig organisk gjødsel og fornybar energi, til nytte for landbruk og samfunnet generelt.

Gråvann og svartvannRediger

Kildesortering er en sentral metodikk. Å sortere avfall der det dannes, vet vi er mest kostnadseffektiv. Derfor blir avløpsvann (septik) i dette systemet splittes i to, hvor utslippet fra vask og dusj (gråvann) skilles fra toalettavfallet (inkl vakuumtoalett) (svartvann). Gråvannet renses (les mer om gråvannsrensing) i nærheten av bygninger, klart til rent utslipp eller til gjenbruk for vanning og vask på stedet. Dette er ideelt i områder med vannmangel. Svartvannet og det organiske matavfallet fra kjøkkenet samles og omdannet til energi og plantenæringsstoffer. Svartvann gjerne blandes sammen annet organisk avfall fra industri og landbruk. Dette løser et avfallsproblem. Biogass kan benyttes til strøm, matlaging, varme eller transport.

Ved å koble sammen vannbehandlingen med annet organisk avfall fra privat husholdning, storkjøkken og industri blir avfallsmengden redusert. Systemet er fleksibelt og kan benyttes i både i by, spredt bebyggelse og enkelthus alene. Systemet med kildesortering kan gi gunstig økonomiske effekter og redusere praktiske avfallutfordringer for enkelthusholdninger, reiselivsnæringen, kommuner og gi gunstige effekter for landbruket. Flere bygg i Norge og andre land har tatt i bruk teknologien, og er også tilpasset restaurering av gamle bygg.

Eksterne lenkerRediger