Kildesortering

sortering av avfall og avløpsvann

Kildesortering eller kjeldesortering er sortering av avfall og avløpsvann hos avfallsprodusenten. Søppelet kan sorteres av husstander, forbrukere, forretninger o.l. Søppelet kan også behandles ved automatiske sorteringsanlegg eller ved biologiske eller mekaniske sorteringsmaskiner. Når avløpsvann kildesorteres kalles det kildeseparering, som er en avløpsløsning hvor gråvann fra vask og dusj er atskilt fra svartvann (toalett og urinal). Metoden er effektiv ved gjenbruk av verdifulle ressurser som finnes i avløpsvann og våtorganisk avfall (vann, fosfor, nitrogen og energi)

Britisk husmor i London 1941 kildesorterer papp og hermetikkbokser for gjenbruk. Vare- og materialmangel under andre verdenskrig førte til rasjonering, kildesortering av avfall, økt ombruk og gjenvinning.

Hensikten med kildesortering er å tilrettelegge for god materialgjenvinning og gjenvinning av våtorganisk avfall fra avfall og avløpsvann. Den vanligste årsaken til separering av avfall ved kilden er for resirkulering. Segregasjon av resirkulerbare ved kilden er mye renere og enklere å behandle.[1]

Når man kildesorterer, sorterer man avfallet i forskjellige avfallstyper etter hva de er laget av. For eksempel kan man i de fleste norske kommuner levere glass og metall, elektrisk og elektronisk avfall (etter EU direktiv), papp, papir, kartong, plastemballasje og våtorganisk avfall (matavfall), og avløpsvann hver for seg. God kildesortering muliggjøre gjenvinning ved å bruke avfallet som råvare helt eller delvis i produksjon av nye varer. På denne måten holdes ressursene i et kretsløp, og behovet for å stadig hente ut nye naturressurser blir mindre.

Kildesortering i Norge

rediger

I Norge er det kommunene som har ansvaret for renovasjon for private husholdninger. Mange kommuner samarbeider om oppgaven gjennom interkommunale renovasjonsselskaper. Andre kommuner har dedikerte renovasjonsetater, og atter andre kommuner har andre organisasjonsmodeller. Denne desentraliseringen medfører at hvilke henteordninger som finnes varierer noe fra kommune til kommune. Forskjellige materialselskaper og avløpsselskapene er etablert for å administrere returordningene for emballasjen og avfallet/avløpet som samles inn. Plastemballasje, drikke- og emballasjekartong administreres av Grønt Punkt Norge AS. Kildesortering (kildeseparering) innen VA-sektoren er i Norge knyttet til desentrale VA-anlegg.

Referanser

rediger
  1. ^ «Solid-waste management». Encyclopedia Britannica (engelsk). Besøkt 22. februar 2019. 

Eksterne lenker

rediger