Rasjonering

Rasjonering er en måte å fordele knapphetsgoder på. Måten å gjøre det på har variert, men rasjonering er ofte blitt allment godtatt som mere rettferdig enn å bruke pris som markedsregulerende middel. Under krig har sivilbefolkningen intet valg.

For å rasjonere, må myndigheten eller den som blir utpekt til det, først skaffe seg oversikt over hva man har, og så fordele etter en fordelingsnøkkel.

Da den første verdenskrig etter hvert medførte mangel på en rekke varer i Norge innførste norske myndigheter rasjonering. Drivstoff var en av de første varegruppene som ble rammet. Fra januar 1918 til sommeren 1919 var også matvarer rasjonert.[1]

Under den annen verdenskrig ble rasjonering innført av okkupasjonsmyndighetene. Strategisk viktige varer ble inndradd, men litt ble overlatt til forsyningsdirektoratet å fordele etter søknad. Det er blant annet kjent at kunstneren Gustav Vigeland søkte om bronse til noen større arbeider, men ble oversett til fordel for tysk våpenindustri. (Han slapp dermed å måtte se noen av sine andre arbeider smeltet ned.)[trenger referanse]

kommuneplan hadde man forsyningsnemnder som utstedte rasjoneringskort for det meste av livsnødvendigheter som fortsatt fantes. Mye var utilgjengelig på grunn av stopp i importen, og lite utviklet industri på enkelte felter. Dette førte med seg en stor grad av ny selvberging, nye oppfinnelser som skulle erstatte det man ikke lengre kunne skaffe og orging (nyord for organisering i form av smugling eller tyveri fra «Vernemakten»).

Rasjoneringen fortsatte under de første gjenoppbyggingsårene etter krigen og var først endelig avviklet i 1950- årene.

Avvikling av rasjonsordningenRediger

Avviklingen av rasjonering på noen varer etter andre verdenskrig

Vare: Frigitt fra rasjonsordningen:

  • Melk 1949
  • Sko 1949
  • Ost 1949
  • Egg 1949
  • Kjøtt 1952
  • Kaffe 1952
  • Sukker 1952
  • Bil 1960

ReferanserRediger

  1. ^ Århundrets hvem hva hvor, side 97, side 98, Schibsted (1999) ISBN 82-516-1759-6

Eksterne lenkerRediger