Gruve

anlegg for utvinning og foredling av malmer, mineraler og bergarter fra jordskorpen

Gruve eller grube er et sted hvor man utvinner malm, mineraler og kull gjennom gruvedrift. En gruve er ofte kombinert med et oppredningsverk, der malmen males og renses til et konsentrat før den blir gjort om til slig eller pellets og transportert videre til et smelteverk. Verdens største gruve lå i Manitoba, Canada.

Dagbruddet til Brønnøy Kalk på Akselberget i Brønnøy

Det er to hovedsorter gruver, underjordiske hvor man graver ut stoller og sjakter for å komme fram til råstoffet, og dagbrudd hvor man graver seg ned i grunnen direkte fra overflaten, altså under åpen himmel.

Se også

rediger

Eksterne lenker

rediger