Bergverk er en industri for utvinning og foredling av malmer, mineraler og bergarter.

Arbeidet med å løsne steinen fra fjellet kalles bergbrytning. Løse bergarter brytes med gravemaskiner og bløte bergarter som kull med kuttmaskiner. De fleste malmer må bores og sprenges (mineres).

Gruvedrift er uttak av mineraler og malmer i dagbrudd eller i underjordiske gruver. Ved oppredning foregår utskilling av nyttbare mineraler fra gråberget. Sjeiding er utplukking for hånd fra stykkmalm etter utseende og vekt. Vanligvis foregår nedknusing og maling og deretter separasjon av de forskjellige mineralfraksjoner på grunnlag av forskjellig densitet, magnetisme eller overflatekjemiske egenskaper.[1]

Bergverk i Norge rediger

Utdypende artikkel: Norsk bergindustrihistorie

Tradisjonelt har de metalliske malmene veid tyngst i norsk bergindustri. Fra 1980--årene er industrimineraler, naturstein, pukk, sand og grus langt viktigere økonomisk.

Mineralnæring er et samlebegrep for bedrifter som utvinner, produserer eller videreforedler metallisk malm, industrimineraler, naturstein og byggeråstoffer som pukk, grus og tilslag til betong. I Norge omsetter mineralnæringen for ca. 10 milliarder årlig og sysselsetter ca. 4 500 årsverk direkte. Eksportverdien utgjorde 4,4 milliarder kroner, tilsvarende 43 % av den totale omsetningen.[trenger referanse]

Referanser rediger

  1. ^ Bergverksdrift. (2015, 3. september). I Store norske leksikon. Hentet 5. desember 2016 fra https://snl.no/bergverksdrift.

Eksterne lenker rediger