Slig er en betegnelse på finmalt malmkonsentrat, som har blitt sortert og skilt ut gjennom en prosess for å fram ren malm. Slig betegner altså malm som er underveis til å bli skilt fra forurensning og uønskede stoffer til et ferdig produkt, f.eks. kobolt, jern eller kobber.

Autoritetsdata