Organisk materiale eller organisk stoff er en samlebetegnelse på organiske forbindelser fra døde organismer.[1] Organisk materiale finnes både på landjorden, i havet og på havbunnen. Slikt materiale er næring for mikroorganismer, som bryter det ned og omdanner det og mineraler til næring for nye levende organismer.

Under noen forhold, slik som frost, sur jord, oksygenmangel eller tørke, holder ikke nye organismers opptak av næringen tritt med nedbrytningen av det organiske materialet. Det kan føre til opphopninger av organisk materiale som ikke er fullstendig nedbrutt. Når det på denne måten dannes et lag av torv på en viss tykkelse oppstår det myr.[2] Lagret organisk materiale og organisk materiale under nedbryting på jordoverflaten kalles humus. Olje er også et lagret organisk materiale, men her skjer lagringen under trykk.

Referanser rediger

  1. ^ Lauritzen, Stein-Erik; Linge, Henriette: organisk materiale i Store norske leksikon på snl.no. Besøkt 29. mars 2021
  2. ^ Larsen, Henning: myr i Store norske leksikon på snl.no. Besøkt 29. mars 2021

Se også rediger