Landhevning er en heving av jordskorpen i forhold til havnivået. Dette kan komma av ulike grunner.

  • Postglasial landhevning: I områder som var dekket av innlandsis i istiden, blant annet Norden og Canada, får man postglasial landhevning.
  • Tektonisk landhevning: I andre områder, der jordskorpeplatene møtes, får man tektonisk landhevning. Bevegelsene til jordskorpen kalles isostasi.
  • Eustasi: Nivået til havoverflaten relativt til jordoverflaten blir også påvirket av endringer i det totale volumet av vann i verdenshavene, og hvor mye vann som holdes borte fra verdenshavene fordi det er bundet i isbreer. Dette kalles eustasi. I Norden er forholdet mellom postglasial landhevning og eustasi en viktig problemstilling.
Dette skiltet i Åbo viser havnivået i år 2 000 BCE.
Store deler av Finland er tidligere havbunn og skjærgård. Illustrasjonen viser havnivået straks etter siste istid. Isbreen over Norden var tykkest i Bottenvika, og landhevningen er derfor også størst der.

Se også rediger

 
Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Landhevning.