Eustasi eller eustatiske nivåforandringer er forandringer i havnivået grunnet forandringer i vannkretsløpet, som vann bundet i isbreer eller forandringer i havbunnen som påvirker volum, såsom sedimentering eller annet. Termisk ekspansjon er også med og påvirker havnivået.

Kilder

rediger
Autoritetsdata