Verdenshav er et uttrykk som brukes for å beskrive de største sammenhengende havstrekninger på kloden. Uttrykket kan sees i sammenheng med de syv hav som opprinnelig dreide seg om havstrekningene i den enkelte sjøfartsnasjons nærområde (Middelhavet eller Persiabukta, hvor syvtallet var regnet for hellig), men er blitt utvidet etter hvert som geografikunnskapen ble bedre.

Også i dag synes det å være en tendens til å telle syv verdenshav. Selv om en vet at strekningen fra Antarktis via Stillehavet, Nordishavet og Atlanterhavet sydover til Antarktis er en sammenhengende havstrekning, regner en dette som tre eller fire verdenshav, med Det indiske hav som eget verdenshav. For å få syv, telles Sydishavet og Middelhavet gjerne med.

Uttrykket har mistet mye av sin geografifaglige betydning, og brukes helst litterært og journalistisk.