Portal:Danmark/Utvalgt bilde/Arkiv

Arkiv over Arkiv i Portal:Danmark

Dette arkivet har 61 oppføringer, hver oppføring vil vises ca. 6 dager i året på portalsiden, med mindre feltet er konfigurert for tilfeldig valg. Hvis oppføringen du har lagt til ikke har dukket opp i denne telleren ennå kan du prøve å oppdatere. Hvis det ikke fungerer, sjekk at du har lagt til malen {{les mer}} i oppføringen.


1

2

3

4

Krudttårnet i Frederikshavn - en del av Fladstrand Fæstning bygget 1686-1690.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

5

Egeskov slott er en borg med vanngrav syd for Ringe på Fyn


rediger · flytt · historikk · diskusjon

6

Gammel dansk hønsehund er en stor og kraftig fuglehund med opprinnelse fra Danmark.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

7

8

9

10

11

Utsikt over Dragstrup Vig på Mors. Limfjorden til venstre.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

12

Herlufsholm er en av Danmarks eldste kostskoler, og ligger landlig til ved Næstved, like ned til elva Suså.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

13

Jesperhus blomsterpark og attraksjon i Legind Bjerge på Mors.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

14

15

16

Forsiden av den første utgaven av Kjøbenhavnske Danske Post-Tidender fra 1749. I dag kjent som Berlingske Tidende


rediger · flytt · historikk · diskusjon

17

Vejlerne er et stort naturområde mellom Thisted og Fjerritslev på grensen mellom Thy og Han Herred.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

18

19

Dybbøl mølle. Under kampene ved Dybbøl 7.-18. april 1864 ble møllen skutt i stykker, men ble bygget opp igjen kort tid etter.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

20

Århus rådhus tegnet av Arne Jacobsen og Erik Møller


rediger · flytt · historikk · diskusjon

21

Danske tropper fra Første slesvigske krig vender tilbake til København i 1849


rediger · flytt · historikk · diskusjon

22

Christian VIII ble kronet til konge 28. juni 1840.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

23

Koret i Viborg Domkirke er utsmykket med freskomalerier utformet av Joakim Skovgaard


rediger · flytt · historikk · diskusjon

24

25

Nasjonalklenodiene Gullhornene


rediger · flytt · historikk · diskusjon

26

27

Vikingskipet Skuldelev 2 som ble funnet på Sjælland.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

28

Troskapsordenen som ble innstiftet av dronning Sophie Magdalene i 1732


rediger · flytt · historikk · diskusjon

29

30

Rytterskolen i Brønshøj som benyttes som bymuseum. Det brøt ut brann på taket natten mellom 21. og 22. august 2010 og bygningens fremtid er usikker.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

31

Christian IV ble kronet til konge 29. august 1596.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

32

33

Panorama av Himmelbjerget med Julsø i bakgrunnen


rediger · flytt · historikk · diskusjon

34

35

Danmarks første offentlige gassverk som åpnet i Odense i 1953.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

36

Fredensborg slottSjælland. Slottet ble oppført av arkitekt J.C. Krieger under Frederik IV og ble innviet på kongens fødselsdag 11. oktober 1722.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

37

Bybrannen i København startet 20. oktober 1728. De nedbrente bygningene er markert med gult.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

38

39

Ørstedsparken i Indre By, København. Parken ble åpnet for publikum 27. oktober 1879.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

40

Eventyret Den stygge andungen av H.C. Andersen som ble offentliggjort 11. november 1843. Illustrasjon av Vilhelm Pedersen.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

41

Kongeloven datert 14. november 1665. Loven fastsatte arvefølgen og formaliserte kongens eneveldige makt.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

42

43

44

Sankt Jørgen og dragen fra slutten av 1400-tallet i Broager kirke.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

45

46

47

Fargeplansje fra bokverket Flora Danica utgitt i perioden 1761–1883.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

48

Sorø Akademi mot slutten av 1800-tallet.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

49

Kravlenissen er en dansk juletradisjon.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

50

51

52

Panorama av Himmelbjerget med Julsø i bakgrunnen


rediger · flytt · historikk · diskusjon

53

Dybbøl mølle. Under kampene ved Dybbøl 7.-18. april 1864 ble møllen skutt i stykker, men ble bygget opp igjen kort tid etter.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

54

Nasjonalklenodiene Gullhornene


rediger · flytt · historikk · diskusjon

55

56

Jesperhus blomsterpark og attraksjon i Legind Bjerge på Mors.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

57

Kalkmaleri fra 1503 i Skivholme kirke.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

58

«Caritasbrønnen», Københavns eldste fontene fra 1608 og satt opp på GammeltorvStrøget.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

59

60

Kongeloven datert 14. november 1665. Loven fastsatte arvefølgen og formaliserte kongens eneveldige makt.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70