Finderup Lade

Finderup Lade er kjent som stedet hvor Erik Klipping (12591286) ble slått ihjel ca. 37 år gammel, den 22. november 1286.

Minnekorset i Finderup. I bakgrunnen Finderup kirke.

Finderup er en landsby sydvest for Viborg. Kort etter drapet ble det reist et kapell på stedet hvor drapet hadde funnet sted. Det er ikke usannsynlig at dette ble Finderups første kirke. I 1891 ble det på stedet hvor drapet skulle ha funnet sted, reist et minnekors, bekostet av dikteren Thor Lange. Korset er av granitt, er 2,7 m høyt og er tegnet av J.B. Løffler Korset står på det stedet hvor Finderups opprinnelige sognekirke lå. Den ble revet ned midt på 1500-tallet.

Drapet må betraktes som uoppklart. På kongens lik ble det funnet tilsammen 56 stikksår. Dette har blitt tolket som at åtte personer har stukket kongen syv ganger hver som et rituale.

Kongen ble bisatt i Viborg domkirke hvor graven er markert midt i koret.

Ved danehoffet i pinsen 1287 ble ni menn dømt:

Bare Arved Bengtsen ble dømt for deltakelse i drapet og resten ble dømt for råd mot kongens liv. Straffen for alle ni var fredløshet.

I Kristoffer II av Danmarks håndfestning i 1320 ble det bestemt at de fredløse, deres arvinger og alle, hvis gods urettmessig var blitt konfiskert, skulle få sine eiendommer tilbake – et forhold som bl.a. må sees i forhold til at de hadde støttet Christoffer mot broren Erik Menved.

Eksterne lenkerRediger